WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Ефективність обміну - Реферат

Ефективність обміну - Реферат

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБМІНУ
Нерегульований ринок ефективний, оскільки він максимізує надлишки споживача та виробника. Тепер ми проаналізуємо концепцію економічної ефективності детальніше, починаючи з економіки обміну. У цьому підрозділі аналізується поведінка двох споживачів, котрі можуть торгувати між собою двома товарами. Припустімо, що товари початкове розподіляються між споживачами таким чином що, торгуючи, вони поліпшують своє становище. Це означає, що початковий розподіл товарів економічно неефективний. За ефективного розподілу жоден з них не може поліпшити свого становища, не погіршуючи становища іншого. Далі ми з'ясуємо, чому взаємовигідна торгівля призводить до ефективного розподілу благ.
Переваги торгівлі
Добровільна торгівля між двома людьми або двома країнами є, як правило, взаємовигідною . Щоб з'ясувати, чому обмін товарами поліпшує становище, детально розглянемо обмін між двома особами. Наш аналіз грунтується на двох основних припущеннях:
1. Кожна особа має повну інформацію про вподобання іншої.
2. Обмін товарами не вимагає витрат, тобто витрати на торгові операції нульові Припустімо, що Джеймс і Карен мають разом 10 од. їжі і б од. одягу. Із таблиці 16 1 бачимо, що спочатку Джеймс мав 7 од. їжі та 1 од. одягу, а Карен - 3 од. їжі та 5 од. одягу. Щоб з'ясувати, чи вигідною буде торгівля між Джеймсом та Карен, нам необхідно знати їх уподобання щодо їжі та одягу. Припустимо, що для Карен, яка має багато одягу і мало їжі, гранична норма заміни (ГНЗ) одягу їжею становить 3. (Щоб отримати 3 од. їжі, вона готова віддати 1 од. одягу). А для Джеймса ГНЗ одягу їжею становить тільки 1/2 (він віддасть тільки 1/2 од. одягу, щоб отримати 1 од. їжі).
Таким чином, є можливість взаємовигідної торгівлі, оскільки цінність одягу для Джеймса вища, ніж для Карен, тоді як Карен оцінює їжу вище, ніж Джеймс За додаткову одиницю їжі Карен віддала б до 3 од. одягу. А Джеймс віддасть 1 од. їжі за 1/2 од. одягу. Реальні результати обміну залежать від процесу торгівлі.
' Є кілька ситуацій, за яких торгівля може бути невигідною. По-перше, через нестачу інформації люди можуть сподіватись поліпшити становище завдяки торгівлі, хоча фактично вона не дає користі По-друге людей можуть змушувати торгувати за допомогою погроз - фізичних або ж економічних. По-третє бар'єри на шляху вільної торгівлі можуть, як ми вже бачили в розділі 13, бути стратегічно вигідними для країни
.Обмін у скриньці Еджворта. Кожна точка скриньки Еджворта одночасно відповідає кошикам Джсймса і Карен для одягу та їжі. У точці Л, наприклад, Джеймс має 7 од. їжі й 1 од. одягу, а Карен має 3 од. їжі та 5 од. одягу.
Таблиця 16.1. Вигода торгівлі
Особа Початковий Торгівля Кінцевий розподіл розподіл
Джеймс 7Ї, 10 - ЇЇ + 10 6Ї, 20 Карен ЗЇ, 50 + її - 10 4Ї, 40
Можливий результат торгівлі полягає в обміні 1 од. їжі (Джеймса) на 1/2-3 од. одягу (Карен). Припустімо, Карен пропонує Джеймсу 1 од. їжі за 1 од. одягу, і Джеймс погоджується. Обоє поліпшують своє становище. Джеймс матиме більше їжі, котру він цінує вище від одягу, а Карен - більше одягу, котрий для неї є важливішим від їжі. В тій мірі, в якій ГНЗ обох споживачів відрізняються, з'являється можливість взаємовигідної торгової операції, тому що розподіл ресурсів неефективний, а обмін принесе користь обом. Навпаки, щоб забезпечити економічну ефективність, необхідно вирівняти ГНЗ обох споживачів.
Цей важливий результат справджується і у випадку багатьох товарів і споживачів:
розподіл товарів ефективний лише тоді, коли граничні норми заміни між будь-якими їх парами однакові для всіх споживачів.
Діаграма Еджворта
Якщо обмін вигідний, то якими будуть торгові операції? Які з них ефективно розподілять товари між сторонами і наскільки поліпшиться становище споживачів? Ми можемо відповісти на ці запитання для кожного з випадків обміну двома товарами між двома особами за допомогою діаграми, відомої під назвою "скринька Еджворта"1.
1 Скринька Еджворта названа так на честь Ф.Еджворта, який запропонував цю діаграму в 1881 р. у книзі "МаїЬетаїісаІ РїусЬіся: Ап Ету оп Ше Арріісаїіоп оГ Маїпетаїісі <о ІЬе Могаї 8сіепсе8" (Nе^V Уогк: Аи§из1 М.КеИеу, 1953р.).
На мал. 16.3 зображено скриньку Еджворта, де горизонтальним осям відповідає кількість їжі, а вертикальним - кількість одягу. Довжина цієї скриньки дорівнює 10 од. їжі, тобто її початковому загальному запасові, а її висота - 6 од. одягу, тобто сумарній кількості до початку торгівлі.
Суть скриньки Еджворта полягає в тому, що кожна її точка одночасно відповідає ринковим кошикам обох споживачів. Запаси Джеймса беруть початок від точки Одж, а запаси Карен - у зворотному напрямі від точки Ок. Наприклад, нехай початковий розподіл їжі та одягу передається точкою А. Починаючи відлік по горизонталі нижньої осі діаграми зліва направо, ми бачимо, що Джеймс має 7 од. їжі, а на вертикальній осі зліва відкладається 1 од. одягу. Таким чином, для Джеймса точка А відповідає 7-і та Іщ а для Карен при цьому залишається ЗІ та 50. Її запас їжі (ЗЇ) відраховуємо справа наліво, починаючи від точки Ок, а її запас одягу (50) - згори донизу по правій вертикальній осі.
Ми також бачимо результат обміну між Карен і Джеймсом. Джеймс віддав І, в обмін за 10, перемістившись з точки А тла В. Карен обміняла 10 на ЇЇ, також перемістившись з точки А до В. Отже, точка В визначає ринковий кошик Джеймса і Карен після взаємовигідного обміну.
Ефективні розподіли
Обмін від А до В поліпшив становище як Карен, так і Джеймса. Але чи є В ефективним розподілом? Все залежить від того, чи однаковим є ГНЗ Джеймса та Карен в точці В, що, в свою чергу, залежить від форми їх кривих індиферентності. На мал. 16.4 показано декілька кривих індиферентності для Джеймса і Карен. Криві Джеймса зображені звичайно, оскільки його товари беруть відлік від початку координат Одж. Але для Карен ми повернули криві індиферентності на 180°, так що початок координат для них перебуває в правому верхньому куті діаграми. Криві індиферентності Карен, як і Джеймса, увігнуті, ми просто бачимо їх з протилежного боку.
Тепер, маючи два набори кривих індиферентності, подивимось, які з кривих Джеймса і Карен проходять через початковий розподіл в точці А. Ці криві позначені І^дж та ІІ'к. І у Джеймса, і у Карен ГНЗ відповідає нахилу кривих індиферентності в точці А. У Джеймса кут нахилу дорівнює 1/2, а у Карен - 3. Затонована ділянка між двома кривими індиферентності відповідає всім можливим варіантам розподілу продуктів харчування і одягу, які забезпечують Джеймсу і Карен краще становище, ніж у точці А, іншими словами, відображає всі можливі взаємовигідні торговельні операції.
Будь-який обмін, що почався в точці А та переміщав розподіл товарів за межі затонованої ділянки, погіршить становище одного із споживачів, і тому він не станеться. Ми бачили, що пересування з точки А вточку В було взаємовигідним. Але згідно з мал. 16.4, В неефективна точка, оскільки криві І^дж та У^ перетинаються в ній. Це означає, що ГНЗ Джеймса та Карен неоднакові і розподіл неефективний. Таким чином, розкривається важливий момент: якщо обмін за неефективного початкового розподілу поліпшує становище обох споживачів, то новий розподіл не обов'язково ефективний.
Припустимо, що в В відбувається додаткова торговельна операція, при якій Джеймс обмінює ще одну одиницю їжі, щоб отримати одиницю одягу, а Карен обмінює одиницю одягу, щоб отримати одиницю їжі. Точка С на мал. 16.4 відображає новий розподіл. В цій точці ГНЗ обох осіб збігаються, оскільки криві індиферентності дотикаються. Коли вони дотикаються, ГНЗ однакові, так що одна особа вже не зможе поліпшити своє становище, погіршуючи становище іншої. Тому точка С відповідає ефективному розподілу.
Звичайно, точка С не є єдино важливим результатом торгівлі між Джеймсом і Карен. Взаємовигідні обміни можуть пересунути їх в будь-яку точку всередині затонованої ділянки. Якщо здійснити всі взаємовигідні обміни, то буде досягнуто ефективного розподілу. Все ж ефективних розподілів може бути багато. Наприклад, якщо Джеймс - заповзятливий торговець, його дії можуть змістити розподіл із точки А до О, де крива індиферентності і^дж дотикається кривої І^к. При цьому становище Карен не погіршиться, тоді як Джеймс значно покращить своє. І, оскільки подальші обміни неможливі, розподіл є ефективним.

 
 

Цікаве

Загрузка...