WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Маржинальний дохід і порядок його визначення - Реферат

Маржинальний дохід і порядок його визначення - Реферат

маржинального доходу можуть бути виражені будь-якими, але однаковим образом (в абсолютних величинах, у чи відсотках десяткових дробах). Знак мінус у чисельнику цього рівняння нагадує про альтернативу, з яким зв'язана зміна ціни: збільшення ціни веде не тільки до скорочення обсягу продаж, але і до скорочення обсягу продукції, якому треба продати, щоб досягти потрібного рівня прибутковості. Навпроти, зниження ціни веде не тільки до росту обсягу продаж, але і до збільшення обсягу продукції, которое треба зуміти продати, щоб досягти потрібного рівні прибутковості.
Чим більше масштаб зниження ціни, тим більше істотно треба приростити обсяг продаж, щоб зберегти хоча б колишню загальну величину маржинального доходу от продажу такого товару.
Беззбитковий приріст продаж в абсолютному вираженні можна визначити по наступній формулі:
Skaбс. = ( Sk / S0) / 100 (18)
де Skабс., Sk - беззбитковий приріст продаж при зміні цін, відповідно в абсолютному й у відносному вираженні;
S0 - обсяг продаж до зміни цін у натуральному вираженні.
Відповідно, якщо реальна зміна обсягу продаж перевищує величину беззбиткової зміни, то підприємство не тільки нічого не втрачає в результаті зміни ціни, але навіть дістає додатковий прибуток. І ця логіка істотно може впливати на формування комерційної політики підприємства.
До цих пір ми проводили аналіз умов забезпечення беззбитковості змін цін у припущенні, що і перемінні, і постійні витрати залишаються теми ж, що і пречекає. Але це окремий випадок і на практиці зустрічається досить рідко. Частіше приходиться зіштовхуватися із ситуаціями, коли підприємство реалізує комплексний маркетинговий план, що припускає як зміни цін, так і зміни витрат (у зв'язку з удосконалюванням самого чи товару умов його виробництва і збуту). Тому далі розглянемо, які зміни це вносить у процедуру розрахунку беззбиткового обсягу продаж.
Самоі простою задачею є облік змін перемінних витрат. Для цьоготреба лише трохи модифікувати приведену вище формулу (17). Щоб зробити це, треба до розрахунку беззбиткової зміни продаж у відсотках, просто відняти з величини зміни ціни величину зміни перемінних витрат, при цьому величини, використовувані для розрахунку, обов'язково повинні бути виражені в абсолютних грошових одиницях. Тоді рівняння (17) прикмет наступний вид:
Sk = {- ( P - AVC) / [AGM0 + ( P - AVC)]} х 100 (19)
де Sk - величина беззбиткового приросту продаж, %; D P - зміна ціни; AGМо - колишня абсолютна величина питомого маржинального доходу; D AVC - зміна величини перемінних витрат.
Як неважко помітити, для випадку, коли зміна витрат є нульовим, рівняння (19) приймає той же вид, що і рівняння (17). Більш того, чисельник рівняння (19) являє собою зміна величини питомого маржинального доходу, а його знаменник фактично дорівнює новоі величині маржинального доходу. Отже, загальна формула розрахунку беззбиткової зміни продаж має вид:
Sk = ( - AGM / AGM1) х 100 (20)
де АGM - зміна абсолютної величини питомого маржинального доходу; AGМ1 - нова величина питомого маржинального доходу.
Тепер звернемося до аналізу впливу на беззбитковий приріст продаж можливих змін постійних витрат.
У наших міркуваннях будемо виходити з наступного: якщо перегляд цін породжує приріст постійних чи умовно-постійних витрат, цей перегляд повинний забезпечувати і відшкодування такого приросту, оскільки без зміни цін такий приріст просто не реалізувався б.
Для розрахунків використовується наступна формула:
Sk = FC / AGM (21)
де D Sk- беззбитковий обсяг продаж у натуральному вираженні; D FC - приріст суми постійних витрат, руб.;
AGM - питомий маржинальний доход, руб.
У випадку, якщо одночасно відбувається зміна і постійні витрати, і рівня ціни - треба скласти дані розрахунків:
а) беззбиткової зміни обсягу продаж для ситуації зміни ціни;
б) беззбиткового приросту обсягу продаж, що забезпечує відшкодування приросту постійних витрат.
Єдина проблема, що виникне - різна розмірність розрахунків. Тому розрахунки треба вести або в абсолютних, або у відносних показниках. Використовуємо наступні формули:
а) для визначення беззбиткового приросту продаж в абсолютному вираженні:
Skабс =(- AGM / AGM1) х S0 + FC / AGM1 (22)
б) для визначення беззбиткового приросту продаж у відносному вираженні:
Sk = [- AGM / AGM1+ FC / (AGM1х S0)] х 100 (23)
де D Skабс, D Sk - беззбиткова зміна обсягу продаж, відповідно в абсолютному і відносному вираженні;
So -початковий обсяг продаж у натуральному вираженні;
D AGM і AGM1 - відповідно зміна величини і нова величина питомого маржинального доходу.
Тепер розглянемо, як деякі з розглянутих вище проблем зважуються на практиці. Переважна більшість підприємств пропонує покупцям не один, а безліч товарів. І це породжує нову проблему: взаємовплив цін і властивостей різних товарів. На ринку існує три типи товарів:
1. нейтральні товари;
2. взаємозамінні товари;
3. взаємодоповнюючі товари.
Ця класифікація виходить з типу і міри впливу, що робиться продажами одного товару на продажі другого. Якщо ріст продаж одного товару веде до падіння продаж другого, то ми маємо справу з взаємозамінними товарами. Навпроти, якщо ріст продаж одного товару веде до росту продаж другого, то ми маємо справу з взаємодоповнюючими товарами. Якщо ж залежність між продажами різних товарів знайти чи не удається вона вкрай слабка, то ми маємо справу з нейтральними по відношенню друг до друга товарами. Облік ефектів заміщення чи доповнення здобуває для цінової політики підприємства істотне значення в тому випадку, коли воно робить різноманітний асортимент товарів, деякі з який можуть виявитися по відношенню друг до друга що доповнюють чи заміняють. У цьому випадку підхід до чи визначення зміні цін міняється: рішення треба приймати з урахуванням їх наслідків не тільки для одного, але і для всіх товарів, на продажах яких ці рішення можуть позначитися.

 
 

Цікаве

Загрузка...