WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

дозвіллю.
Ефект заміни: з ростом ставки з/п Пр праці збільшується, а зменшення ціни праці зменшує її Пр. Ефект доходу при підвищенні ставки з/п виражається в зменшенні Пр праці.
25. Капітал як фактор виробництва довготривалого користування. Поняття позичкового процента. Визначення ставки позичкового процента за умов досконалої конкуренції.
Капітал є ресурсом тривалого користування, що створюється з метою вир-ва більшої кількості товарів і послуг. Сутнісна риса капітального блага полягає в тому що воно є водночас і фактором вир-ва, і продуктом. Коли йдеться про капітал як про об'єкт купівлі-продажу на ринку ресурсів то мається на увазі не весь запас кап благ, наявний векономіці, а потік нового капіталу, що з'являється в даний період у вир-ві. Підпр-ва пред'являють По не просто на якісь матеріальні кап блага, а на тимчасово вільні грошові засоби, які можна витрачати на зазначені блага і повернути, віддавши частину прибутку від їх використання в майбутньому. Таким чином, якщо мова йде про ринок капіталу та мається на увазі ринок грошового капіталу. На ньому об'єкт купівлі-продажу переходить з рук в руки тимчасово, а тому всі економічні форми угод тісно переплетені з системою прав власності і дуже різноманітні.
Грошові засоби акумулюються шляхом заощаджень або утримання від поточного споживання. Домашні господарства спрямовують кошти на кап блага шляхом заощадження грошей у вигляді різних фін активів. Власники фін активів чи заощаджень сподіваються отримати деякий дохід. Його рівень характеризує процентна ставка. Розрізняють номінальну та реальну проц ставки. Номін ставка показує, на яку величину сума, що її позичалльник повертає кредитору, перевищує величину отриманого кредиту. Реальна ставка виражається в грошових одиницях постійної споживчої спроможності і визначається як номінальна ставка, скоригована на рівень інфляції. За умов досконалої конкуренції існує тенденція до встановлення єдиної проц ставки. В реальних умовах діапазон ставок досить широкий, що обумовлено терміновістю і розміром позики, діючою системою оподаткування, структурою ринку капіталу тощо.
Отже домашні господарства або інші ринкові суб'єкти забезпечують фінан ресурсами або капіталами тих, хто хоче купити реальні кап блага. Норма процента є ціною, яку банк або інший фін посередник платить позикодавцю за використання грошей протягом деякого періоду часу. Процентну ставку виражають як деякий процентний дохід за рік у процентах.
26. Лізинговий капітал
- функціонуючий капітал, який передається в користування іншим. Орендна плата представляє собою ціну лізингового капіталу. Більшість капітальних благ є власністю фірм, що їх використовують. Окремі з них їхні власники віддають в оренду. Платежі за тимчасове використання капітальних благ називають орендною платою.
27. Визначення ціни капітальних активів.
З погляду зростання вартості капітал можна розділити на 2 частини: постійний , уречевлений у засобах вир-ва залишається незмінною; змінний - представлений робочою силою, вартість якого в процесі вир-ва змінюється, зростає. Виходячи з цього ,структуру вартості товару , виробленого із застосуванням найманої праці, можна подати так:
W=C+V+m , де
С- вартість постійного капіталу,
V-вартість змінного капіталу,
m-додаткова вартість.
Процес праці неможливий без знарядь праці і предметів праці, отже, і виробництво вартості та додаткової вартості без них неможливе. І навпаки , без живої праці , носієм якої є робоча сила, засоби вир-ва не можуть функціонувати.
29. Дисконтування та інвестиційні рішення
Теперішня вартість грошей - це сума майбутніх грошових надходжень приведення за допомогою певного коефіцієнта дисконту до нинішнього періоду. Це називається ДИСКОНТУВАННЯ. Це зворотня операція до операції нарощення % при фіксованому розмірі грош.коштів. Сума дисконту - це % під який треба інвестувати кошти на момент розрахунку, щоб через певний час отримати зазначену суму.
Інвестиційні рішення обов"язково повинні бути обґрунтований визначений обсяг інвестицій та їх розподіл. На інвест.рішення безпосередньо впливає інвестиційний клімат - сукупність позитивно правових, екон., та соц. умов, що забезпечують та сприяють ін вест. діяльність вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Рішення може бути негативним і позитивним . спочатку оцінюється ефективність інвестиційних проектів за такими показниками ,як термін окупності проекту, коефіцієнт співвідношення доходів і витрат коеф. прибутковості. Крім цього оцінюється ризик, а лише потім приймається рішення.
FV = PV (1+r) ^n, r- % ставка по депозиту, n- кількість років, період, на який здійснюється інвестування.
Для визначення доцільності капіталовкладення використовують метод чистої теперішньої вартості NPV.
NPV = -CF0 + CF1/ (1+r)^1 + …+ CFn / (1+r)^n
Капіталовкладення буде доцільним, якщо ЧТВ буде більшою за 0.
Крім того застосовують внутрішню норму рентабельності IRR, яка є ставкою дисконту, при якій NPV=0
IRR = А + (а(В-А) / (а-b)), а - величина позитивної NPV, при величині ставки дисконту А; b - величина негативної NPV, при величині ставки дисконту В; А - величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна; В - величина ставки дисконту, при якій NPV негативна.
Період окупності проекту визначають: = сума інвестицій / щорічні надходження.
30. Ринок природних ресурсів. Рента. Ціна землі.
Земля як фактор виробництва це не тільки та частина земної поверхні яка не зайнята водою, але й природні ресурси(ліси, корисні копалини, ресурси морів, родючість ґрунтів, які можуть бути використані у процесі виробництва, тобто це всі рідкісні, природні ресурси.) Природні ресурси поділяються на такі, що не відтворюються (вони можуть бути використані всього один раз - вугілля, нафта, природний газ) і що відтворюються (тобто можуть використовуватись у виробничих процесах не одноразово - моря, земельні угіддя). Запас природних ресурсів визначається і самою природою. Обсяг потоку -послуги природніх ресурсів - визначається людським вибором, ціною послуги природних ресурсів (землі) є земельна рента R - орендна плата за користування землею протягом певного періоду. Ціна землі як запасу визначається поточною цінність майбутньої ренти. Якщо відомі процентна ставка (ч) і щорічна рента (R) то поточна цінність RV ренти за N років складатиме: формула1. PV =( R / 1+ r) + (R / (1+r)2) + +… + (R / (1+r)n).
Через те, що земля може давати ренту нескінченно довго, ціна її PL визначається поточною цінністю ренти за формулою1. Коли N прямує до нескінченності ця величина може бути підрахована як сума членів спадної геометричної прогресії
PL = R / r.
Щодо якості землі то вона може бути з часом покращена, або погіршена, від того як ведеться господарювання.

 
 

Цікаве

Загрузка...