WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

скільки грошей уряд витратить, щоб купити НS
4. Графік
Розвязок
1. 10000-500Р = 5000+1500Р;
10000-5000 = 1500Р+500Р
5000 = 2000Р
р=2,5 (грн.)
Д = 10000-500*2,5 = 10000-1250 = 8750 (од.)
S = 5000+1500*2,5 = 5000+3750 = 8750 (од.)
2. Д = 10000-500*5 = 10000-2500 = 7500 (од.)
Рв = 5-2 = 3 грн.
S = 5000+1500*3 = 500+4500 = 9500 (од.)
3. НS = 9500-7500 = 2000 (од.)
Уряд купує, треба грошей 10000 грн. (2000*5)
Задача 3
Ціна, грн.. Попит, тис. штук. Пропозиція, тис. штук на рік
60
80
100
120 22
20
18
16 14
16
18
20
Зробити:
а) розрахуйте еластичність попиту за ціною
б) розрахуйте еластичність пропозиції за ціною
в) якою є ціна та кількість рівноваги
г) якщо уряд встановлює фіксовану ціну на рівні 80 грн., що буде і в якій кількості?
д) накреслити криві Д і S
Задача 4
Попит на пшеницю Д = 2580-194Р;
Пропозиція - S = 1800+240H$
Попит зріс на 200 млн. бушелів
Знайти:
1. Рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу до і після збільшення попиту.
Розв'язання
1. 2580-194р = 1800+240Р;
2580-1800 = 240Р+194Р
780 = 434Р;
р = 780/434 = 1,8$
Д = 2580-194*1,8 = 2580-349 = 2231 млн. бушелів
S = 1800+240*1,8 = 1800+432 = 2232 млн. бушелів
2. 2780-194Р = 1800+240Р;
2780-1800 = 240р+194Р;
980 = 434Р
р = 980/434 = 2,26$
Д = 2780-194*2,26 = 2780-438 = 2342 млн. бушелів
S = 1800+240*2,26 = 1800+542 = 2342 млн.бушелів
Задача 5
Сумарний попит на пшеницю становить: Дс = 3550-266Р;
Внутрішній попит: Дв = 1000-46Р;
Пропозиція - S = 1800+240Р;
Експортний попит (Де) впав (зменшився) на 40%
Знайти:
1. рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу;
2. ціну при падінні Де на 40%, Д і S рівноважний.
3. скільки пшениці треба купувати уряду США по 3$, щоб тримати ціну 3$ за бушель, і скільки грошей на це треба.
Розвязок
1. 3550-266Р = 1800+240Р;
3550-1800 = 240Р+266Р;
1750 = 506Р;
р = 1750/506 = 3.46$
Д = 3550-266*3,46 = 3550-920 = 2630
S = 1800+240*3,46 = 1800+830 = 2630.
2. Де = Дс- Дв = (3550-266Р)-(1000-46Р) = 2550-220Р;
В зв'язку з падінням Де на 40% Дс = Дв+Де*0,6 = (1000-46Р)+0,6*(2550-220Р) = (1000-46Р)+(1530-132Р) = 2530-178Р;
Знаходимо рівноважну ціну:
2530-178Р = 1800+240Р;
2530-1800 = 240р+178Р;
730 = 418Р
р = 730/418 = 1,75$
Д = 2530-178*1,75 = 2530-310,8 = 2219,2
S = 1800+240*1,75 = 1800+419 = 2219
3. Д = 2530-178*3 = 2530-534 = 1996;
S = 1800+240*3 = 1800+720 = 2520.
Надлишок пропозиції = 524 млн. бушелів (2520-1996 = 524)
524*3$ = 1572 млн.$
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ:
"_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________"
Викладач: Слободян В.С.
ТЕМА: "Попит, пропозиція, їх взаємодія" _______________________
Заняття 2 "Еластичність"_______________________________________
АКТУАЛЬНІСТЬ: Дана тема важлива для визначення впливу еластичності попиту на виручку продавця________________________________________
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вибрати і закріпити навики і уміння визначати коефіцієнт цінової еластичності попиту.____________________________
ВИХОВНА МЕТА: Розвивати у студентів зацікавленість до вивчення даної теми, привити працелюбство та навчити їх творчо мислити______________
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ____________________________________
4. Забезпечуючі дисципліни: Політекономія, макроекономіка___________
5. Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства______________________
6. Внутрішньопредметна інтеграція: Фірма в умовах досконалої конкуренції
МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття:
(питання, задачі, тестові завдання)
2. Матеріали основного етапу заняття:
(алгоритми, навчальні задачі)
5. Матеріали заключного етапу заняття:
(контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д.)
Література:
Основна: Роберт С.Піщайк, Дишел Л.Рубінфелд - "Мікроекономіка"- К.,_______ "Основи" 1996.__________________________________________________________
Додаткова: Підручник за заг.редакцією С. Будаговської - ___________________
"Мікро- і Макроекономіка" К., "Основи" 1998_______________________________
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:
№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Часхв
І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 10
1. Організація заняття Перевірка наявності студентів, готовності студентів до заняття
2. Постановка навчальних цілей Навчитися виз-начати коефі-цієнт, цінової еластичності попиту
3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь: І рівень Фронтальне опитування Пакет №1
ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП
Формування вмінь і навиків 50
1. Визначити коефіцієнт цінової еластичності попиту, пропозиції. Відтворення вміння студента-ми знаходити коефіцієнт ціно-вої еластичності попиту Перехресна індивідуаль-на перевір-ка студента-ми розв'яза-них задач. Задачі і алгоритми
(пакет №2)
2. Групова робота Робота з тестами Пакет №3
3. Написання диктанту Пакет №4
ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП 20
1. Контроль основних вмінь і навиків Усунення недоліків Самоаналіз виконуваних робіт 10
2. Підведення підсумків заняття Відзначення зас-тосовуваних ме-тодів і матеріалів Слово вик-ладача. Вик-ладання оцінок 5
3. Домашнє завдання Розв'язати 2-3 задачі за змістом 5
Пакет 1
Фронтальне опитування
1. Поняття еластичності.
2. які є види цінової еластичності попиту?
3. Вплив цінової еластичності попиту на виручку продавця.
4. поняття перехресної еластичності.
5. Еластичність попиту за доходом.
6. Еластичність пропозиції.
Пакет 4
1. Еластичність - це
2. Попит еластичний - якщо
3. Попит не еластичний - якщо
4. Попит одиночно-еластичний - якщо
5. Попит досконало еластичний - якщо
6. Попит досконало не еластичний - якщо
7. Дугова еластичність - вживається
8. Фактори цінової еластичності попиту -
9. Перехресна еластичність попиту -
10. Еластичність попиту за доходами - показує
11. Еластичність пропозиції -
Пакет 2
Варіант 1
Задача 1
Ціна товару зросла з 2 до 2,5 грн., а обсяг попиту скоротився з 2500 до 1800 одиниць.
Визначити: коефіцієнт цінової еластичності попиту.
Розв'язання
1. Еластичність попиту за ціною визначаємо за формулою:
Едр = %Qд / %P; де -- %Qд - відсоткова зміна попиту;
%P - відсоткова зміна ціни.
2. Спочатку знайдемовідсоткову зміну попиту:
%Qд = ((2500-1800)/2500)*100% = (0,5/2,0)*100% =

 
 

Цікаве

Загрузка...