WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Аналіз беззбитковості проекту - Курсова робота

Аналіз беззбитковості проекту - Курсова робота

витрат - основа аналізу інвестиційного проекту, необхідно ретельно перевірити всі статті витрат, які можуть істотно вплинути на його ефективність та здійснимість.
Аналіз структури поточних витрат дає змогу встановити можливі невідповідності й незбалансованість структури витрат. У разі сумнівних оцінок може виникнути потреба перевірити прогнозні оцінки витрат за допомогою інших джерел інформації.
Розрахунок поточних витрат виконується на кожній фазі проекту,Їх обсяг постійно уточнюється, тобто використовується принцип ітераційної моделі витрат.
При управлінні структурою поточних витрат слід враховувати ефект виробничого важеля (лівереджу). Виробничий важіль - це залежність прибутку від структури витрат, яка обумовлена зміною обсягу виробництва; він показує, на скільки відсотків збільшиться прибуток від збільшення виручки на 1%.
Співвідношення між статтями поточних витрат може бути різним і визначається технічною й технологічною політикою, обраною при підготовці проекту. Зміна структури поточних витрат може істотно вплинути на величину прибутку. Інвестування в основні засоби супроводжується збільшенням умовно-постійних та відносним зменшенням умовно-змінних витрат. Однак ця залежність має нелінійний характер, тому знайти її оптимальне поєднання нелегко. Цей взаємозв'язок характеризується ка-тегорією виробничого важеля. Його рівень тим вищий, чим вища частка умовно-постійних витрат.
Виробничий важіль показує потенційну можливість впливати на валовий прибуток шляхом зміни структури поточних (валових) витрат та обсягу виробництва (продажів).
Ефект виробничого важеля означає, що при збільшенні обсягів виробництва та реалізації питомі постійні витрати зменшуються, а прибуток фірми зростає.
2. Розрахунок точки збитковості.
Мета аналізу беззбитковості - визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює - витратам. Коли обсяг продажів нижчий цієї точки, фірма зазнає збитків, а в точці, де виручка дорівнює витратам, фірма веде бізнес беззбитково.
Обсяг продажів у точці беззбитковості являє собою вартість беззбиткових продажів, а ціна одиниці продукції цьому разі є беззбитковою ціною продажів. Якщо виробнича програма включає різноманітні продукти, то для будь-якого беззбиткового обсягу продажів існуватимуть різні варіанти цін на вироби, але не буде єдиної беззбиткової ціни.
Аналіз беззбитковості передбачає такі допущення:
o не враховуються зміни виробничих запасів з періоду в період (обсяг виробництва дорівнює обсягові продажів);
o постійні операційні витрати однакові для будь-якого обсягу виробництва;
o змінні цитрати змінюються пропорційно обсягу виробництва, а отже, загальний обсяг витрат також змінюється пропорційно обсягу виробництва;
o ціна продукту вважається постійною величиною протягом циклу проекту;
o частка продажу продукту в обсязі виручки не змінюється;
o незмінні витрати вважаються постійними.
Зазначені обставини хоча й знижують можливості застосування даного методу, але простота розрахунків робить його досить популярним на практиці.
Точка беззбитковості (ВЕР) - це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам. Вона розраховується за формулою:
для одного виду продукції (фізичний обсяг)
.
де FС - постійні витрати; Р - ціна одиниці продукції; АVС - середні змінні витрати.
Точка беззбитковості = Постійні витрати
(в натуральних одиницях) Маржинальний доход
Маржинальний доход на одиницю продукції - це різниця між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами.
Для розрахунку точки беззбитковості в грошових одиницях постійні витрати відносять до коефіцієнту маржинального доходу. Коефіцієнт маржинального доходу - це відношення маржинального доходу від реалізації продукції до її ціни.
Приклад. Фірма виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 50 грн. за одиницю. Змінні витрати на одиницю 20 грн., загальні постійні витрати - 2400 грн. Потрібно визначити точку беззбитковості у грошовому та натуральному показниках.
Рішення:
1. Маржинальний доход на одиницю 50-20=30 (грн..). Точка беззбитковості у натуральних одиницях:
2400 : 30 = 800 одиниць продукції
Коефіцієнт маржинального доходу З0 : 50 = 0,6.
Точка беззбитковості у грошових одиницях:
2400 : 0,6 = 4000 гривень.
Аналіз беззбитковості зображується за допомогою графіка. Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції можна використати запас міцності.
Запас міцності - це величина, яку фактичний обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.
Запас міцності = Обсяг реалізації - Точка беззбитковості
Запас міцності відображає граничну величину можливого зниження обсягу продажу без ризику зазнати збитків. Якщо у попередньому прикладі фірма досягне 5000 гривень, то її запас міцності становитиме: 5000-4000=1000 грн., або 1000 : 50=200 одиниць продукції. Це означає, що компанія може знижувати
Рис. 2. Точка беззбитковості.
обсяг реалізації в межах 200 одиниць або 1000 гривень без ризику мати збитки.
Методи оцінки ефективності проектів
Для оцінки ефективності проектів застосовуються дві групи методів - формальні та неформальні. Формальні методи передбачають використання математичного апарату для розрахунку показників ефективності, неформальні - евристичних підходів.
Ефективність проекту характеризується системою показників, які виражають співвідношення вигід і витрат проекту з погляду його учасників.
Виділяють такі показники ефективності інвестиційного проекту:
o показники комерційної ефективності, які враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;
o показники економічної ефективності, які враховують народного сподарські вигоди й витрати проекту, включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків, і допускають грошовий вимір;
o показники бюджетної ефективності, які відображають фінансові наслід-ки здійснення проекту для державного та місцевого бюджетів.
Для розрахунку цих показників можуть використовуватись одні й ті самі формули, але значення вихідних показників для розрахунків істотно різнитимуться.
Залежно від тривалості циклу проекту оцінка показників ефективності може бути різною, Показники комерційної ефективності можуть розраховуватися не тільки на весь цикл проекту, а й на місяць, квартал, рік.
До найпростіших показників ефективності

 
 

Цікаве

Загрузка...