WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

правило максимізації прибутку
Щоб знайти обсяг вир-ва з найбільшою віддачею, потрібно обрати найбільш ефективне підприємство. Ізокванта - крива, на якій розташовані всі поєднання факторів в-ва, які використовуються для однакового випуску продукції. Вибір найоптимальнішого поєднання факторів вир-ва здійснюється шляхом співставленняізокванти з ізокостою. Ізокоста - всі можливі поєднання праці і капіталу, які мають одну вартість. Найефективнішою буде така стр-ра вир-ва, при якій ізокванта дотикається до ізокости.
Динаміка прибутку залежить від граничного доходу (MR) - доходу, який приносить кожна додаткова одиниця продукції, і граничних витрат (MC) - додаткових витрат на випуск кожної додаткової одиниці продукції.
Правило максимізації прибутку полягає в такій умові: MR=MC. Фірма збільшуватиме випуск продукції до того моменту, поки додаткові витрати на вир-во додаткової одиниці продукції не зрівняються з граничним доходом від її продажу. Граничний прибуток, який отримає фірма від реалізації кожної додаткової одиниці продукції, виглядає так: МП=MR-MC. Максимум загального прибутку досягається, коли МП-MC=0, тобто МП= MC.
Середній прибуток - відношення загального прибутку до граничного.
12. Ізокоста.Вибір факторів виробництва.
Ізокоста - лінія, яка відображає зв"язок витрат праці і капіталу, за умови, що сукупні витрати рівні. Чим далі ізокоста від початку координат, тим більший обсяг ресурсів використовується. Фірма обирає варіант такої комбінації факторів виробництва, щоб виконувалась умова
МРг/МРк=Рг/Рк або МРг/Рг=МРк/Рк
Де МРг, МПк -граничний продукт змінного ресурсу, Р -грошова одиниця витрат.
Це означає, що виробництво заданого обсягу продукції з мінімальними витратами вимагає, щоб одночасно використовувані ресурси мали однакову величину МР на Р. Іншими словами, можна говорити, що виробник досягає максимально можливого випуску обсягу продукції заданих витрат
Зробимо припущення, що в процесі виробництва беруть участь тільки 2 змінних фактора: праця (L) і капітал (K), і вони мають відповідну ціну (Pl) i (Pk).
Ізокоста - лінія, що характеризує комбінації витрат змінних факторів при фіксованих витратах виробництва.
Скорочення витрат одного фактора приводить до можливості використання певної кількості (відповідного до ціни) іншого.
Можливе збільшення використання капіталу за рахунок зменшення праці дорівнює Pl/Pk.
Властивості ізокости:
- кут нахилу ізокости залежить від цін факторів виробництва;
- всі точки ізокости відповідають однаковим сукупним витратам факторів виробництва.
Чим дальше від початку координат розташована ізокоста, тим більший обсяг ресурсів використовується.
Вплив цін на зрушення і нахил ізокости.
Нахил ізокости дорівнює - K/ L, або Pl/Pk.
15. Диверсифікація цін
Диверсифікація-несприятливі для одної фірми події компенсуються спиятливими для іншої. Диверсифікація цін- принцип ціноутворення,коли той самий товар (послуга)продається різним категоріям покупців за різними цінами.Д.ц. використовується для збільшення прибутку.Три види д.ц. :1-абсолютна д.ц. кожному споживачу індивідуальна ціна);2-(встановлення рівня ціни в залежності від обсягу продажу);3-(застосовують на сегментованих ринках)-коли виділяється кілька окремих груп споживачів та кожній групі пропонується своя ціна.
16. Монополістична конкуренція (МК). Визначення оптимального обсягу вир-ва та цінова політика.
МК хар-зує таку ринкову модель, за якої існує кілька десятків (до 100) фірм, які пропонують подібну, але не ідентичну продукцію. Основні хар-ки:
" Досить велика к-ть учасників ринку, отже обмежений контроль над ринковою ціною, неможливість таємної змови, кожна фірма формує свою політику незалежно від дій конкурентів
" Диференціація продукту:
a) За якістю (комп'ютери - різна потужність та навороченість харду та різний софт)
b) За формою послуг (ввічливість та послужливість працівників магазину, гарантійне обслуговування, наявність кредиту)
c) Розміщення чи доступність товару
d) Зовнішні відмінності (упаковка, реклама, торгові марки)
" Нецінова конкуренція
" Легкий вступ в галузь при наявності незначних фінансових бар'єрів, пов'язаних з необхідністю отримати продукт, що відрізняється від продукту конкурента, необхідністю реклами
МК зустрічається досить часто. Крива попиту, з якою працює фірма в МК, є еластичною, (набагато еластичнішою, ніж при монополії, бо є конкуренти з товарами-замінниками), але не є повністю еластичною, бо товари не ідентичні, а тільки подібні і менше конкурентів ніж за чистої конкуренції. Еластичність кривої попиту фірми залежить від к-ті конкурентів та ступеню диференційованості товарів. Чим більше конкурентів і чим менше диференційованість, тим більше еластичність. В короткостроковому періоді фірма обирає стратегію максимізації прибутку або мінімізації збитків. В кожному з цих випадків оптимальний обсяг вир-ва буде досягатися при MR=MC. При АТС1 фірма обирає стратегію максимізації прибутку. При АТС2 - стратегію мінімізації збитків.
17. Різноманітність форм поведінки олігопольної фірми
ознаки:
1.На ринку діє невелика кіл-ть п-ств
2.Окреме п-во може пропонувати диференційовану або однорідну продукцію.
3. П-ва мають неоднакову ринкову владу
4.Вступ до галузі ускладнений через різні бар"єри
5.Може мати місце нецінова конкуренція.
Моделі поведінки фірм при олігополії різноманітні і виходять з різних підходів шодо сценаріїв стратегічної поведінки фірми - способів конкурентної боротьби і взаємодії із суперниками в умовах прагнення до максимізації прибутку.Об"єктивно існуюча взаємозалежність олігополістів визначально впливає на еволюцію внутрішньогалузевої організації.
Кожна фірма прагне вибирати таку стратегію,щоб збільшити свою частку на ринку і прибуток.За різного рівня витрат цінова конкуренція учасників ринку може привести до порушення ек. Безпеки частини з них та до перетворення оліг.ринку на монополістичний.
Тому олігополісти повинні вирішувати ,чи варто їм агресивно конкурувати або ж "співпрацювати"та конкурувати більш пасивно,співіснуючи зі своїм конкурентом,задовольняючись своєю часткою та домовляючись щодо спільних дій.Тобто олігополія створює сприятлеві передумови для організації данного ринку за змовою (наприклад,утворення картелів,що дає змогу спільно максиимізувати прибуток обмеженням обсягів випуску і фіксацією цін).
19. Ризик
Загальний ризик - сума всіх видів ризиків, пов'язаних зі здійсненням будь-яких інвестицій.
Види ризиків: короткостроковий, довгостроковий, допустимий, критичний, катастрофічний, систематичний, несистематичний.
По відношенню до ризиків і поєднання "ризик+дохідність" існують такі групи інвесторів:
" консерватори - основне - це надійність

 
 

Цікаве

Загрузка...