WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Суть "перехресної" еластичності попиту - Реферат

Суть "перехресної" еластичності попиту - Реферат

продукту (дол.) Кількість питаємої продукції (од)
5 1
4 2
3 3
2 4
1 5
Завдання:
1. Розрахуйте коефіцієнти еластичності;
2. За допомогою показника сукупного доходу (загальної виручки) визначте еластичність попиту.
3. Порівняйте два методи вимірювання еластичності.
Алгоритм:
Парадокс: порівнюючи суму загальної виручки в кінці і на початку обрахункуів ми спостерігаємо, що сукупний дохід (загальна виручка), як в першому, так і в другому випадках дорівнюють 5 дол. Проте попит різний. Це сталося тому, що ми поступово йшли до зменшення ціни. І, спочатку, якщо при падінні ціни сукупний дохід зростав, то ми мали еластичний попит, а в кінці, зновуж таки, при зменшенні ціни попит почав зростати, ми отримали нееластичний попит.
3. З даних розрахунків видно, що обидва методи можуть перевіряти один одного. Ми бачимо з прикладу, що за допомогою коефіцієнта еластичності ми вирахували еластичність попит, а за допомогою показника сукупного доходу також знайшли еластичність попиту, та одночасно перевірили правильність попередніх розрахунків.
Задача № 3.
На протязі тижня на місцевому ринку яйця курячі продавалися по ціні 24 коп., 30 коп., 35 коп., 20 коп., відповідно було продано 450 шт., 350 шт., 220 шт., 600 шт.
Завдання:
Побудуйте таблицю та внесіть в неї дані. Відобразіть графік попиту за вашими даними та вирахуйте еластичність попиту.
Алгоритм:
Ціна на яйця (коп.)
Кількість проданих яєць за тиждень (шт.)
24 450
30
350
35 220
20
600
18 610
Розділ ІІ. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА.
ТЕМА 10: ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
1. Підприємство як суб'єкт ринкових відносин.
2. Спрощена схема ринково-виробничої системи (вхід, процесор, вихід). Підприємство як закупівельна система, товаровиробник та продавець.
3. Індивідуальне відтворення підприємства.
4. Періоди функціонування підприємства.
1. Підприємство (фірма) - це такий господарський суб'єкт який створюється і функціонує на основі чинного законодавства даної країни, тобто виступає в ролі юридичної особи, займається підприємницькою діяльністю в певній сфері господарства, функціонує на принципах комерційного розрахунку (суворо враховуючи витарти, результати, веде бухоблік, тощо) підпорядковуючи свою діяльність комерційному успіху.
Підприємство - економічний агент, що є споживачем факторів виробництва на инках факторів виробництва, виробником продукції та її продавцем на ринках товарів і послуг; головна мета діяльності фірми - це максимізація прибутку як різниці між виручкою та витратами виробництва.
Закон України "Про підприємства в Україні" дає визначення підприємства: підприємтсво - це самостійно господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу).
З економічної точки зору підприємство здійснює індивідуальне відтворення, тобто організовує виробництво, для чого купує сировину і матеріали, напівфабрикати в інших підприємств, наймає робочу силу, платить за це готівкою або бере у кредит, користується безготівковим оборотом, свої товари продає чи тимчасово складає. Як економічне явище підприємство характеризується певною сукупністю продуктивних сил і виробничих відносин.
Фактично, підприємства в СРСР були лише організаційною ланкою єдиного державновласницького комплексу, а не самостійною економічною одиницею. Підприємства були однотипними: тобто не було власного майна, оскільки воно належало державі; неспрацьовувались виробництво, фінанси, іноваційний менеджмент, маркетинг, менеджмент персоналу і т.д.; оцінки результатів діяльності підприємства - виконання дерективних планів.
У ринковій економіці, підприємство не може легковажно відноситись до свого майнового, фінансового стану, до споживачів своєї продукції, постачальників сировини, напівфабрикатів, ринкового попиту, цін.
В Україні відповідно до чинного законодавства підприємства можуть об'єднуватись в: асоціації, корпорації, консорціуми і інші обєднання за галузевим, територіальним та іншими принципами (картель, синдикат, трест).
Існує 4 основні типи підприємств:
1. Одноосібне (індивідуальне) підприємство;
2. Партнерство або товариство;
3. АТ або корпорація;
4. Державне підприємство
2,3. Схема виробничої системи:
Фактори виробництва - виробничі послуги праці, капітал і природні ресурси. Кожна з цих категорій включає в себе більш вузьке групування.
Індивідуальне відтворення - це відтворення організаційних юридичних одиниць -підприємств- на мікроекономічному рівні, що зберігається постійним відтворенням виробництва чи наданням платних послуг.
Формою індивідуального відтворення підприємства в ринкових умовах господарювання є кругооборот та оборот індивідуального капіталопідприємства. Схема індивідуального відтворення підприємства дає уявлення про етапи та стадії, які проходить майно підприємства під час свого руху в процесі господарської діяльності:
Критерієм збережння індивідуального відтворення підприємства є його можливість постійно продовжувати господарювання за рахунок власного майна та грошових коштів. Близьке до індивідуального відтворення, але не тотожне поняття з точки зору економічної науки - це життєвий цикл підприємства.
На мікрорівні відтоврення набуває форми кругообороту капіталу (фондів підприємства):
Основні фонди (капітал) - та частина виробничого капіталу, котра натурально втілена в засобах праці, обслуговує декілька виробничих циклів, до кінця зберігає свою натуральну форму, свою вартість на продукцію переносить по частинах у вигляді амортизації, повертається фірмі по мірі реалізації продукції.
Оборотний капітал (фонди) - та частина фондів, котра натурально втілена в предмети праці, обслуговує один виробничий цикл, змінює свою натуральну форму, свою вартість цілком переносить на готову до реалізації продукцію, відновлюється в кожному циклі і повертається до фірми при кожному акті продажу (сировина, матеріали, паливо, енергія).
4. Життєвий цикл підприємства - це шлях, що проходить господарюючий субєкт з моменту його реєстрації як юридичної особи до моменту його ліквідації з причин банкрутства чи будь-яких інших.
На шляху життєвого циклу підприємство проходить певні стадії:
Якщо оздоровлення (санація) економіки підприємств дає позитивні наслідки підприємство виживає і продовжує свій життєвий цикл.
Індивідуальне відтворення та життєвий цикл підприємства формуються залежно від організації форми, виду та форми власності господарюючих субєктів.

 
 

Цікаве

Загрузка...