WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Теорія витрат(пошукова робота) - Реферат

Теорія витрат(пошукова робота) - Реферат

можна визначити неявні витрати.Вони становлять 16 000 гри-вень (61 000 - 45 000).
Економічні витрати поділяють на короткострокові та довгострокові, тобто витрати, що здійснюються відповідно в короткостроковий та довгостроковий періоди.
Короткостроковий період - це проміжок часу, надто короткий для заміни виробничих потужностей підприємства, але достатній для зміни рівня використання наявного устаткування. У цьому періоді виробничі потужності підприємства незмінні. Проте обсяг продукції, який виробляють, можна змінити, використовуючи більші або менші кількості праці, металів та інших ресурсів. Виробничі потужності у короткостроковому періоді можна також застосовувати менш або більш інтенсивно.
Довгостроковий період - це проміжок часу, достатньо тривалий для того, щоб фірма могла змінити обсяг усіх використовуваних ресурсів, у тому числі виробничих потужностей.
Наприклад, якби заводу "Електрон" потрібно було найняти ще 50 робітників або навіть цілу робочу зміну, то це було б короткостроковим коригуванням. Проте якби виникла потреба добудувати ще одне крило до заводського цеху і встановити там додаткове устаткування, це було б уже довгостроковим коригуванням.
Короткостроковий і довгостроковий періоди відрізняються один від одного концептуально, а не за тривалістю. У галузях легкої промисловості зміна виробничих потужностей може відбутися і за одну добу. Малі підприємства можуть збільшити свої виробничі потужності за кілька днів. Проте у важкій промисловості для цього потрібні роки.
2.
Ізокоста
Зробимо припущення, що в процесі виробництва беруть участь тільки два змінних фактора: праця (L) і капітал (K), і вони мають відповідну ціну (PL) і (PK). При цих умовах сукупні витрати виробництва (ТС) будуть мати вигляд:
TC=PL * L+PK*K
L- вимірюється у годинах праці;
K - вимірюється у годинах роботи машин;
PL - погодинна оплата праці;
PK - погодинна орендна плата за машини.
Ізокоста - лінія, що характеризує комбінації витрат змінних факторів (у нашому випадку праці і капіталу) при фіксованих витратах виробництва.
Скорочення витрат одного фактора приводить до можливості використання певної кількості (відповідно до ціни) іншого.
Ізокости.
K - втрати на капітал (PK o К);
L - витрати на послуги праці (РL o L).
Нахил ізокости визначається відношенням .
Можливе збільшення використання капіталу за рахунок
зменшення праці дорівнює
Властивості Ізокости
и Кут нахилу ізикости залежить від цін факторів виробництва.
и Всі точки ізокости відповідають однаковим сукупним витратам факторів виробництва.
и Чим дальше від початку координат розташована ізокоста, тим більший обсяг ресурсів використовується.
Нахил ізокости дорівнює ,або (тому що )
Мінімізація витрат
Перенесемо ізокосту до тих самих координат. Що застосовували для аналізу ізоквант.
Функція витрат показує взаємозв'язок між обсягом випуску, що описується ізоквантою, і мінімальною кількістю витрат, необхідних для виробництва даного випуску продукції, що описується ізокостою.
Мінімізація витрат виробництва заданої кількості продукції.
Умова мінімізації витрат виробництва заданої кількості продукції
и Нахил ізокванти для двох видів ресурсів повинен бути рівним нахилу ізокости для цих ресурсів, і вони повинні мати спільну точку.
Якщо нахил ізокванти дорівнює MRTS (граничній нормі технологічного заміщення), а нахил ізокости дорівнює PL/PK,то
Принципом найменших витрат є стан, коли відношення граничних продуктів факторів виробництва (K, L) на одиницю витрат (РL, PK) дорівнюють одне одному.
3.
Постійні витрати FC (Fixed Cost) -це витрати, величина яких у короткостроковому періоді не залежить від випуску продукції. Постійні витрати мають місце навіть тоді, коди продукція зовсім не випускається.
Основні види постійних витрат
- Відсоток з кредиту на купівлю обладнання.
- Амортизаційні відрахування.
- Орендна плата.
- Витрати на капітальний ремонт.
- Виплати податків.
- Страхові внески.
- Адміністративні витрати.
Постійні витрати в графічному вигляді являють собою пряму, паралельну лінії абсцис.
Постійні витрати (FС).
Q - обсяг випуску продукції;
С - витрати.
Наскільки із збільшенням випуску продукції доход зростає, настільки середні постійні витрати зменшуються (як відносна величина на одиницю випуску).
Середні постійні витрати АFС (Average Fixed Cost ) - це кількість постійних витрат виробництва (FС) що припадає на одиницю випуску продукції (Q)
АFС = FС/Q,
Де АFС - середні постійні витрати;
FС - постійні витрати виробництва;
Q - випуск продукції.
2. Крива середніх постійних витрат.
Змінні витрати VC (Variable Cost) - це витрати виробництва, які залежать від випуску продукції і змінюються залежно від збільшення або зменшення обсягу виробництва.
Основні види змінних витрат:
- Витрати на сировину.
- Витрати на паливно-мастильні матеріали.
- Витрати на енергоресурси.
- Оплата праці.
При досягненні оптимального випуску продукції (в точці Q1) спостерігається відносна економія змінних витрат. Але при подальшому розширенні виробництв відбувається нове зростання змінних витрат, тому і збільшення випуску потребує більш швидкого зростання витрат порівняно із зростанням виробництва
Змінні витрати.
Середні змінні витрати AVC (Average Variable Cost) - це кількість змінних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.
AVC=VC/Q
AVC - середні змінні витрати;
VС - змінні витрати;
Q - випуск продукції.
Середні змінні витрати виробництва сягають мінімального значення у випадку досягання оптимального випуску продукції (Q).
Крива середніх змінних витрат.
Сукупні витрати
Сукупні витрати ТС (Total Cost) - це витрати, які характеризують сукупність постійних і змінних витрат виробництва фірмою у короткостроковому періоді.
Сукупні витрати (ТС) є функцією від випуску продукції (Q):
TC=f(Q)
Сукупні витрати являють собою суму постійних і змінних витрат:
ТС = FC+VC.
де ТС - сукупні витрати;
FС - постійні витрати;
VС - змінні витрати.
Для того щоб побудувати графік кривої сукупних витрат, необхідно побудувати лінію, яка буде сумою кривих постійних та змінних витрат
Середні сукупні витрати АТС (Average Total Cost) - це кількість сукупних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.
Середні сукупні витрати (АТС) можна одержати, поділивши сукупні витрати на кількість випущеної продукції:
АТС = ТС/Q,
ДЕ АТС - сукупні середні витрати;
ТС - сукупні витрати;
Q - випуск продукції.
Сукупні середні витрати (АТС) можна визначити шляхом додавання середніх постійних і середніх змінних

 
 

Цікаве

Загрузка...