WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Фактори, що впливають на утворення цін - Реферат

Фактори, що впливають на утворення цін - Реферат

диференційовані (диференційована олігополія)
Ступінь чутливості до дій конкурентів - фірми чутливі до маркетингових заходів конкурентів
Особливості
ціноутворення
- стратегія цінового лідера;
- стратегія "наслідування лідера";
- координація дій у встановленні цін на товари
Монополістична
конкуренція
Кількість продавців -
багато продавців
Товари - диференційовані
Ступінь чутливості до дій
конкурентів - вплив маркетингових
заходів менший порівняно з
олігополістичними ринками
Особливості
ціноутворення
Широкий діапазон цін
Цінові стратегії:
- встановлення цін за географічним
принципом;
- у межах товарної номенклатури;
- стратегія цін на додаткові товари;
- психологічна модифікація цін
Чиста
конкуренція
Кількість продавців -
багато продавців
Товари - повністю взаємо-
замінні і недиференційовані
Ступінь чутливості до дій
конкурентів - жоден з
конкурентів не впливає на
рівень цін;роль маркетингових
досліджень, ціноутворення,
стимулювання збуту мінімальна
або відсутня
Особливості
ціноутворення
Ціни формуються під впливом попиту і пропозиції
Конкурентні
ситуації
Чиста монополія
Кількість продавців - на ринку один продавець
Товари - замінників немає
Ступінь чутливості до дій конкурентів - відсутність конкуренції
Особливості іноутворення
Монополіст - держава:
- встановлення цін нижче собівартості;
- на рівні, який покриває витрати;
- високі ціни.
Монополіст - приватна фірма - рішення щодо цін орієнтовані на споживача:
- сегментне ціноутворення;
- дискримінаційні ціни
Монополістична конкуренція. Для ринку монополістичної конкуренції характерно:
- велика кількість фірм і гостра конкуренція між ними;
- товари диференційовані, що сприяє формуванню переваг споживачів і визначає незалежність фірми від конкурентів тією мірою, в якій диференціація товару забезпечує її монопольне становище на ринку;
- легкість проникнення на ринок нових фірм (також завдяки несхожості товарів і послуг, які пропонуються ринку);
- відмінність між товарами пояснює широкий діапазон цін на товари;
- вплив маркетингових заходів конкурентів менший порівняно з олігополістичними ринками;
- вдосконалення продукції, значна роль реклами торгових марок.
У центрі уваги на ринках монополістичної конкуренції - диференціація товару. Переваги, які споживачі віддають торговій марці, дозволяють отримати прибутки, вищі від загально ринкових. При цьому говорять про ринкову силу, яка дає змогу встановлювати вищі за конкурентні ціни. Зрозуміло, що ринкова сила більша у диференційованих товарів порівняно з подібними.
Виміряється ринкова сила коефіцієнтом ринкової сили, який визначається як відношення коефіцієнта націнки для марки до середнього на ринку значення цього коефіцієнта:
Коефіцієнт Коефіцієнт націнки для марки
ринкової = .
сили Середнє значення коефіцієнта
націнки для марки
При цьому коефіцієнт націнки для марки визначається:
Коефіцієнт Е ц
націнки = .
1 + Е ц
А оптимальна ціна марки розраховується за формулою:
Прямі витрати на Коефіцієнт
Ц опт = одиницю продукції х націнки ;
С * Е ц
Ц опт = ,
1 + Е ц
де Ц опт - оптимальна ціна,
С - прямі витрати на одиницю продукції,
Е ц - цінова еластичність.
При монополістичній конкуренції актуальними є такі цінові стратегії:
- встановлення цін за географічним принципом;
- встановлення цін у межах товарної номенклатури;
- стратегія цін на додаткові товари;
- психологічна модифікація цін.
Монополія. Для ринку чистої монополії характерним є наявність одного і багатьох покупців. Монополістом може бути і приватна фірма, і держава.
У першому випадку монополія характерна для податку життєвого циклу товару - впровадження товару на ринок. Проте така ситуація, як відомо, є тимчасовою і визначає певні цінові стратегії. Фірма-монополіст має великі можливості для встановлення цін на свою продукцію, незважаючи на ціни конкурентів. Широко застосовуються при цьому дискримінаційні ціни.
Якщо монополіст виступає в особі держави (наприклад, при визначенні цін, ціна проїзду в метрополітені, на комунальні послуги), підходи до ціноутворення інші. Це встановлення цін:
- нижче собівартості ( з орієнтацією на ті групи населення, які не можуть сплатити повну вартість товару);
- на рівні, який покриває витрати;
- високі ціни (з метою обмеження споживання продукту).
Можна зробити стислі висновки щодо впливу конкуренції на ціноутворення в різних конкурентних ситуаціях: цінова незалежність фірми в умовах монополії - велика, в умовах олігополії та монополістичної конкуренції - часткова, а в умовах чистої конкуренції - мінімальна.
Конкуренція впливає на ціни на трьох рівнях:
Перший рівень конкуренції - конкуренція між фірмами, які виготовляють подібні товари (наприклад, компакт-диски виробництва різних фірм).
Другий рівень включає несхожі товари - замінники, які вирішують проблему споживачів аналогічним способом (аудіо-касети, компакт-диски).
Третій рівень конкуренції охоплює товари, які вирішують ту саму проблему, але іншим способом ( С-файли, які мають те ж призначення що і компакт-диски, але передбачають не купівлю товару, а права послухати музику).
Інший приклад. Фірма-виробник фільтрів для очищення води має взяти не тільки витрати та попит на товари безпосередніх конкурентів (виробників фільтрів Brita , "Бар'єр" та ін.), а й існування таких альтернативних форм задоволення потреби у чистій питній воді, як артезіанська вода, стаціонарні установки для очищення води тощо.
Таким чином, визначаючи ціни, слід враховувати три рівні конкуренції:
- конкуренцію між фірмами однієї галузі;
- конкуренцію між товарами-замінниками;
- міжгалузеву конкуренцію.

 
 

Цікаве

Загрузка...