WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

товар?:
а)є велика кількість товарів змінників;
б) покупці витрачають на його покупку незначну долю свого доходу;
в) даний товар являється для споживачів товаром першої необхідності;
г) період часу, на протязі якого підставляється попит, являється дуже коротким;
д) відносна зміна обсягу попиту менша, ніж відносна зміна цін.
30 Крива досконало не еластичного попиту являє собою:
а) вертикальну лінію;
б) горизонтальну лінію;
в)криву лінію;
г) пряму лінію з негативним нахилом;
д) криву лінію з позитивним нахилом.
31. Якщо люба кількість товару продається по однаковій ціні, то попит на цей товар являється:
а) абсолютно не еластичним;
б) досконало еластичним;
в) еластичним;
г) не еластичним;
д) попит одинично еластичний.
32. Яке із вказаних нижче значень коефіцієнту еластичності по доходу відноситься до товарів першої необхідності:
а) менше 0;
б) 0<але0)
Задача 3
Пропозиція товару "у" становить 1000 одиниць при ціні 10 грн. За одиницю, а при ціні 12 грн. - становить 1500 одиниць. Знайти коефіцієнт еластичності пропозиції.
Розвязок
ЕS = %QS/%Р = 50%/205 = 2,5
%QS = (500/1000)*100% = 50% %Р = (2/10)*100% = 20%
Відповідь: пропозиція еластична.
Пакет 8
Словниковий диктант
1. Індивідуальний попит -
2. Платоспроможний попит -
3. Ринковий попит -
4. Крива попиту - показує
5. Закон попиту - це
6. Крива попиту - це
7. Функція попиту -
8. Блага - це
9. Взаємозамінні блага -
10. Взаємоповторюючі блага -
11. Зміна обсягу пропозиції -
12. Зміна пропозиції в цілому -
13. Пропозиція - це
14. Крива пропозиції - це
15. Ринкова пропозиція - це
16. Зміна обсягу пропозиції -
17. Зміна пропозиції в цілому -
18. Рівноважна ціна - це
19. Надлишок попиту -
20. Надлишок пропозиції -
21. Метод Вальтера - засвоюється
22. Метод Маршала - засвоюється
23. Еластичність - це
24. Попит еластичний - якщо
25. Попит не еластичний - якщо
26. Попит одиночно-еластичний - якщо
27. Попит досконало еластичний - якщо
28. Попит досконало не еластичний - якщо
29. Дугова еластичність - вживається
30. Фактори цінової еластичності попиту -
31. Перехресна еластичність попиту -
32. Еластичність попиту за доходами - показує
33. Еластичність пропозиції -
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ 1
1. Тестові завдання
1. Яку залежність відображає закон попиту:
а) пряму залежність кількості товару,
що купується від його ціни;
б) обернену залежність кількості товару,
що купується від його ціни;
в) пряму залежність ціни від якості товару;
г) обернену залежність обсягу запропо-
нованого товару від його ціни.
2. Надлишок товару на ринку утворюється
після введення урядом:
а) фіксованої ціни підтримки;
б) фіксованої ціни;
в) податки;
г) підвищення ставки процента.
3. Ріст цін на матеріали необхідні для
виробництва товару Х приведе до:
а) переміщення кривої попиту вверх (в право);
б) переміщення кривої пропозиції вверх (в вліво);
в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;
г) переміщення кривої пропозиції вниз (в право).
4. Досконалість технологій переміщує:
а) криву попиту вверх і вправо;
б) криву попиту вниз і вправо;
в) криву пропозиції вниз і в вліво;
г) криву пропозиції вверх і вправо.
5. Якщо ціна товару нижча точки перетину
кривої попиту і пропозиції, то:
а) виникає надлишок;
б) з'являється дефіцит;
в) росте безробіття;
г) всі варіанти не вірні
2. Задачі
1. Функція попиту на товар "Х" Qд= 40000-1000Р;
Функція пропозиції QS= 20000+3000Р;
Визначити: Рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу.
П= 5 грн. Рф =8 грн.
1. Після продажу
2. Що буде на ринку
3. Графік
2. Функція попиту населення на товар "у" Qд = 1000-10Р, функція пропозиції даного товару QS = -500+20Р.
Припустимо на даний товар введено податок, що сплачується продавцем у розмірі 15грн. За одиницю. Одночасно держава встановила на даний товар фіксовану роздрібну ціну (включаючи податок) в розмірі 60грн.
Визначити:
1 рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу до встановлення податку.
2 обсяг попиту і пропозиції після встановлення податку;
3 чи зміниться обсяг рівноваги на ринку;
4 як податок вплине на продавця і споживача і хто скільки буде сплачувати?;
5 побудуйте криві попиту і пропозиції до і після встановлення податку.
3. Тестові завдання
Індивідуальний попит -
Закон попиту - це
Взаємозамінні блага -
Пропозиція - це
Зміна пропозиції в цілому -
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ 2
1. Тестові завдання
.1. Чим можна пояснити здвиг кривої 3. Зміна якого фактору не впливає на
переміщення кривої попиту?: пропозиції на товар в вліво і вверх:
а) введення нових технологій; а) смаки та переваги споживачів;
б) збільшення цін на ресурси; б) розміру та розподілу національного
в) введення дотацій; доходу;
г) збільшення числа виробників. в) ціни товару;
г) кількість і вік споживачів.
2 Чим можна пояснити переміщення 4. Якщо пропозиція і попит на товари
кривої попиту на товар Х?: зростає, то;
а) пропозиція товару Х по деякій, а) ціна підвищується;
причині зменшилась; б) збільшується загальна кількість
б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього товарів;
споживачі вирішують менше купувати цей товар; в) ціна залишається стабільною;
в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х і г) добробут суспільства зростає.
тому вони хочуть купувати при ціні більшій ніж раніше; 5. Що може визвати падіння попиту на
г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили товар?:
купувати його більше ніж раніше. а) зменшення доходів споживачів;
б) збільшення цін на товари -

 
 

Цікаве

Загрузка...