WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

робіт 10
2. Підведення підсумків заняття Відзначення зас-тосовуваних ме-тодів і матері-алів Слово вик-ладача. Вик-ладання оцінок 5
3. Домашнє завдання Розв'язати 2-3 задачі за змістом 5
Пакет 1
Фронтальне опитування
1. Які рішення повинна прийняти конкурентна фірма?
2. Короткострокова рівновага фірми.
3. Довгострокова рівновага галузі.
4. Дохід фірми.
5. Прибуток фірми.
6. Умови формування ринку досконалої конкуренції.
7. Попит і граничний дохід конкурентної фірми.
8. Пропозиція конкурентної фірми.
Пакет 4
Словниковий диктант
1. Конкурентна фірма -
2. Мета фірми -
3. Прибуток фірми -
4. Максимізація прибутку - це
5. Підходи до визначення максимізації прибутку -
6. Фірма, що отримує прибуток -
7. Фірма на рівні самоокупності -
8. Фірма, що несе збитики -
9. Рівновага галузі спостерігається тоді - коли
10. Позитивний економічний прибуток -
11. Відємний економічний прибуток -
12. Економічний прибуток -
13. Нульовий економічний прибуток -
14. Дохід фірми - це
15. Граничний дохід -
16. Середній дохід -
17. Умови формування ринку досконалої конкуренції -
18. Крива попиту конкурентної фірми -
19. Крива пропозиції конкурентної фірми -
20. Ринкова пропозиція (пропозиція галузі) -
Пакет 3
Тести
І. Яке із наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються:
а)фірма знаходиться в рівновазі, коли її граничний доход рівний граничним витратам;
б) крива граничних витрат пересікає криву середніх витрат в точці, яка відповідає мінімальному значенню АТС;
в) крива попиту на продукт фірми має негативний нахил;
г) крива попиту на продукт фірми-горизонтальна лінія.
2.Який із наступних ринків найбільш відповідає умовам досконалої конкуренції?
а)сталі;
б)послуги перукарень;
в)автомашини;
г)акцій та облігацій фірми;
бензину.
3.Поняття досконала конкуренції передбачає, що:
а)значне число фірм, які діють в галузі випускають стандартні товари;
б)є багато покупців, які купують цей товар по поточній ціні;
в)всі покупці і продавці мають повну інформацію про ринок;
г)всі відповіді вірні.
д)є вільний вхід і вихід на ринку;
4.Крива попиту на продукцію конкурентної фірми:
а)має негативний нахил;
б)горизонтальна лінія при даному рівні цін;
в)вертикальна лінія при даному обсязі пропозиції;
г)має позитивний нахил;
д)вертикальна лінія при даному рівні цін.
5.Якщо граничні витрати перевищують середні витрати, при обсязі виробництва коли фірма максимізує прибуток, то фірма:
а)одержує позитивний прибуток;
б)вибирає обсяг виробництва, який відповідає точці, яка розташована правіше мінімуму кривої середніх витрат;
в)не призупинить виробництво;
г)всі попередні відповіді вірні;
д)всі відповіді не вірні.
б. Крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді-це:
а)крива граничних витрат;
б)лінія ціни товару;
в)знижуюча частина кривої середніх витрат;
г)зростаюча частина кривої середніх витрат;
д) частина кривої граничних витрат розташована вище кривої середніх змінних витрат.
7.Якщо ціна продукту недостатня, щоб покрити середні витрати на його виробництво, то фірма повинна:
а)зупинити виробництво, як можна скоріше;
б)продовжувати виробництво товарів на рівні, де Р=МС, якщо Р>АУС;
в)зменшити виробництво;
г)продовжити виробництво;
д)всі відповіді вірні.
8.В короткостроковому періоді конкурентна фірма, максимізує прибутки або мінімізує збитки, не буде продовжувати виробництво, якщо:
а)ціна прибутку нижча середніх мінімальних витрат;
б)середні постійні витрати вищі за ціну продукту;
в)ціна продукту нижча мінімуму середніх змінних витрат;
г)ціна продукту нижча за граничні витрати;
д)загальний доход не покриває загальні витрати фірми.
9.Яке із наступних визначень найбільш точно відповідає визначенню "нормальний прибуток":
а)прибуток, одержаний фірмою при МС=МК;
б)прибуток, одержаний типічною фірмою в галузі;
в)прибуток, який фірма одержала б при нормальному веденні справ;
г) мінімальний прибуток, необхідний для того, щоб фірма залишалась в межах даного напрямку діяльності;
д)прибуток, який забезпечує підприємцю комфортний рівень життя.
10. Конкурентна фірма максимізує прибуток при такому обсязі виробництва, коли:
а)відстань(по вертикалі)між кривими загального доходу і загальних витрат найбільша;
б)граничний доход рівний граничним витратам;
в)ціна продукту рівна граничним витратам;
г)нахил кривої загального доходу рівний нахилу кривої загальних витрат;
д)всі попередні відповіді вірні.
11.Якщо фірма прагне максимізувати прибутки(або мінімізувати збитки), то вона повинна:
а)зберігати обсяг випуску на поточному рівні;
б)підвищити ціну товару;
в)збільшити обсяг випуску;
г)зменшити(але не зупиняти) випуск продукції;
д)зупинити випуск продукції.
12.Економічний прибуток:
а)не може мати місце на конкурентному ринку в довгостроковому періоді;
б)еквівалентний нормальному бухгалтерському прибутку;
в)має місце всякий раз, коли загальні витрати перевищують загальний доход;
г)існує завжди, коли граничний доход перевищує граничні витрати;
д)бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати.
13. Ріст економічного прибутку в галузі призведе до:
а)розширення виробництва в діючих фірмах;
б)входу в галузь нових фірм;
в)підвищення ринкової ціни продукту;
г)підвищення ціни на використані ресурси;
д)виходу фірм з галузі.
14.Що представляє собою лінія попиту фірми, яка працює в умовах досконалої конкуренції?
а)пряму з від'ємним нахилом;
б)пряму, паралельну осі ординат;
в)пряму, яка співпадає з лінією ціни;
г)криву, співпадаючу з лінією МС.
15.Поняття "досконало конкурентна фірма" означає, що:
а).. .фірма не в змозі конкурувати з іншими фірмами;
б).. .фірма займає домінуюче положення в галузі;
в).. .фірма бореться зі своїми конкурентами офіційними методами;
г).. .це фірма, яка не має впливу на формування ринкової ціни.
16.При виконанні якої умови конкурентна фірма
отримуємаксимальний прибуток?
а)загальні середні витрати дорівнюють граничному доходу;
б)загальний доход приймає максимальне значення;
в)граничні витрати рівні граничному доходу;
г)середні загальні витрати набувають мінімального значення.
17.В якій ситуації, фірма яка працює в умова досконалої конкуренції, готова припинити роботу?
а)коли ціна дорівнює мінімальним середнім загальним витратам;
б)коли Р=АУС;
в) Р=МС;
г) ціна дорівнює мінімальним середнім перемінним витратам.
18.В якій ситуації при загальній тенденції ціни до зниження фірма готова покинути

 
 

Цікаве

Загрузка...