WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

еластичності попиту на свинину по відношенню до ціни курчат Еху = 0,265. Припустимо, відбулося 18%-не зниження ціни курчат. Підрахуйте процентну зміну в обсязі попиту на свинину.
Задача 6
Вважатимемо, що для споживачів чай і кава є товарами взаємозамінними. Якщо Еху попиту на чай по відношенню до ціни на каву дорівнює 0,82, то як вплине 15%-ве збільшення ціни на каву на обсяг попиту на чай?
Варіант 4
Задача 1
Дано функцію попиту на товар Х:Qdx = 14-Px+0.1Py. Ціна товару Х =6грн., ціна товару У = 10 грн.
Визначте коефіцієнт прямої і перехресної еластичності попиту товару Х.
Задача 2
При доході 850 грн. в місяць, домогосподарство споживає 4 тис. одиниць товару Х. Еластичність попиту по доходу Еd = 0,3. Скільки одиниць товару Х буде споживати домогосподарство, якщо його дохід зросте на 7%
А) 4000; Б) 2000; В) 3560; Г) 3918
Задача 3
Продавець груш вирішив збільшити виручку від продажу товару, піднявши ціну з 1,5 до 2,0 грн. за кг. При цьому обсяг продажу за день знизився з 200 до 170 кг. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це характеризує еластичність попиту на груші?
Задача 4
Розповсюджувач газети вирішив перевірити властивість попиту на газету та знизив ціну на номер з 30 до 25 коп. При цьому кількість проданих за день екземплярів зросла з 200 до 240. Якою є еластичність попиту на газети при такій зміні ціни і як змінилась виручка від її продажу?
Задача 5
Продавець вирішив збільшити виручку від продажу товару "А" піднявши ціну з 2,5 до 3 грн. за одиницю. При цьому обсяг продажу за день знизився з 320 до 280 одиниць. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це характеризує еластичність попиту?
Задача 6
Продавець вирішив збільшити виручку від продажу товару "В" знизивши ціну з 40 до 30 коп. За одиницю. При цьому обсяг продажу збільшився з 450 до 550 одиниць. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це характеризує еластичність попиту?
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 1
1. Тестові завдання
1. Яку залежність відображає закон попиту:
а) пряму залежність кількості товару, що купується від його ціни;
б) обернену залежність кількості товару, що купується від його ціни;
в) пряму залежність ціни від якості товару;
г) обернену залежність обсягу запропонованого товару від його ціни.
2. Крива попиту на товар Х переміститься вправо вверх в результаті:
а) зменшення числа покупців;
б) переходу товару субституту;
в) підвищення митних бар'єрів;
г) збільшення доходів споживача.
3. Надлишок товару на ринку утворюється після введення урядом:
а) фіксованої ціни підтримки;
б) фіксованої ціни;
в) податки;
г) підвищення ставки процента.
4. Закон попиту передбачає, що:
а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;
б) якщо доходи споживачів ростуть, вони купують більше товарів;
в) крива попиту має позитивний нахил;
г) коли ціна товару падає, обсяг запланованих закупок росте.
5. Ріст цін на матеріали необхідні для виробництва товару Х приведе до:
а) переміщення кривої попиту вверх (в право);
б) переміщення кривої пропозиції вверх (в вліво);
в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;
г) переміщення кривої пропозиції вниз (в право).
2. Задачі
1. Продавець груш вирішив збільшити виручку від продажу товару, піднявши ціну з 1,5 до 2,0 грн. за кг. При цьому обсяг продажу за день знизився з 200 до 170 кг. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це характеризує еластичність попиту на груші?
2. Визначте коефіцієнт еластичності попиту по доходу, якщо відомо, що при доході 1750 грн. в рік обсяг попиту на даний товар складає 42 кг., а при доході 2320 грн. в рік 62 кг. в рік.
3 Тестові завдання
1. Індивідуальний попит -
2. Ринковий попит -
3. Закон попиту - це
4. Функція попиту -
5. Взаємозамінні блага -
Варіант 2
1. Тестові завдання
1. Зміна обсягу попиту на окремий товар пройде:
а) під дією споживацьких смаків;
б) при покращенні якості товару;
в) при зміні ціни даного товару;
г) при зміні ціни на взаємодоповнюючі товари.
2. Чим можна пояснити здвиг кривої пропозиції на товар в вліво і вверх:
а) введення нових технологій;
б) збільшення цін на ресурси;
в) введення дотацій;
г) збільшення числа виробників.
3. Взаємозамінюючі товари - це:
а) такі пари товарів, для яких ріст ціни даного товару призводить до падіння (зниження) попиту на інший;
б) товари першої необхідності;
в) пари товарів, для яких ріст цін одного призводять до росту попиту на інший;
г) товари для яких існує обернена співзалежність зміни ціни одного з них до зміни обсягу попиту на інший;
4. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар Х?:
а) пропозиція товару Х по деякій причині зменшилась;
б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього споживачі вирішують менше купувати цей товар;
в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х і тому вони хочуть купувати при ціні більшій ніж раніше;
г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили купувати його більше ніж раніше.
5 Який термін відображає можливості і бажання людей платити за що-небудь?:
а) потреба;
б) попит;
в) необхідність;
г) бажання.
2 Задачі
1. Продавець вирішив збільшити виручку від продажу товару "А" піднявши ціну з 2,5 до 3 грн. за одиницю. При цьому обсяг продажу за день знизився з 320 до 280 одиниць. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це характеризує еластичність попиту?
2. Ціна товару знизилась з 5 до 4 грн. за одиницю, а обсяг попиту збільшилась з 5000 до 6000
одиниць. Визначити: коефіцієнт цінової еластичності попиту.
3 Тестові завдання
Платоспроможний попит -
Крива попиту - показує
Крива попиту - це
Блага - це
Взаємоповторюючі блага -
Варіант 3
1 Тестові завдання
1. Закон попиту передбачає, що:
а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;
б) якщо доходи споживачів ростуть, вони купують більше товарів;
в) крива попиту має позитивний нахил;
г) коли ціна товару падає, обсяг запланованих закупок росте.
2. Ріст цін на матеріали необхідні для виробництва товару Х приведе до:
а) переміщення кривої попиту вверх (в право);
б) переміщення кривої пропозиції вверх (в вліво);
в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;
г) переміщення кривої пропозиції вниз (в право).
3. Якщо попит падає, то крива попиту пересувається:
а) в вліво і вниз;
б) за годинниковою стрілкою;
в) вверх і вправо;
г) проти годинникової стрілки.
4. Взаємозамінюючі товари - це:
а) такі пари товарів, для яких ріст ціни даного товару призводить до падіння (зниження) попиту на інший;
б) товари першої необхідності;
в) паритоварів, для яких ріст цін одного

 
 

Цікаве

Загрузка...