WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Теоретичні основи аналізу попиту та пропозиції(пошукова робота) - Реферат

Теоретичні основи аналізу попиту та пропозиції(пошукова робота) - Реферат

пропозиції (S) вгору чи вниз (при цьому пропозиція товару не змінюється, а змінюється його обсяг).
Зміна обсягу пропозиції.
Фактори, що приводять до переміщення кривої пропозиції.
3. Ринкова рівновага. Модель А. Маршалла та Л.Вальраса.
Ринкова рівновага ' В умовах ринкової економіки взаємодія конкурентних сил приводить до синхронізації цін попиту і цін пропозиції, що обумовлює рівноважність обсягів попиту і пропозиції
Графік 2.9. Ринкова рівновага попиту та пропозиції.
P - ціна;
Q - обсяг попиту, обсяг пропозиції;
D - крива попиту;
S - крива пропозиції;
С - точка перетину кривої Q і кривої S, яка визначає рівноважну ціну (Рc) та рівноважний обсяг попиту та пропозиції (Qc).
Точка перетину кривої попиту (D) і кривої пропозиції (S) - це точка їх рівноваги (C)
В точці перетину кривої попиту (Qc) і кривої пропозиції (S) обсяг пропозиції буде дорівнювати обсягу попиту (Qc). Завдяки такому співвідношенню встановлюється ціна рівноваги (Pc), яка однаково задовольняє і покупців, і продавців.
Рівноважна ціна (Рс) -- ціна, що урівноважує попит і пропозицію внаслідок взаємодії конкурентних сил.
Якщо ціна буде нижчою, ніж РC, надлишок попиту буде піднімати її догори (конкуренція покупців) і створювати дефіцит; якщо ціна буде вищою, ніж рівноважна Р" пропозиція перевищить попит, створиться надлишок пропозиції (конкуренція продавців), внаслідок чого ціна буде знижуватися до рівня рівноваги.
Модель встановлення рівноважної ціни;
P - ціна;
Q - обсяг попиту га обсяг пропозиції;
C - точка рівноваги;
PC - рівноважна ціна;
QC- рівноважний обсяг попиту та пропозиції;
PH, Pд - ціни, при яких встановлюється дефіцит та надлишок.
Q1, Q2 - обсяги попиту та пропозиції, при яких визначається дефіцит та надлишок.
Рівноважна ціна та рівноважний обсяг мають місце на рівні, де кількість товару, яку виробники можуть і бажають поставляти, дорівнює обсягу товару, яку покупці можуть і хочуть купувати. На конкурентному ринку ця рівновага досягається на перетині кривих попиту (D) і пропозиції (S). При ціні рівноваги (РC) немає ані надлишку, ані дефіциту.
Важливо зауважити, що рівноважний метод аналізу попиту та пропозиції на мікрорівні передбачає пошук ситуації, при якій економічна система знаходиться в стані "ідеального спокою". Саме тому в умовах рівноваги економічний суб'єкт (виробник, продавець, покупець, фірма) практично не має стимулів до зміни своєї економічної поведінки. Тобто, у точці рівноваги попиту та пропозиції стимули до економічного руху практично згасають і він припиняється. Але як тільки відбудеться зміна у співвідношенні факторів, що впливають рівновагу (зросте або зменшиться рівень цін, вдосконалиться технологія, не виправдаються сподівання виробників і споживачів), знову почнуть діяти економічні стимули.
Це означає, що рівність попиту і пропозиції - теоретична абстракція. Вона майже не зустрічається в реальній господарській практиці. Але за допомогою такої абстракції стає можливим пошук найбільш важливих закономірностей функціонування ринкового механізму.
Умови сталої рівноваги на ринку розглядалися такими відомими вченими-економістами, як А.Маршалл і Л.Вальрас.
Загальновизнаний на сьогодні метод Л.Вальраса розгляд криві попиту та пропозиції як кінцеві точки горизонтальні прямих, які відповідають обсягам попиту чи пропозиції при даній ціні А.Маршалл розглядав їх як кінцеві точки ряду вертикальних ліній, кожна з яких відповідає ціні, за якою дана кількість товару виробляється і споживається (тобто д Маршалл розглядає кількість товару як незалежну змінну, а ціну - як залежну змінну).
Графік 2.11. Механізм формування рівноважної ціни:
а - за Л.Вальрасом (модель Л.Вальраса);
б - за А.Маршаллом (модель А.Маршалла).
Метод Л.Вальраса засновується на зміні динаміки ціни в напрямку досягнення стану рівноваги, тоді як підхід А Маршалла базується на зміні динаміки обсягів товару; тобто Вальрас розробив "модель коригування ринкових цін", тоді як А.Маршалл - "модель коригування випуску".
Безперечно, і ціна, і кількість товару взаємообумовлюються - і для вирішення проблем урівноваження всіх параметрі, Принципової різниці між цими підходами немає. Але динамічні передумови цих двох підходів принципові розрізняються.
У процесі функціонування ринку відбувається взаємне узгодження економічних інтересів продавців і покупців. Важливу роль у цьому процесі відіграють ціни, сприяючи швидкому обміну інформацією. Саме ціни роблять умови обміну простими, прозорими і стандартизованими для всіх суб'єктів ринкової економіки.
4.
Випадок 1. Попит збільшується, пропозиція - незмінна
Припустимо, зросли доходи. Попит на товари підвищеної споживчої цінності збільшиться, крива попиту D переміститься вправо в положення D1, що спричинить дефіцит пропозиції. Тому ціна підвищиться від P* до P1, збільшуючи величину пропозиції від Q* до Q1.
Якщо доходи зменшуються, то простежується зворотний ефект: крива попиту D переміститься вліво, що викличе надлишок пропозиції, тому ринкова ціна знизиться і ліквідує цей надлишок .
Вплив збільшення попиту на рівноважну ціну Вплив зменшення попиту на рівноважну ціну
Випадок 2. Пропозиція збільшується, попит - незмінний
Припустимо, витрати на виробництвотоварів зменшуються. Це позитивно впливає на збільшення пропозиції. Крива пропозиції переміститься вправо в юження S1, що приведе до зниження рівноважної ціни від P* до P1 та збільшення ринкової рівноваги від Q* до Q1.
Вплив збільшення пропозиції на рівноважну ціну. Вплив зменшення пропозиції на рівноважну ціну.
Якщо витрати на виробництво товарів зростуть, то матиме місце зворотний ефект: крива пропозиції S переміститься вліво, рівноважна ціна підвищиться, а ринкова рівновага зменшиться.
Випадок 3. Попит і пропозиція збільшуються (зменшуються) однаково
Якщо попит і пропозиція однаково збільшаться, то ціна залишається сталою (Р*), а ринкова рівновага зросте (Q*?Q1). Якщо ж попит і пропозиція однаково зменшаться, то рівноважна ціна не зміниться, а ринкова рівновага зменшиться.
Моделюючи різні зміни попиту й пропозиції, можна визначити їх вплив на рівноважну ціну. Виникає запитання: які чинники, крім попиту й пропозиції, можуть вплинути на механізм установлення рівноважної ціни? Це здатна зробити держава, яка законодавчо запроваджує найнижчий чи найвищий рівень цін (мінімальну або максимальну ціну).
Вплив однакового збільшення (зменшення) попиту і пропозиції на рівноважну ціну
Максимальні та мінімальні ціни
Запровадження максимальних цін, або стелі цін, що відбувається в законодавчому порядку, передбачає контроль за високими цінами та доходами. Максимальні ціни можуть бути встановлені на різних рівнях відносно рівноважної ціни: вище, нижче та на рівні Р*. Тільки у випадку, коли вони встановлюються нижче рівня рівноважної ціни, їх дія є результативною. Ринковий механізм пни цьому не може реалізувати свої можливості щодо збалансування величин попиту й пропозиції, він втрачає розподільчу функцію. А дія законів попиту і пропозиції призупиняється.
Запровадження максимальної ціни.
Як бачимо з рисунка, при встановленні РmахP*, обмеження ціни є результативним. Результатом обмеження є хронічний надлишок величини пропозиції, або нестача величини попиту (Q1Q2), що не може бути усунений ціновим механізмом, який втрачає свою розподільчу функцію. Тому виробництво стає невигідним, воно скорочується, а відтак скорочуються операції купівлі-продажу (від OQ* до OQ2).
Показовим прикладом запровадження мінімальної ціни є ринок праці, де на основі попиту на працю і пропозиції праці встановлюється ціна праці - заробітна плата.
Законодавче встановлення мінімальної зарплати, вищої за рівноважну, приводить до надлишку величини пропозиції праці порівняно з її попитом, тобто до появи безробітних. Серед безробітних (Q1Q2) є і ті, хто працював, але за даного обмеження є звільненим (Q2Q*) і ті, хто не працював, але за даного обмеження виявив бажання працювати (Q1Q*). Чи можуть безробітні знайти роботу? Так, але для цього вони мають порушити закон, щоб нелегально влаштуватися за оплату Р1 яка значно нижча за прожитковий рівень. У даній ситуації виграють ті, хто залишився на роботі (ОQ2) і отримує високу мінімальну зарплату.

 
 

Цікаве

Загрузка...