WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

збільшується гранична корисність, якщо
споживання товарів А і В збільшується на одиницю;
в)скільки одиниць товару В споживач купує, коли його доход
зростає, а споживання товару А залишається незмінним;
г) від якої кількості одиниць товару А споживач готовий
відмовитись в обмін на одержання однієї одиниці товару В,
щоб запропонована корисність залишилась незмінною.
д) ні один з варіантів не вірний.
21. Серед наступних тверджень одне являється неправильним. Вкажіть його:
а) кожна точка на кривій байдужості означає різну комбінацію двох товарів;
б) кожна точка на бюджетній лінії означає різну комбінацію двох товарів;
в) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень задоволення потреб;
г) всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень грошового доходу;
д) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень грошового доходу.
22. Збільшення доходу споживача графічно виражається в:
а) зміна нахилу бюджетної лінії;
б) паралельне переміщення бюджетної лінії вправо;
в) паралельне переміщення бюджетної лінії вліво;
г) зменшення нахилу бюджетної лінії;
д) збільшення нахилу бюджетної лінії
23. Ефект доходу має місце в наступному випадку:
а) якщо доходи людей падають, вони купують менше товару;
б) подешевіння товару призводить до того, що споживач може купити більше даного товару не скорочуючи обсяг придбання інших товарів;
в) обсяг покупок деяких товарів скорочується по мірі збільшення доходів людей;
г) по мірі того, як доходи людей ростуть, вони зберігають збільшуючи частку доходу.
д) у всіх перерахованих випадках.
24. Ефект заміщення - це ріст попиту на товар, викликаний:
а) заміною загального рівня цін на всі товари;
б) заміною смаків споживачів, які надають перевагу товарам-замінникам;
в)заміною в реальному доході, викликаного зниженням цін на придбані товари;
г) положення нових замінників товару;
д) всі відповіді не вірні.
Пакет 2
Питання
1. Що означає гранична норма заміщення?
2. Який зв'язок між граничною нормою заміщення і граничною корисністю товарів?
3. Наведіть приклад граничної норми заміщення.
4. Що відбувається з граничною нормою заміщення в процесі заміни одного товару іншим?
5. Наведіть рівняння граничної норми заміщення.
Пакет 3
Робота з німими схемами
+
Бюджетне обмеження - це
Пакет 4
Ситуаційна задача
І = 10 грн. Рх = 1 грн. Ру = 2 грн.
Кількість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8 25
46
62
74
84
92
97
100 50
96
124
148
168
184
194
200
Знайти: 1. рівновагу споживача
2. зобразіть її графічно.
Розвязок
І в.= 4у*2+2х*1 = 10 грн. TV = 148+46 = 194
II в.= 3у*2+4х*1 = 10 грн. TV = 124+74 = 198
III в.=2у*2+6х*1 = 10 грн. TV = 96+92 = 188
ІVв. = 1у*2+8х*1 = 10 грн. TV = 50+100 = 150
У
5
4
А
3 V2
2
1
2 4 6 8 10 Х
Відповідь: рівновага споживача - це т.А
Пакет 5
Питання
1. Що пояснює теорія поведінки споживача?
2. Яка мета споживацького вибору?
3. Умови, за яких споживач надає перевагу певним товарам?
4. Що показує крива байдужості?
5. Властивості кривої байдужості.
6. Що таке карта кривої байдужості?
Пакет 7
Словниковий диктант
1. Гранична норма заміщення -
2. Бюджетне обмеження -
3. Фактори, які впливають на бюджетну лінію -
4. Властивості бюджетної лінії -
5. Рівновага споживача -
6. Теорія поведінки споживача -
7. Мета споживацького вибору -
8. мови, за яких споживач надає перевагу певним товарам -
9. Крива байдужості -
10. Властивості кривих байдужості -
11. Карта кривих байдужості -
12. Лінія "дохід - споживання" -
13. Лінія " ціна - споживання" -
14. Ефект доходу -
15. Ефект заміщення -
16. Надлишок споживача -
17. Надлишок виробника -
18. Крива Енгеля -
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ:
"_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________"
Викладач: Слободян В.С.
ТЕМА: " Ринок досконалої конкуренції"__________________________
АКТУАЛЬНІСТЬ: Засвоєння теми студентами дозволить їм зрозуміти____ поведінку досконалого конкурента на ринку, парадокс прибутку._________
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Навчити студентів визначити стан, в якому________ перебуває фірма і галузь___________________________________________
ВИХОВНА МЕТА: Привити навики працелюбство та навчити їх творчо___ мислити_________________________________________________________
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ____________________________________
4. Забезпечуючі дисципліни: Політекономія, макроекономіка____________
5. Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства, стратегія підприємств
6. Внутрішньопредметна інтеграція: Витирати виробництва_____________
МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття:
(питання, задачі, тестові завдання)
2. Матеріали основного етапу заняття:
(алгоритми, навчальні задачі)
8. Матеріали заключного етапу заняття:
(контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д.)
Література:
Основна: Підручник за заг. редакцією С. Будаговської - Мікро - і Макроекономіка. К. "Основна" 1998________________________________________
Додаткова: Роберт С.Піщайк, Деніел Л. Рубінфельд - Мікроекономіка К "Основи" 1996_______________________________________________________
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:
№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Часхв
І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 10
1. Організація заняття Перевірка наявності студентів, готовності студентів до заняття
2. Постановка навчальних цілей Навчитися максимізувати прибуток
3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь: І рівень Фронтальне опитування Пакет №1
ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП
Формування вмінь і навиків 50
1. Розрахунок різних варіантів діяльності фірми і обсягу виробництва з метою максимізації прибутку фірми. Вміння студентами максимізувати прибуток Перехресна індивідуаль-на перевірка студентами розв'язаних задач. Задачі і алгоритми
(пакет №2)
2. Групова робота Робота з тестами Пакет №3
3. Написання диктанту Пакет №4
ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП 20
1. Контроль основних вмінь і навиків Усунення недоліків Самоаналіз виконуваних

 
 

Цікаве

Загрузка...