WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

призводять до росту попиту на інший;
г) товари для яких існує обернена співзалежність зміни ціни одного з них до зміни обсягу попиту на інший;
5. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар Х?:
а) пропозиція товару Х по деякій причині зменшилась;
б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього споживачі вирішують менше купувати цей товар;
в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х і тому вони хочуть купувати при ціні більшій
ніж раніше;
г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили купувати його більше ніж раніше.
2 Задачі
1. В результаті підвищення ціни товару з 9 до 12 грн., обсяг попиту скоротився з 11000 до 9000 одиниць за місяць.
Визначити: коефіцієнт еластичності попиту.
2. Розповсюджувач газети вирішив перевірити властивість попиту на газету та знизив ціну на номер з 30 до 25 коп. При цьому кількість проданих за день екземплярів зросла з 200 до 240. Якою є еластичність попиту на газети при такій зміні ціни і як змінилась виручка від її продажу?
3 Тестові завдання
1. Ринковий попит -
2. Функція попиту -
3. Платоспроможний попит -
4. Крива попиту - це
5. Взаємоповторюючі блага -
Варіант 4
1 Тестові завдання
1. Яку залежність відображає закон попиту:
а) пряму залежність кількості товару, що купується від його ціни;
б) обернену залежність кількості товару, що купується від його ціни;
в) пряму залежність ціни від якості товару;
г) обернену залежність обсягу запропонованого товару від його ціни.
2. Ріст цін на матеріали необхідні для виробництва товару Х приведе до:
а) переміщення кривої попиту вверх (в право);
б) переміщення кривої пропозиції вверх (в вліво);
в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;
г) переміщення кривої пропозиції вниз (в право).
3. Чим можна пояснити здвиг кривої пропозиції на товар в вліво і вверх:
а) введення нових технологій;
б) збільшення цін на ресурси;
в) введення дотацій;
г) збільшення числа виробників.
4. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар Х?:
а) пропозиція товару Х по деякій причині зменшилась;
б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього споживачі вирішують менше купувати цей товар;
в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х і тому вони хочуть купувати при ціні більшій ніж раніше;
г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили купувати його більше ніж раніше.
5. Взаємозамінюючі товари - це:
а) такі пари товарів, для яких ріст ціни даного товару призводить до падіння (зниження) попиту на інший;
б) товари першої необхідності;
в) пари товарів, для яких ріст цін одного призводять до росту попиту на інший;
г) товари для яких існує обернена співзалежність зміни ціни одного з них до зміни обсягу попиту на інший;
2 Задачі
1. При доході 500 грн. в місяць попит споживача на м'ясо становить 6 кг. При збільшення його доходу до 850 грн. обсяг попиту на м'ясо становить 10 кг.
Визначити: коефіцієнт еластичності попиту за доходом.
2. Продавець вирішив збільшити виручку від продажу товару "В" знизивши ціну з 40 до 30 коп. За одиницю. При цьому обсяг продажу збільшився з 450 до 550 одиниць. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це характеризує еластичність попиту?
3 Тестові завдання
Крива попиту - це
Крива попиту - показує
Індивідуальний попит -
Закон попиту - це
Функція попиту -
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
З КУРСУ:
"_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________"
Викладач: Слободян В.С.
ТЕМА: "Попит, пропозиція, їх взаємодія" _______________________
АКТУАЛЬНІСТЬ: З розвитком ринкової економіки зростає необхідність поглибленого вивчення студентами попиту, пропозиції та їх взаємодія.__
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Оволодіти знаннями щодо факторів, які впливають на попит, пропозицію та еластичність._______________________________
ВИХОВНА МЕТА: Викликати у студентів зацікавленість до вивчення___ даної теми, привити навики професійної майстерності._________________
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ_________________________________
1. Забезпечуючі дисципліни: Основи економічної теорії, макроекономіка__
2. Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства, економіка праці___
3. Внутрішньопредметна інтеграція: "Монопольний ринок"_____________
МАТЕРІАЛИ АКТИВІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ:
(питання, задачі, проблемні ситуації, наочність, тематика рефератів і повідомлень, довідкова література)
1. Наочні посібники: Конспект лекцій, графіки, довідкова література_____
2. Матеріали активізації: Реферати, питання, задачі, тести, ситуаційні задачі, схеми, текст диктанту_______________________________________
Література:
Основна: Пол А. Самюельсон, Вільям Д. Нордгауз - " Мікроекономіка" К., 1998
Додаткова: В. Базидевич, В. Лукянов, Н. Писаренко. Н. Квіцинська.___ "Мікроекономіка". Опорний конспект лекцій. Четверта хвиля К.,1998
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:
№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Методи контролю Методи і засоби активізації студентів Час. хв.
І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
Організація заняття
Перевірка готовності аудиторії до проведення заняття 5
ІІ
1. ОСНОВНИЙ ЕТАП
Постановка навчальних цілей і забезпечення позитивної мотивації. Актуалізація опорних знань. Робота з тестами (пакет №1) 65
2. Обговорення проблемних питань: Реферат на тему: "Основні елементи попиту"
План
1. Поняття та види попиту Фронтальне опитування Ситуаційна задача
(пакет №2)
2. Зміна попиту Індивідуальне опитування Питання (пакет №3)
3. Поняття та види пропозиції Опитування Ситуаційна задача
(пакет №4)
4. Зміна пропозиції Фронтальне опитування Питання (пакет №5)
5. Види цінової еластичності попиту Індивідуальне опитування Ситуаційна задача
(пакет №6)
6. Основні елементи попиту і пропозиції. Три перешкоди. Обговорення і заслуховування рефератів
ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП 10
1. Підсумковий контроль Заключна бесіда Контрольне опитування, додаткові питання 5
2. Підсумок заняття і загальні висновки Підведення підсумків опитування та активності студентів під час занять 3
3. Виставлення та коментування оцінок Виставлення оцінок 2
Пакет 1
1. Яку залежність відображає закон попиту:
а) пряму залежність кількості товару, що купується від його ціни;
б) обернену залежність кількості товару, що купується від його ціни;
в) пряму залежність ціни від якості товару;
г) обернену залежність обсягу запропонованого товару від його ціни.
2. Зміна обсягу попиту на окремий товар пройде:
а) під дією споживацьких смаків;
б) при покращенні

 
 

Цікаве

Загрузка...