WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

галузь?
а)коли не покриваються постійні витрати;
б)коли прибуток від'ємний і доход не покриває змінні витрати;
в)коли прибуток приймає нульове значення;
г)коли інші фірми покидають дану фірму.
19.Що відображає наведений графік для фірми, яка діє в умовах досконалої конкуренції?
а)в т.А фірма отримує максимальний прибуток;
б)в т.В фірма отримує максимальний прибуток;
в)фірма не покриває середні змінні витрати;
г)фірма отримує збитки.
Пакет 2
Задачі
Варіант 1
Задача 1
Ціна продукції конкурентної фірми 70 грн. Граничні витрати виробництва при даному поточному рівні випуску продукції становлять 40 грн. Фірма прагне максимізувати. Що вона повинна в даному випадку?
Задача 2
Охарактеризуйте діяльність конкурентної фірми за умови, що Ії граничні витрати (АС). Поясніть, чи отримує вона прибуток? Чи продовжуватиме виробництво, чи припинить його?
Варіант 2
Задача 1
Припустимо, що у фірми у короткостроковому періоді МС = AVC при 30000 грн.; МС = АТС при 50000 грн. і Мс = MR при 40000 грн. На основі цих даних можна зробити висновок, що6
а) фірма максимізує прибуток, який на одиницю продукції складає 20000 грн.
б) фірма мінімізує витрати;
в) фірма припиняє існування;
г) фірма має нульовий прибуток;
Задача 2
Фірма вирішила виготовити додатково декілька верстатів, щоб отримати 20000 грн. прибутку. Р = 16000 грн. Q = 5 шт. ТС = 120000 грн., з них FC = 60000 грн.
Розвязок
Q TR TC П/Зб.
5 80000 120000 -40000
20 320000 300000 +20000
+15 шт.
Варіант 3
Задача 1
Д = 100-2Р
S = -50+3Р
Уряд встановив податок, який сплачує продавець в сумі 5 грн. за одиницю і встановив фіксовану ціну Р = 32 грн.
Знайти: 1. знайти Р і Q рівноважні до встановлення податку, та
побудуйте графік;
2. суму податку, який буде сплачувати покупець і продавець, Д і
S після встановлення податку;
3. побудувати криві S і Д після і до встановлення податку.
Розвязок
Р S
1. 100-2Р = -50+3Р;
150 = 5Р 30
Р= 30 грн. Д
Д = 100-2*30 = 40 од.
S = -50+3*30 = 40 од.
40 Q
2. податок будуть сплачувати:
-- покупці - 2 грн. (32-30)
-- продавці - 3 грн. (30-27)
Д = 100 - 2*32 = 36 од.
S = -50 +(3*32)*0,9 = 36 од. (27/30 = 0,9)
3. Р S
32
30
27 Д
36 40 Q
Задача 2
Фірма "Оріон" вирішила виготовити ще один верстат. Сумарні витрати виробництва верстата складають 15000 грн., з яких 10000 грн. складають постійні витрати. Фірма очікує одержати виручку від продажу цього верстата в сумі 6000 грн. Чи повинна фірма виготовляти цей верстат?
Варіант 4
Задача 1
Фірма "Вега" знаходиться у стані рівновага в короткому періоді. Нехай її постійні витрати зростають на 10000 грн. в цих умовах фірма повинна:
а) скоротити обсяг виробництва на 1000 грн.;
б) збільшити випуск товару на 10000 грн.4
в) залишити випуск товару без змін;
г) зменшити використання капітальних ресурсів на 10000 грн. і скоротити виробництво.
Задача 2
Підприємство виготовляє протягом місяця 100 деталей і продає кожну з них по 500 грн. Сумарні витрати фірми ТС при цьому складають 80000 грн; сумарні постійні витрати TFG = 20000 грн., а граничні витрати МС = 500 грн. Що повинна зробити фірма:
а) збільшити виробництво;
б) скоротити виробництво;
в) залишити випуск без змін;
г) припинити випуск деталей.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 1
1. Тестові задання
1. Який із наступних ринків найбільш 4. Поняття досконала конкуренції передбачає, що:
відповідає умовам досконалої конкуренції? а)значне число фірм, які діють в галузі
а)сталі; випускають стандартні товари;
б)послуги перукарень; б) є багато покупців, які купують цей
в)автомашини; товар по поточній ціні;
г )акцій та облігацій фірми; в)всі покупці і продавці мають повну
д) бензину. інформацію про ринок;
г)всі відповіді вірні.
2. В короткостроковому періоді конкурентна фірма, д)є вільний вхід і вихід на ринку;
максимізує прибутки або мінімізує збитки, не
буде продовжувати виробництво, якщо: 5. Якщо фірма прагне максимізувати
а)ціна прибутку нижча середніх мінімальних прибутки(або мінімізувати збитки),
витрат; то вона повинна:
б)середні постійні витрати вищі за ціну а)зберігати обсяг випуску на поточному
продукту; рівні;
в)ціна продукту нижча мінімуму середніх б)підвищити ціну товару;
змінних витрат; в)збільшити обсяг випуску;
г)ціна продукту нижча за граничні витрати; г)зменшити(але не зупиняти) випуск
д)загальний доход не покриває загальні витрати продукції;
фірми д)зупинити випуск продукції.
3. В якій ситуації при загальній тенденції ціни
до зниження фірма готова покинути галузь?
а)коли не покриваються постійні витрати;
б)коли прибуток від'ємний і доход не покриває змінні витрати;
в)коли прибуток приймає нульове значення;
г)коли інші фірми покидають дану фірму.
2. Задачі
1. Р = 200 грн.; Q = 50 од.; AVC = 150 грн.; AFC = 350 грн. Фірма може нарощувати обсяги виробництва.
Знайти: обсяг виробництва при якому фірма отримає 7500 грн. прибутку.
2. Заповнити дані в таблиці, якщо відомо, що Р= 50 грн. AVC = 40 грн., AFC = 60 грн.
Q,од. TR TC П/З MR AR
100
150
200
3. Тестові завдання
Конкурентна фірма -
Мета фірми -
Прибуток фірми -
Максимізація прибутку - це
Підходи до визначення максимізації прибутку -
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 2
1. Тестові задання
1. Якщо ціна продукту недостатня, щоб 4. Поняття "досконало конкурентна фірма"
покрити середні витрати на його виробництво, означає, що:
то фірма повинна: а).. .фірма не в змозі конкурувати з
а)зупинити виробництво, як можна скоріше; іншими фірмами;
б)продовжувати

 
 

Цікаве

Загрузка...