WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

якостітовару;
в) при зміні ціни даного товару;
г) при зміні ціни на взаємодоповнюючі товари.
3. Крива попиту на товар Х переміститься вправо вверх в результаті:
а) зменшення числа покупців;
б) переходу товару субституту;
в) підвищення митних бар'єрів;
г) збільшення доходів споживача.
4. Чим можна пояснити здвиг кривої пропозиції на товар в вліво і вверх:
а) введення нових технологій;
б) збільшення цін на ресурси;
в) введення дотацій;
г) збільшення числа виробників.
5. Надлишок товару на ринку утворюється після введення урядом:
а) фіксованої ціни підтримки;
б) фіксованої ціни;
в) податки;
г) підвищення ставки процента.
6. Взаємозамінюючі товари - це:
а) такі пари товарів, для яких ріст ціни даного товару призводить до падіння (зниження) попиту на інший;
б) товари першої необхідності;
в) пари товарів, для яких ріст цін одного призводять до росту попиту на інший;
г) товари для яких існує обернена співзалежність зміни ціни одного з них до зміни обсягу попиту на інший;
7. Закон попиту передбачає, що:
а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;
б) якщо доходи споживачів ростуть, вони купують більше товарів;
в) крива попиту має позитивний нахил;
г) коли ціна товару падає, обсяг запланованих закупок росте.
8. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар Х?:
а) пропозиція товару Х по деякій причині зменшилась;
б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього споживачі вирішують менше купувати цей товар;
в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х і тому вони хочуть купувати при ціні більшій ніж раніше;
г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили купувати його більше ніж раніше.
9. Ріст цін на матеріали необхідні для виробництва товару Х приведе до:
а) переміщення кривої попиту вверх (в право);
б) переміщення кривої пропозиції вверх (в вліво);
в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;
г) переміщення кривої пропозиції вниз (в право).
10. Який термін відображає можливості і бажання людей платити за що-небудь?:
а) потреба;
б) попит;
в) необхідність;
г) бажання.
11. Якщо попит падає, то крива попиту пересувається:
а) в вліво і вниз;
б) за годинниковою стрілкою;
в) вверх і вправо;
г) проти годинникової стрілки.
12. Зміна якого фактору не впливає на переміщення кривої попиту?:
а) смаки та переваги споживачів;
б) розміру та розподілу національного доходу;
в) ціни товару;
г) кількість і вік споживачів.
13. Досконалість технологій переміщує:
а) криву попиту вверх і вправо;
б) криву попиту вниз і вправо;
в) криву пропозиції вниз і в вліво;
г) криву пропозиції вверх і вправо.
14. Ринок товарів і послуг знаходяться в рівноважному стані, якщо:
а) попит рівний пропозиції;
б) ціна рівна витратам + прибуток;
в) рівень технології змінюється поступово;
г) обсяг пропозиції рівний обсягу попиту.
15. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:
а) з'являється надлишок товарів;
б) виникає дефіцит товарів;
в) формується ринок споживача;
г) падає ціна ресурсів.
16. Якщо пропозиція і попит на товари зростає, то:
а) ціна підвищується;
б) збільшується загальна кількість товарів;
в) ціна залишається стабільною;
г) добробут суспільства зростає.
17. Якщо ціна товару нижча точки перетину кривої попиту і пропозиції, то:
а) виникає надлишок;
б) з'являється дефіцит;
в) росте безробіття;
г) всі варіанти не вірні.
18. Придбання товару по низькій ціні на даному ринку і продаж його по високій ціні на іншому, являється:
а) операцією з ціллю одержання прибутку;
б) засобом підвищення пропозиції на ринку з високим рівнем цін;
в) причиною цінових різниць на конкретних ринках;
г) засобом підвищення попиту на ринку з високим рівнем цін.
19. Закон пропозиції, якщо ціни ростуть, а інші умови не змінні, проявляється:
а) в зростанні пропозиції;
б) в зниженні пропозиції;
в) в зростанні обсягу пропозиції;
г) в паданні обсягу пропозиції.
20. Що може визвати падіння попиту на товар?
а) зменшення доходів споживачів;
б) збільшення цін на товари - субститути товару Х;
в) очікування на підвищення цін на товар Х;
г) падіння пропозиції на товар Х.
21. Якщо два товари взаємозамінюючі, то підвищення ціни на перший приведе до:
а) падіння попиту на другий товар;
б) підвищення попиту на новий товар.
22. Еластичність попиту по доходу виражена нерівністю 0а) еластичним;
б) предметам першої необхідності;
в) предметам роскоші;
г) низькоякісним.
23. Еластичність попиту по ціні змінюється під впливом такого фактора:
а) властивість товару до довгого зберігання;
б) належність даного товару до предметів розкоші або предметів першої необхідності;
в) особливості виробничого процесу;
г) наявність товарів - змінників.
24. Яке з перелічених тверджень відноситься до характеристики коефіцієнту перехресної еластичності:
а) відносна зміна обсягу попиту на даний товар, до відносності зміни його ціни;
б) величина відсоткової зміни обсягу пропозиції товару при зміні його ціни;
в) величина відсоткової зміни попиту на даний товар при зміні ціни іншого товару;
г) відносна зміна обсягу попиту на даний товар при зміні доходу споживача.
25. Якщо однопроцентне скорочення ціни на товар призводить до двохпроцентного збільшення обсягу попиту на нього, то цей попит:
а) не еластичний;
б) еластичний;
в) одинично-еластичний;
г) абсолютно еластичний;
д) абсолютно не еластичний.
26. Не еластичний попит означає, що:
а) ріст ціни на 1% призводить до скорочення величини попиту менш ніж на 1%;
б) ріст ціни на 1% призводить до скорочення величини попиту більш ніж на 1%;
в) люба зміна ціни не призводить до зміни загальної виручки;
г) ріст ціни на 1% впливає на величину попиту;
д) всі відповіді не вірні.
27. Які із наступних тверджень не відносяться до характеристики еластичного попиту на товар:
а) коефіцієнти цінової еластичності менше одиниці;
б) загальна виручка продавця скорочується, якщо ціна росте;
в) покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни;
г) відносна зміна обсягу попиту більша ніж відносна зміна ціни.
28. Цінова еластичність попиту буде вища:
а) на товари першої необхідності, ніж на предмети роскоші;
б) в тих випадках, коли споживачі використовують даний товар з найбільшою корисністю для себе;
в) чим більші альтернативні витрати виробництва товарів;
г) чим менш необхідний товар споживачу;
д) ні в одному із перерахованих випадків.
29. Яке із наступних характеристик не відноситься до характеристики не еластичного попиту на

 
 

Цікаве

Загрузка...