WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Фірма в умовах досконалої конкуренції(пошукова робота) - Реферат

Фірма в умовах досконалої конкуренції(пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота на тему:
Фірма в умовах досконалої конкуренції
План
1. Ознаки ринку досконалої конкуренції . Конкурентна фірма .
2. Попит і пропозиція конкурентної фірми .
3. Максимізація прибутку конкурентною фірмою в короткостроковому періоді.
4. Максимізація прибутку конкурентною фірмою в довгостроковому періоді.
1.
Досконала конкуренція є найбільш виразною схемою ринкової структури, яку можна використовувати для аналізу економічних процесів.
Вона є ідеальним типом ринкової структури, перевага якого полягає в тому, що завдяки його існуванню стає можливим чітке визначення системи обмежень, з якими стикається фірма на шляху до максимізації прибутку.
Ринок досконалої конкуренції - це ринок, який відповідає умовам досконалої конкуренції.
Умови формування ринку досконалої конкуренції
и 1 Ринок складається з великої кількості продавців, кожний з яких продає стандартизовану продукцію великій кількості покупців.
и 2 Кожна фірма має дуже незначну частку у загальному випуску продукції, що поступає на ринок, і ця частка не перевищує 1% загального продажу.
и 3 Фірма не цікавиться рішеннями своїх конкурентів. Вона не розглядає конкурентів як таких, що можуть обмежити її ринкову частку продажу.
и 4 Інформація про ціни, технології та імовірний прибуток легко доступна, що дозволяє гнучко реагувати на зміну ринкових умов.
и 5 Входження в ринок та вихід з нього не обумовлені ніякими перешкодами для продавців стандартизованої продукції, що забезпечує їм повну мобільність у використанні ресурсів.
Підприємницька фірма - це самостійно діючий суб'єкт ринку, метою діяльності якого є отримання прибутку через виробництво одного або більше товарів для продажу на ринку.
Конкурентна фірма - це фірма, яка продає свою продукцію на ринку досконалої конкуренції.
Мета діяльності конкурентної фірми - максимізація прибутку.
Припущення про максимізацію прибутку продавцями лежить в основі моделі пропозиції конкурентної фірми, раціональної економічної поведінки.
2.
В умовах досконалої конкуренції ні одна з фірм не може впливати на ринкову ціну товару, бо кожна з них згідно з умовами формування ринку досконалої конкуренції має дуже не-значну ринкову частку продажу.
Тому таку фірму можна охарактеризувати як фірму, що приймає ціну як задану (price-taker).
Крива попиту досконало конкурентної фірми - це крива, яка відображає попит на продукцію окремої фірми, обсяг продажу якої ніяк не впливає на зміну ринкової ціни.
Графічно попит конкурентної фірми зображається у вигляді горизонтальної лінії, він досконало еластичний за ринковою ціною. На графіку зображена крива ринкового попиту.
Крива попиту на продукцію конкурентної фірми.
о - попит з точки зору конкурентної фірми;
б - ринковий попит;
Р - ціна;
О - обсяг ринкового попиту;
q - обсяг попиту конкурентної фірми;
P1 - ринкова ціна.
Конкурентна фірма - це фірма, що приймає ціну.
Фірма, що приймає ціну, - це продавець такого обсягу товарів чи послуг, який є занадто малим відносно їх загальної кількості на ринку, щоб вплинути на ринкову ціну. Конкурентна фірма може продати стільки, скільки бажає, по ринковій ціні Р1; тому граничний доход конкурентної фірми буде дорівнювати ціні.
MR=P,
MR - граничний доход;
P - ціна.
Граничний доход конкурентної фірми. Фірма зацікавлена в додатковому доході, який може бути отриманий від продажу додаткової одиниці товару.
Приріст валового доходу від продажу кожної додаткової одиниці продукції - це граничний доход MR (Marginal Revenue) (MR= q2-q1).
Граничний доход - це зміна валового доходу відповідно до зміни кількості товару, що продається:
MR=?TR-?Q, де MR - граничний доход;
?TR - зміна валового доходу;
?Q, - зміна обсягу попиту.
Оскільки конкурентна фірма може продати стільки, скільки бажає (будь-яку кількість товарів), по ринковій ціні, то додаток до валового доходу від продажу додаткової одиниці товару буде такий самий, як ринкова ціна, або:
МR = Р1
де MR - граничний доход;
P1 - ринкова ціна.
Граничний доход в умовах досконалої конкуренції незмінний.
З'ясувавши таким чином, як зростає доход конкурентної фірми по мірі продажу додаткової одиниці товару, можна перейти до розгляду того, якими є умови визначення конкурентною фірмою обсягу пропозиції її продукції (що лежить в основі рішення конкурентної фірми щодо кількості товару на продаж).
Модель пропозиції конкурентної фірми виходить з припущення заданості її економічної поведінки (раціональної поведінки виробника) на максимізацію прибутку.
Крива пропозиції конкурентної фірми показує, який обсяг випуску продукції буде виробляти та пропонувати фірма, щоб максимізувати прибуток.
Вона буде співпадати з тією частиною кривої граничних витрат фірми, яка розташована вище кривої її середніх змінних
Крива пропозиції конкурентної фірми - це частина кривої її граничних витрат МС (Marginal Costs), що розташована вище за AVC.
Крива пропозиції конкурентної фірми.
A- точка припинення операцій;
B- точка самоокупності.
Там, де граничні витрати (МС) дорівнюють середнім сукупним витратам (АТС), визначається точка самоокупності (точка В) .
Там, де граничні витрати (МС) дорівнюють середнім змінним витратам (АVС), визначається точка припинення операцій (точка А), при будь-якій ціні, що нижча за Р0, фірма припиняє виробництво.
Для визначення обсягу випуску при будь-якій ціні (Р1, Р2). вищій за мінімальні середні змінні витрати (АVС), проводиться горизонтальна лінія до кривої граничних витрат (МС). Якщо із точки її перетину з кривою граничних витрат (МС) провести вертикальну лінію до осі абсцис, отримаємо точку, яка визначить той обсяг випуску продукції (q1, q2), який фірма по відповідній ціні пропонує до продажу.
Ринкова пропозиція
Ринкова пропозиція (пропозиція галузі) складається з обсягів пропозиції всіх фірм, що пропонують свою продукцію на ринку по будь-якій можливій ціні.
Крива ринкової пропозиції може бути одержана як результат додавання кривих пропозицій всіх індивідуальних фірм по кожній можливій ціні.
Оскільки крива пропозиції кожної фірми - це частина кривої її граничних витрат (МС), яка лежить вище кривої середніх змінних витрат (АVС), то крива ринкової пропозиції S буде отримана як результат додавання кривих МС1, МС2, МС3.
Графік 6.4. Крива ринкової пропозиції.
Q - обсяг випуску галузі;
q1, q2, q3 - обсяг випуску фірм 1, 2, 3;
S - результат додавання кривих МС1, МС2, МС3.
Детермінанти ринкової пропозиції
и Кількість фірм у галузі.
и Середній розмір фірми в галузі.
и Ціни змінних ресурсів, що використовуються фірмами.
Технологія.
3.
Мета фірми - максимізація прибутку.
Прибуток - це різниця між сукупним доходом (TR) і сукупними витратами (TC) за період продажу.
Прибуток = ТR -ТС.
Фірма прагне максимізувати прибуток, намагаючись максимізувати різницю між валовим доходом (ТК) і валовими витратами (ТС).
Максимізація прибутку - це максимізація різниці між валовим доходом і валовими витратами: TR - ТС.
Для конкурентної фірми валовий доход дорівнює ціні проданого товару (Р), помноженій на обсяг продажу (Q):
TR = P*Q. Оскільки конкурентна фірма - це фірма, що приймає ціну, а не встановлює й, ціна знаходиться поза впливом конкурентної

 
 

Цікаве

Загрузка...