WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Теорія витрат(пошукова робота) - Реферат

Теорія витрат(пошукова робота) - Реферат

витрат:
ATC=AFC+AVC=(FC+VC)/Q.
Іноді середнісукупні витрати (АТС) записуються у скороченому вигляді як АС.
Сукупні середні витрати.
Граничні витрати
Граничні витрати МС (Marginal Cost) - це приріст сукупних витрат фірми, пов'язаний з виробництвом додаткової одиниці продукції. Як правило, під граничними витратами розуміють витрати, пов'язані з випуском останньої одиниці продукції.
МС=?TC/?Q,
де МС - граничні витрати;
?ТС - приріст сукупних витрат;
?Q - приріст випуску продукції (як правило, ?Q=1).
Граничні витрати можна визначити таким чином:
Із цього рівняння видно, що постійні витрати не впливають на величину граничних витрат. Граничні витрати є похідною функцією на короткостроковому етапі тільки від змінних витрат:
Граничні витрати показують: на яку величину зростуть витрати фірми у зв'язку зі збільшенням виробництва на одну одиницю продукції.
Крива граничних витрат у короткостроковому періоді має U- подібну форму і характеризує величину приросту змінних витрат, необхідних для випуску додаткової одиниці продукції
Крива граничних витрат.
Форма кривої граничних витрат обумовлена законом спадної доходності.
Витрати фірми у короткостроковому періоді.
Маючи незмінну ціну ресурсів і певний обсяг випуску продукції, можна визначити витрати фірми у короткостроковому періоді.
Побудуємо графіки кривих витрат .
Криві витрат виробництва.
Аналіз кривих витрат виробництва дозволяє зробити такі висновки:
- В точці а. де крива граничних витрат (МС) має мінімальне значення, крива сукупних витрат (ТС) має перегин, тобто вона з випуклої стає опуклою. Після точки а при кожному значенні ?Q величина ?ТС буде зростати.
- Крива граничних витрат (МС) перетинає криві середніх сукупних (АТС) і середніх витрат (AVC) в точках їх найменших значень.
- Крива середніх сукупних витрат (АТС) -опукла:
a) при малих обсягах виробництва АТС зменшуються;
b) в точці А, де АТС = МС, значення АТС мінімальне і фірма оптимізує виробництво з огляду на мінімізацію витрат.
- Поняття середніх змінних витрат (AVC) необхідне для оцінки ефективності господарювання фірми, визначення рівноваги і перспектив розвитку:
ў розширення діяльності;
ў скорочення виробництва;
ў вихід із галузі.
Середні сукупні витрати мають важливе значення для теорії фірми. Порівняння середніх сукупних витрат з рівнем цін дозволяє визначити величину прибутку. Це дозволяє вибрати правильну стратегію фірми у короткостроковому періоді.
Правило найменших витрат
Правило найменших витрат (Least Cost Combination Rule of Recourses) - це умова, при якій витрати мінімізуються в тому випадку, коли кожна грошова одиниця, що витрачається на кожний ресурс, дає однакову віддачу - однаковий граничний продукт (МР).
Правило найменших витрат забезпечує рівновагу виробника. Коли віддача всіх факторів однакова, зникає проблема "їх перерозподілу, оскільки у виробника немає ресурсів, які могли б принести більший доход. Виробник знаходиться у стані рівноваги, коли досягається оптимальна комбінація факторів виробництва, при якій забезпечується максимізація випуску.
Правило найменших витрат має важливе значення для раціонального ведення господарства в умовах обмежених ресурсів.
Витрати фірми в довгостроковому періоді
Мінімізація витрат у довгостроковому періоді - основне завдання, яке реалізується шляхом зміни всіх факторів з урахуванням кон'юнктури ринку.
Криві витрат у довгостроковому періоді показують мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції, коли всі фактори виробництва є змінними.
У межах довгострокового періоду постійні витрати не мають місця.
Розбіжність довгострокового і короткострокового аналізу витрат виробництва полягає у відмінності ступеня еластичності факторів виробництва.
Протягом довгострокового періоду виробники мають можливість (яка нездійсненна у короткостроковому періоді) контролювати обсяг випуску і витрати, змінюючи не тільки інтенсивність виробничої діяльності на підприємстві, але й розміри і кількість підприємств.
Приклад
Фірма розглядає 4 варіанти розмірів своїх заводів. Розміри кожного з них дозволяють працювати з мінімальними середніми витратами (АС) при обсягах, що відрізняються один від одного на 500 одиниць.
Варіанти випуску продукції: 500, 1000, 1500, 2000 одиниць. Накреслимо короткострокові криві витрат для всіх заводів.
Менеджер, максимізуючи прибуток, при визначенні характеру виробництва орієнтується на мінімальний рівень середніх витрат для кожного можливого обсягу випуску продукції. Це допомагає йому визначити точки, які належать довгостроковій кривій середніх витрат.
Крива середніх витрат у довгостроковому періоді.
Q - випуск продукції за певний період;
AC - середні витрати або собівартість одиниці продукції;
AC1,… ACN, - середні витрати кожного з варіантів випуску у короткостроковому періоді;
LAC (Long Average Cost)- крива середніх витрат довгострокового періоду.
Довгострокова крива середніх витрат LAC отримується з короткострокових кривих середніх витрат (АС1, АС2, АС3, АС4).
LАС - має плавний вигляд у тому випадку, коли розміри підприємства можливо змінювати таким чином, щоб обсяг продукції (при мінімальних АС) був на одиницю більшим, ніж на попередньому підприємстві.
Якщо еластичність розширення виробництва така, що при мінімальних середніх витратах (АС) випуск збільшується на одиницю, то крива середніх витрат у довгостроковому періоді (LАС) є відповідною множині кривих середніх витрат.
Середні витрати у довгостроковому періоді.
LMC (Long Marginal Cost) - граничні витрати у довгостроковому періоді - це величина зміни витрат при зміні обсягу випуску, коли всі фактори виробництва є змінними; це приріст витрат виробництва в умовах можливості зміни розмірів підприємств.
LMC LAC - підприємства збільшуються.
LMC =LAC - коли ІАС постійні або мають мінімальне значення.
4.
Термін "прибуток" використовують для позначення різниці між виторгом фірми та її витратами. В економічній науці та господарській практиці розрізняють економічний прибуток, бухгалтерський прибуток і нормальний прибуток.
Економічний, бухгалтерський і нормальний прибуток
Економічний прибуток - це різниця між загальним виторгом і загальними витратами фірми - явними і неявними.
ЕР = ТR - ТС,
де ЕР - економічний прибуток;
ТR - загальний виторг;
ТС = ЕС + ІС,
де ЕС - явні витрати;
ІС - неявні витрати.
Бухгалтерський прибуток - це різниця між загальним виторгом і явними витратами фірми. Такий прибуток називають ще розрахунковим, бо під час його обчислення враховують лише грошові платежі, які фіксуються у бухгалтерській звітності фірми.
АсР=ТR-ЕС,
де АсР - бухгалтерський прибуток;
ТR - загальний виторг;
ЕС - явні витрати.
Нормальний прибуток - це той мінімальний дохід, який має заробити

 
 

Цікаве

Загрузка...