WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат


субституту товару Х;
в) очікування на підвищення цін на
товар Х;
г) падіння пропозиції на товар Х.
2. Задачі
1. Функція попиту населення на товар "у" Qд = 1000-10Р, функція пропозиції даного товару QS = -500+20Р.
Припустимо на даний товар введено податок, що сплачується продавцем у розмірі 15грн. За одиницю. Одночасно держава встановила на даний товар фіксовану роздрібну ціну (включаючи податок) в розмірі 60грн.
Визначити:
1 рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу до встановлення податку.
2 обсяг попиту і пропозиції після встановлення податку;
3 чи зміниться обсяг рівноваги на ринку;
4 як податок вплине на продавця і споживача і хто скільки буде сплачувати?;
5 побудуйте криві попиту і пропозиції до і після встановлення податку.
2. Сумарний попит на пшеницю становить: Дс = 35500-10640Р;
Внутрішній попит: Дв = 20200-72-Р;
Пропозиція: S = 18000+11235Р;
Експортний попит (Де) зменшився на 40%.
Визначити:
1. рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу пшениці.
2. рівноважну ціну при падінні експортного попиту та рівноважний обсяг продажу.
3. скільки пшениці треба купувати уряду України по 750 грн. За 1 тону, щоб тримати цю ціну, щоб зацікавити виробників і скільки грошей на це треба?
4. зобразіть всі зміни графічно.
Обсяг попиту і пропозиції - в тис. тоннах, ціна - в тис. грн.
3. Тестові завдання
Платоспроможний попит -
Крива попиту - це
Взаємоповторюючі блага -
Крива пропозиції - це
Рівноважна ціна - це
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ 3
1. Тестові завданн
1 Крива попиту на товар Х переміститься 3. Якщо попит падає, то крива попиту
вправо вверх в результаті: пересувається:
а) зменшення числа покупців; а) в вліво і вниз;
б) переходу товару субституту; б) за годинниковою стрілкою;
в) підвищення митних бар'єрів; в) вверх і вправо;
г) збільшення доходів споживача. г) проти годинникової стрілки.
2. Закон попиту передбачає, що: 4. Закон пропозиції, якщо ціни ростуть,
а) перевищення пропозиції над а інші умови не змінні, проявляється:
попитом викличе зниження ціни; а) в зростанні пропозиції;
б) якщо доходи споживачів ростуть, б) в зниженні пропозиції;
вони купують більше товарів; в) в зростанні обсягу пропозиції;
в) крива попиту має позитивний нахил; г) в паданні обсягу пропозиції.
г) коли ціна товару падає, обсяг
запланованих закупок росте.
3. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:
а) з'являється надлишок товарів;
б) виникає дефіцит товарів;
в) формується ринок споживача;
г) падає ціна ресурсів.
2. Задачі
1. Сумарний попит на пшеницю становить: Дс = 35500-10640Р;
Внутрішній попит: Дв = 20200-72-Р;
Пропозиція: S = 18000+11235Р;
Експортний попит (Де) зменшився на 40%.
Визначити:
1. рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу пшениці.
2. рівноважну ціну при падінні експортного попиту та рівноважний обсяг продажу.
3. скільки пшениці треба купувати уряду України по 750 грн. За 1 тону, щоб тримати цю ціну, щоб зацікавити виробників і скільки грошей на це треба?
4. зобразіть всі зміни графічно.
Обсяг попиту і пропозиції - в тис. тоннах, ціна - в тис. грн..
2. Дс = 3550-266Р;
Де = 1000-46Р;
Дв = зменшився на 30%;
S = 1800 + 240Р;
Визначити:
1.Р*, Q*
2. Р*, Q* при падінні Дв на 30%
3. Нд = при Рф = 3 грн.
4. Графік
3. Тестові завдання
Ринковий попит -
Функція попиту -
Зміна обсягу пропозиції -
Ринкова пропозиція - це
Надлишок попиту -
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ 4
1. Тестові завдання
1. Чим можна пояснити здвиг кривої 3. Зміна якого фактору не впливає
пропозиції на товар в вліво і вверх: на переміщення кривої попиту?:
а) введення нових технологій; а) смаки та переваги споживачів;
б) збільшення цін на ресурси; б) розміру та розподілу
в) введення дотацій; національного доходу;
г) збільшення числа виробників. в) ціни товару;
г) кількість і вік споживачів.
2. Чим можна пояснити переміщення 4. Якщо пропозиція і попит на
кривої попиту на товар Х?: товари зростає, то:
а) пропозиція товару Х по деякій а) ціна підвищується;
причині зменшилась; б) збільшується загальна кількість
б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього товарів;
споживачі вирішують менше купувати цей товар; в) ціна залишається стабільною;
в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х г) добробут суспільства зростає.
і тому вони хочуть купувати при ціні більшій ніж раніше;
г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили
купувати його більше ніж раніше.
5. .Що може визвати падіння попиту на товар?
а) зменшення доходів споживачів;
б) збільшення цін на товари - субститути товару Х;
в) очікування на підвищення цін на товар Х;
г) падіння пропозиції на товар Х.
2. Задачі
1. Дс = 3550-266Р;
Де = 1000-46Р;
Дв = зменшився на 30%;
S = 1800 + 240Р;
Визначити:
1.Р*, Q*
2. Р*, Q* при падінні Дв на 30%
3. Нд = при Рф = 3 грн.
4. Графік
2. Функція попиту на товар "Z"
Qд = 2580-194Р, QS = 820+26H
На даний товар введено податок (сплачує продавець) у розмірі 2 грн. за одиницю, Рф = 10 грн. (включаючи податок).
Визначити:
1. Р*, Q* до встановлення полатку.
2. Д і S при Рф, хто буде сплачувати податок.
3. Яка

 
 

Цікаве

Загрузка...