WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Витрати виробництва - Реферат

Витрати виробництва - Реферат

ТЕМА: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
1. Поняття та класифікація витрат виробництва.
2. Витрати в короткостроковому періоді.
3. Витрати у довгостроковому періоді.
4. Виробництво двох видів продукції - економія на масштабах.
1. Витрати (або вартість) виробництва в економічній теорії визначаються згідно концепції альтернативної вартості і є вартісною оцінкою блага з боку його виробника.
Слід розрізняти бухгалтерський та економічний підходи до обліку витрат.
Бухгалтерський підхід до обліку витрат відрізняється тим, що він враховує лише явні затрати, ті, які пройшли по рахунках цього обліку. Економічний підхід характеризується тим, що він враховує не лише явні, або бухгалтерські витрати, але й не явні витрати, або витрати втрачених можливостей (Приклад: виробниче приміщення, яке фірма може здати в оренду, або використовувати для власних цілей).
Слід розрізняти два види витрат:
" Бухгалтерські витрати - витрати, які мають явний характер і знаходять відображення на рахунках бухобліку.
" Економічні витрати - включають в себе бухгалтерські (явні) витрати і неявні витрати, або витрати втрачених можливостей (альтернативні витрати).
І бухгалтери, і економісти включають у свої розрахунки фактичні витрати: зарплата, оклади службовців, вартість матеріалів та орендна плата.
Слід також знати поняття безповоротних втрат - це ті витрати, які вже зроблені і які неможливо повернути назад. Оскільки їх неможливо повернути, то вони не повинні чинити жодного впливу на процес прийняття фірмою рішення. Наприклад, придбання спеціалізованого обладнання, призначеного для заводу. Припустимо, що це обладнання призначене для виконання певних цілей і не може бути використане в альтернативних цілях. Оскільки обладнання не має альтернативного застосування, його вартість втраченої альтернативи дорівнює нулю. Таким чином воно не повинно бути складовою частиною поточних чи майбутніх витрат. Тому ці витрати, якщо вони вже виникли, не слід брати до уваги при економічному аналізі подальшої поведінки фірми.
2. У короткостроковому періоді деякі з виробничих ресурсів фірми постійні, проте іншими можна маніпулювати з метою зміни рівня виробництва продукції. На цій підставі можна виділити різні методи оцінки виробничих витрат.
Сумарні витрати виробництва (СВт) - складаються із двох компонентів: фіксованих витрат (ФВт), які фірма робить не залежно від рівня випуску продукції, а також змінних витрат (ЗВт), які коливаються разом з рівнем виробництва. Наприклад, залежно від обставин ФВт можуть містити витрати на експлуатацію заводу, страхові послуги і, можливо, мінімальну кількість працівників - ці витрати не змінюються незалежно від обсягу виробництва фірми. До складу зміних витрат входять - зарплата, оклади та вартість сировини - ці витрати зростають разом із збільшенням виробництва продукції.
Щоб вирішити скільки продукції виробляти, менеджерам фірм необхідно знати те, як зростають з рівнем виробництва продукції змінні витрати. Наприклад, дані таблиці 1 ілюструють діяльність фірми з фіксованими витратами 50 дол. Змінні витрати зростають із збільшенням обсягу продукції, як і сумарні витрати. Сумарні витрати - це сума фіксованих витрат у стовпці 1 та змінних витрат у стовпці 2. За витратами поданими у стовпцях 1 і 2, можна дати визначення додаткової кількості типів витрат. Таблиця 1.
Рівень виробництва Фіксовані витрати (ФВт)
(1) Змінні витрати (ЗВт)
(2) Сумарні витрати (СВт)
(3) Граничні витрати (ГВт)
(4) Середні фіксовані витрати (СФВт) (5) Середні змінні витрати (СЗВт) (6) Середні сумарні витрати (ССВт) (7)
0 50 0 50 -- -- -- --
1 50 50 100 50 50 50 100
2 50 78 128 28 25 39 64
3 50 98 148 20 16,7 32,7 49,4
4 50 112 162 14 12,5 28 40,5
5 50 130 180 18 10 26 36
6 50 150 200 20 8,3 25 33,3
7 50 175 225 25 7,1 25 32,1
8 50 204 254 29 6,3 25,5 31,8
9 50 242 292 38 5,6 26,9 32,4
10 50 300 350 58 5 30 35
11 50 385 435 85 4,5 35 39,5
Граничні витрати (ГВт) - зростання обсягу витрат в наслідок виробництва додаткової одиниці продукції. Оскільки фіксовані витрати не змінюються у разі зміни рівня виробництва фірмою продукції, граничні витрати - це зростання обсягу змінних витрат через виробництво додаткової одиниці продукції. Отже: ГВт = ЗВт/ Q
Граничні витрати говорять про те, скільки коштуватиме фірмі збільшення обсягів продукції на додаткову одиницю. У таблиці 1 граничні витрати розраховуються або з суми змінних витрат (стовпець 2), або із сумарних витрат (стовпець 3). Наприклад, граничні витрати на зростання обсягу продукції від 2 до 3 одиниць становитимуть 20 дол., оскільки змінні витрати фірми зростають від 78 до 98 дол.(СВт також зростають на 20 дол., від 128 до 148 дол.). Сумарні витрати різняться від змінних витрат лише на суму фіксованих витрат.
Середні витрати (СВт) - це витрати на одиницю продукції. Розрізняють три види середніх витрат: середні фіксовані витрати (СФВт), середні змінні витрати (СЗВт) та середні сумарні витрати (ССВт).
СФВт = ФВт / Q (стовпець 2/рівень виробництва)
СЗВт = ЗВт / Q (стовпець 3/рівень виробництва)
ССВт = СВт / Q (стовпець 4/рівень виробництва)
Порівнюючи середні сумарні витрати з ціною продукції, можемо визначити прибуткова чи не прибуткова ця продукція.
Розглянемо зв'язок між виробництвом та детальніше концентруючи увагу на витратах фірми, яка може за фіксованого рівня зарплати w найняти стільки робочої сили скільки захоче. Якщо ГВт - це зміна змінних (або сумарних) витрат у разі зміни обсягу продукції на додаткову одиницю (тобто, ЗВт/ Q), проте змінні витрати - це витрати додаткової робочої сили w на одиницю продукції, помножені на кількість додаткової робочої сили L, з цього випливає, що ГВт = ЗВт/ Q = w L/ Q. Гранична продуктивність праці ГРL - це зміна в обсязі продукції, що виникає в наслідок зміни трудового ресурсу на додаткову одиницю, або Q/ L. Отже, додаткова робоча сила, необхідна для отримання додаткової одиниці продукції становить: L/ Q = 1/ГРL. Звідси:
ГВт = w/ГРL
Ефект наявності спадної віддачі можна також простежити за даними граничних витрат у таблиці 1. Граничні витрати на додаткову продукцію спочатку високі, оскільки перші декілька додаткових ресурсів навряд чи на багато збільшать обсяг продукції на великому добре обладнаному підприємстві. Водночас, у міру зростання продуктивності ресурсів, граничні витрати значно зменшуються. Нарешті, граничні витрати знову збільшуються для відносно високих рівнів виробництва завдяки ефекту спадної віддачі. Закон спадної віддачі забезпечує прямий зв'язок між середніми змінними витратами виробництва та середньою продуктивністю праці.
СЗВт = w / ГРL
На рис. 1 показані криві фіксованих змінних та сумарних витрат згідно таблиці 1.
Фіксовані витрати не коливаються, змінні витрати - із зростаннямоб'єму виробництва також зростають, крива сумарних витрат

 
 

Цікаве

Загрузка...