WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Теорія споживчого вибору(пошукова робота) - Реферат

Теорія споживчого вибору(пошукова робота) - Реферат

кількість того чи іншого товару, отже, більшу загальну корисність.
Карта індеферентності
Безмежна кількість кривих індиферентності утворює карту індиферентності. Така карта характеризує смаки і вподобання, показуючи, що саме споживач хоче купити на ринку.
На карті індиферентності кожна крива відповідає різному рівню загальної корисності та загального задоволення. Тому криві ніколи не можуть перетинатися і завжди є паралельними одна до одної.
3.
Криві байдужості дозволяють виявити перевага споживача, але не враховують такі фактори впливу на процес споживання, як ціни товарів та доход споживачів.
Для того щоб визначити, який саме набір товарів чи послуг обере для споживання та придбає споживач, потрібна додаткова інформація, яка пов'язана з бюджетним обмеженням.
Бюджетне обмеження - це лінія, що показує, як кількість товарів та послуг (споживацьких наборів) може при дбати споживач за певну суму грошей у межах свого доходу (Income).
Рівняння бюджетного обмеження:
де I - доход споживача;
PX - ціна товару х;
PY - ціна товару у;
QX - кількість товару х;
QY - кількість товару у.
Бюджетне обмеження. (Бюджетна лінія.)
Фактори, які впливають на бюджетну лінію
" зміна доходу споживача;
" зміна цін на товари.
При зміні доходу бюджетна лінія переміщується відповідно До його збільшення I1'I2 (або зменшення I2' I1) і займає паралельне попередньому положення. Зміна ціни на товар x - приводить до відповідної зміни кута нахилу бюджетної лінії
Вплив зміни доходу на бюджетну лінію (а);
вплив зміни ціни товару на бюджетну лінію (б).
Рівновага споживача відповідає такій комбінації товарів, яка максимізує корисність при даних бюджетних обмеженнях.
Рухаючись вздовж бюджетної лінії в процесі споживанні споживач може знайти точку, яка б відповідала максимальному задоволенню його потреб, тобто відповідала найбільшій корисності. Така точкабуде розташована на найвищій кривій байдужості, яка може бути ним досягнута в межах даного бюджету.
Рівновага споживача.
На графіку такою точкою буде точка D - точка дотику кривої байдужості U2 з бюджетною лінією I.
Крива байдужості U3, що є кривою, яка відповідає більш високому рівню задоволення потреби споживача (більш високому рівню корисності), ніж крива байдужості U2, не може бути досягнута, тому що виходить за межі його бюджету.
Точка дотику найвищої кривої байдужості U2 з бюджетною лінією I відповідає стану рівноваги споживача (згідно з ординалістською теорією корисності.
Рівновага споживача відповідає комбінації товарів, яка максимізує корисність при даному бюджетному обмеженні Така рівновага передбачає, що як тільки споживач отримує даний набір товарів, у нього зникає стимул замінювати цей набір на інший.
Загальна умова рівноваги споживача означає, що споживач розподіляє свій доход на всі товари таким чином, щоб урівняти граничну корисність, що припадає на одну грошову одиницю (гривню, долар тощо), яка витрачається на кожний товар.
Концепція рівноваги споживача в термінах граничної корисності (МІІ) і цін товарів (Р) може бути описана рівнянням:
Лінія "доход - споживання" проходить через всі точки рівноваги споживача, що відповідають різним рівням його доходу.
Лінія "доход-споживання"
U1, U2, U3, U4 - криві байдужості;
P1, P2. P3, P4, - точки рівноваги споживача;
I - бюджетна лінія.
Збільшення доходу переміщує бюджетну лінію (І). Зі зростанням реального доходу бюджетна лінія переміщується праворуч і вгору. Точки P1, P2. P3, P4 показують послідовну зміну стану рівноваги споживача. Крива "доход-споживання" має також назву кривої рівня життя.
Лінія "ціна-споживання" проходить через всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів. Лінія "ціна-споживання" лежить в основі побудови кривої попиту.
Лінія "ціна-споживання".
U1, U2. U3, U4 - криві байдужості;
P1, P2. P3, P4 - точки рівноваги споживача;
I - бюджетна лінія.
Припустимо, що ціна товару де знижується. Це приводить до переміщення бюджетної лінії (І) і, відповідно, до зміни стану рівноваги споживача, що відображають точки P1, P2. P3, P4 Якщо їх об'єднати, отримаємо криву "ціна-споживання", яка може бути перетворена в криву попитую.
Першим з економістів, хто виводив криву попиту з функції корисності, був А-Маршалл. V математичному додатку II до "Принципів політичної економії" він характеризує умови рівноваги при споживанні товару.
и Ефекти впливу зміни доходу і цін на обсяг попиту споживача:
" ефект доходу;
" ефект заміщення.
Ефект доходу і ефект заміщення.
Припустимо, що ціна на товар х знижується, а на товар у не змінюється. В такому випадку відбувається одночасно два процеси: по-перше, зростає реальний доход споживача; по-друге, відбувається відносна заміна товару у товаром х.
Рівновага споживача замінюється в напрямку від точки А до точки В внаслідок зниження ціни на товар х.
Зміна попиту на товар х, що визначається відрізком R-R1, пояснюється виключно зміною ціни на товар х і відповідає ефекту заміщення (субституції).
Зміна попиту на товар х, що визначається відрізком R1-R2. відповідає ефекту доходу, що пов'язується з збільшенням купівельної спроможності споживача.
Ефект заміщення - це ефект, який вказує на те, що споживач у процесі споживання заміщує товаром, що став дешевше, інші більш дорогі товари. Ця заміна ілюструється рухом вздовж кривої байдужості й, (переміщення з точки А в точку С (відрізок R-R1)).
Ефект доходу - це ефект, який виникає внаслідок впливу на попит споживача зміни обсягу його реального доходу. Зміна останнього викликана зміною ціни товару де без врахування ефекту заміщення. Ефект доходу показує механізм переміщення від одної кривої байдужості (U1) до іншої (U2) (відрізок (R1-R2)).

 
 

Цікаве

Загрузка...