WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

б) 200, 300, 400, 500;
в) 200, 200, 200, 200;
2. На основі якої кривої можна побудувати г) 200, 250, 270, 280;
лінію індивідуального попиту на товар ? д) 200, 150, 150, 150;
а) бюджетної лінії;
б) кривої "ціни-споживання"; 5. Закон спадної граничної корисності означає,
в) кривої Енгеля; що:
г) лінії "доход-споживання". а) відношення граничної корисності до
цін на предмети розкоші менше, ніж
3. Чим визначається ефект заміщення? на товари першої необхідності;
а) ростом національного доходу, б) корисність, яку отримують при кожній
який дозволяє змінити структуру слідуючий одиниці товару, спадає по мірі
покупок на користь блага дорогої вартості; збільшення кількості придбаних товарів;
б) зміна смаків споживача; в) відношення граничної корисності до
в) зміна відносної ціни блага; цін однакова для всіх товарів;
г) зміна моди. г) корисність придбаних товарів спадає по
мірі збільшення доходу споживача;
д) всі відповіді не вірні.
Кіль
кість Загальна корисність
Х У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 60
115
165
210
250
285
315
340
360
370
378
384
387 40
75
105
130
150
165
175
182
188
192
195
197
198
2. Задачі
І = 29 грн. Рх = 3 грн. Ру = 2 грн.
Загальна корисність товарів наведена в таблиці.
Знайти: 1. рівновагу споживача;
2. побудуйте бюджетну лінію
2. Ро = 2 грн. Р = 1 грн. і = 10 грн. Споживач знаходиться
в рівновазі точка А (3о, 4ї).
Виконати: 1. побудувати бюджетну лінію.
5. знайти ефект заміщення, якщо Рї = 0,5 грн., Ро = 2 грн.; при і =10 грн.
6. визначити ефект доходу, якщо і = 20 грн., а Ро = 2 грн., Рї = 1 грн.
7. побудувати лінію "дохід - споживання"
3. Тестові завдання
Рівновага споживання -
Теорія поведінки споживача -
Крива байдужості -
Лінія "ціна - споживання" -
Надлишок споживання -
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 4
1.Тестові завдання
1. На базі якого перемінного фактору 4. Чим визначається ефект заміщення?
виражається функція корисності? а) ростом національного доходу, який
а) бажання споживача; дозволяє змінити структуру покупок
б) рівень якості благ, які споживаються; на користь блага дорогої вартості;
в) рівень цін благ, що споживаються; б) зміна смаків споживача;
г) обсяг благ, які споживаються. в) зміна відносної ціни блага;
2. Що означає крива байдужості? 5. Яке з наступних значень граничної
а) лінію рівних витрат; корисності ілюструє закон спадної
б) лінію рівних можливостей; граничної корисності:
в) лінію рівного продукту; а) 200, 150, 100, 50;
г) лінію однакової загальної корисності. б) 200, 300, 400, 500;
в) 200, 200, 200, 200;
3. Теорія поведінки споживача передбачає г) 200, 250, 270, 280;
що споживач прагне максимізувати: д) 200, 150, 150, 150;
а) різницю між загальною і
граничною корисністю;
б) загальну корисність;
в) середню корисність;
г) граничну корисність;
д) кожну із перерахованих величин
2. Задачі
1. Дохід споживача в місяць дорівнює 100 грн. Рх=2,5 грн. Ру=5 грн.
Виконати: 1. Побудуйте бюджетну лінію споживача
2. Якою буде бюджетна лінія споживача при доході 150 грн. і 50
грн. в місяць.
2. Дохід споживача- 60 Рх = 6 грн. Ру =10 грн.
Побудуйте: 1. бюджетну лінію
2. бюджетну лінію при зниженні Ру = 6 грн.
3. бюджетну лінію при збільшенні Рх = 10 грн.
3. Тестові завдання
Властивості бюджетної лінії -
Мета споживацького вибору -
Бюджетне обмеження -
Лінія "доход - споживання" -
Надлишок споживання -
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
З КУРСУ:
"_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________"
Викладач: Слободян В.С.
ТЕМА: "Ординалістська теорія поведінки споживача"______________
АКТУАЛЬНІСТЬ: Дана тема висвітлює поведінку споживача, який_____ прагне максимізувати корисність, як змінюється рівновага споживача в___ зв'язку із зміною ціни товару та доходу споживача_____________________
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Виробити вміння знаходити рівновагу споживача, будувати бюджетну лінію, спрямувати знання студентів у правильному___ напряму._________________________________________________________
ВИХОВНА МЕТА: Виробити у студентів вміння мислити, сприяти______ розвитку самостійності та працелюбства._____________________________
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ_________________________________
1. Забезпечуючі дисципліни: Основи економічної теорії, макроекономіка__
2. Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства, стратегія пі - ва.
3. Внутрішньопредметна інтеграція: Аналіз поведінки споживача, теорія
граничної корисності і поведінка споживача.
МАТЕРІАЛИ АКТИВІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ:
(питання, задачі, проблемні ситуації, наочність, тематика рефератів і повідомлень, довідкова література)
1. Наочні посібники: Конспект лекцій, довідкова література____________
2. Матеріали активізації: Контрольні питання, тести, ситуаційні задачі,__ текст диктанту, реферати.__________________________________________
Література:
Основна: ПолА. Самюельсон, Вільям Д. Нордгауз - " Мікроекономіка" К., 1998 Додаткова: В. Базидевич, В. Лукянов, Н. Писаренко. Н. Квіцинська.___ "Мікроекономіка". Опорний конспект лекцій. Четверта хвиля К.,1998
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:
№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Методи контролю Методи і засоби активізації студентів Час. хв.
І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
Організація заняття
Перевірка готовності аудиторії до проведення заняття 5
ІІ
1. ОСНОВНИЙ ЕТАП
Постановка навчальних цілей і забезпечення позитивної мотивації. Актуалізація опорних знань. Робота з тестами (пакет

 
 

Цікаве

Загрузка...