WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

№1) 65
2. Обговорення проблемних питань: Реферат на тему: "Лінії "ціна - споживання" і "дохід - споживання", надлишок споживача"
План
1. Гранична норма заміщення Індивідуальне опитування Ситуаційна задача
(пакет №2)
2. Бюджетне обмеження Фронтальне опитування Питання (пакет №3)
3. Рівновага споживача Індивідуальне опитування Ситуаційна задача
(пакет №4)
4. Крива байдужості Фронтальне опитування Питання (пакет №5)
5. Лінії "ціна - споживання" і "дохід - споживання". Ефект доходу і заміщення. Надлишок споживача. Обговорення і заслуховування рефератів Ситуаційна задача
(пакет №6)
ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП 10
1. Підсумковий контроль Заключна бесіда Контрольне опитування, додаткові питання 5
2. Підсумок заняття і загальні висновки Підведення підсумків опитування та активності студентів під час занять 3
3. Виставлення та коментування оцінок Виставлення оцінок 2
Пакет 1
Тести
1. Що таке гранична корисність ?
а) мінімальна корисність, яку споживач може одержати при споживанні даного блага;
б) максимальна корисність, яку споживач може одержати при споживанні даного товару;
в) виробнича функція загального продукту;
г) приріст загальної корисності блага при збільшенні споживання блага на одну граничну одиницю.
2. В чому виражається взаємодія між загальною та граничною корисністю?
а) чим вища гранична корисність, тим вища загальна корисність;
б) чим нижча гранична корисність, тим вища загальна корисність;
в) коли загальна корисність максимальна, гранична гранична корисність дорівнює нулю;
г) ріст негативної величини граничної корисності при збільшенні споживання означає зростання загальної корисності.
3. За допомогою якого відношення можна виразити граничну корисність блага?
а) ТР/ Q;
б) TU/ Q;
в) TU / P;
г) Q / P .
4. На базі якого перемінного фактору виражається функція корисності?
а) бажання споживача;
б) рівень якості благ, які споживаються;
в) рівень цін благ, що споживаються;
г) обсяг благ, які споживаються.
5. Яке з наступних значень загальної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?
а)200,300,400, 500;
6)200,450,750, 1100;
в)200,250,270, 280;
г)200,150,150,150.
д)200,350,450, 600.
6 Яке з наступних значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності ?
а)200,150,100, 50;
б)200,300, 400, 500;
в) 200,200,200,200;
г) 200,250,270, 280;
д)200,150,150,150.
7. Загальна корисність росте, коли гранична корисність:
а) зменшується;
б) збільшується;
в) збільшується або зменшується;
г) збільшується або зменшується, але не являється величиною позитивною;
д) являється негативною величиною.
8. Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач прагне максимізувати:
а) різницю між загальною і граничною корисністю;
б) загальну корисність;
в) середню корисність;
г) граничну корисність;
д) кожну із перерахованих величин.
9. Закон спадної граничної корисності означає, що:
а) відношення граничної корисності до цін на предмети розкоші
менше, ніж на товари першої необхідності;
б) корисність, яку отримують при кожній слідуючий одиниці
товару, спадає по мірі збільшення кількості придбаних товарів;
в) відношення граничної корисності до цін однакова для всіх товарів;
г) корисність придбаних товарів спадає по мірі збільшення доходу споживача;
д) всі відповіді не вірні.
10 Що означає ситуація рівноваги споживача ?
а) максимізація загальності при даному бюджетному обмеженні;
б) кожний придбаний товар приносить однакову граничну корисність;
в) при зростанні закупок одного виду блага скорочуються закупки другого виду блага;
г) споживач тратить однакову суму грошей на покупку кожного виду благ.
11. Що означає крива байдужості?
а) лінію рівних витрат;
б) лінію рівних можливостей;
в) лінію рівного продукту;
г) лінію однакової загальної корисності.
12. Яким відношенням представлена гранична норма заміщення ?
а) Оx/ Оy;
б) Рx,/ Рy;
в) Qx/ Ру;
г) Ux/ Рx
13. Яка конфігурація кривих байдужості для товарів взаємодоповнюючих один одного ?
а) прямі лінії, які мають негативний нахил;
б) L - образні лінії;
в) лінії, паралельні одній осі координат;
г) прямі лінії, з позитивним нахилом.
14. На основі якої кривої можна побудувати лінію індивідуального попиту на товар ?
а) бюджетної лінії;
б) кривої "ціни-споживання";
в) кривої Енгеля;
г) лінії "доход-споживання".
15. Чим визначається ефект заміщення?
а) ростом національного доходу, який дозволяє змінити структуру
покупок на користь блага дорогої вартості;
б) зміна смаків споживача;
в) зміна відносної ціни блага;
г) зміна моди.
16. Щоб опинитись у стані рівноваги ( тобто максимізувати корисність) споживач повинен:
а) не купувати недоброякісний товар;
б) бути впевненим, що ціни всіх придбаних товарів пропорційні загальні загальній корисності;
в) врівноважити граничну корисність останніх одиниць придбаних товарів;
г) біти впевненим, що ціна кожного товару рівна граничній корисності грошей.
д) розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на покупку будь-якого товару, приносила такий приріст корисності, як і гривня, витрачена на покупку іншого товару.
17. Яке із наступних тверджень являється невірним ?
а) кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;
б) кожна точка на бюджетній лінії означає комбінацію двох товарів"
в) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;
г) всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності;
д) нахил кривої байдужості характеризує норму, в відповідності з якою одне благо може бути замінене іншим благом, без зміни рівня для споживання.
18. Якщо споживач вибирає комбінацію, представлену точкою, яка лежить на поверхні площини, обмеженою лінією, то він:
а) максимізує корисність;
б) бажає купити більше товарів, ніж дозволяє його бюджет;
в) не повністю використовує свій бюджет;
г) знаходиться в стані рівноваги споживач;
д)ні одна з відповідей не вірна.
19. Рівновага споживача на карті байдужості - це:
а) любий перетин бюджетної лінії на кривій байдужості;
б) люба точка на самій високій із кривих байдужості;
в) та точка, в який нахил бюджетної лінії рівний нахилу дотичної
до кривої байдужості;
г) люба точка розташована на бюджетній лінії;
д) люба точка розташована в просторі, обмеженому бюджетною
лінією.
20. Гранична норма заміщення товару А товаром В означає:
а) скільки одиниць товару а споживач купує, коли ціна товару В
зменшується на одну гривню;
б) в якій степені

 
 

Цікаве

Загрузка...