WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

споживання"
Розвязок
Одяг
10
лінія "дохід - споживання"
Д
6
V2
5 А лінія "ціна - споживання"
3
2 В V1
1 i1 С
4 8 10 12 16 20 Їжа
2. рівновага споживача переміститься в точку В з т.А при ефекті заміщення одягу їжею, що стала дешевою. т.А = 3*2+4*1 = 10 V
т.В = 2*2+12*0,5 = 10 V т.с = 1*2+16*0,5 = 10 V
3. При збільшенні доходу споживача точка рівноваги т.Д буде відповідати слідуючій комбінації 6о і 8ї.
4. Лінія "дохід - споживання" буде приходити через точки А і Д, лінія "ціна - споживаннч" через точки А і В.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 1
1.Тестові завдання
1. На базі якого перемінного фактору 4. Чим визначається ефект заміщення?
виражається функція корисності? а) ростом національного доходу, який
а) бажання споживача; дозволяє змінити структуру покупок
б) рівень якості благ, які споживаються; на користь блага дорогої вартості;
в) рівень цін благ, що споживаються; б) зміна смаків споживача;
г) обсяг благ, які споживаються. в) зміна відносної ціни блага;
2. Що означає крива байдужості? 5. Збільшення доходу споживача графічно
а) лінію рівних витрат; виражається в:
б) лінію рівних можливостей; а) зміна нахилу бюджетної ліні
в) лінію рівного продукту; б) паралельне переміщення
г) лінію однакової загальної корисності. бюджетної лінії вправо;
в) паралельне переміщення бюджетної
лінії вліво;
3. Яким відношенням представлена гранична г) зменшення нахилу бюджетної лінії;
норма заміщення ? д) збільшення нахилу бюджетної лінії
а) Оx/ Оy;
б) Рx,/ Рy;
в) Qx/ Ру;
г) Ux/ Рx
Кіль
кість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8 80
150
210
260
300
330
350
360 40
75
102
125
146
165
175
180
2. Задачі
1. Дохід споживача - 20 грн. Рх = 4 грн. Ру = 2 грн.
Загальна корисність товарів наведена в таблиці.
Знайти: 1. рівновагу споживача
2. зобразіть її графічно.
2. Побудуйте лінію " ціна-споживання" при і=30 грн. Рх =3 грн. Ру = 6 грн., а стан рівноваги відповідає набору товарів - 6х і 2у.
Ціна товару "у": 1. знизилась до 5 грн. при рівновазі - 5х і 3у.
2 знизилась до 3 грн. при рівновазі - 4х і 6у.
3 знизилась до 2 грн. при рівновазі - 2х і 12у.
3. Тестові завдання
Гранична норма заміщення -
Властивості бюджетної лінії -
Мета споживацького вибору -
Властивості кривих байдужості -
Ефект доходу -
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 2
1.Тестові завдання
1. В чому виражається взаємодія між 3. Яка конфігурація кривих байдужості для
загальною та граничною корисністю? товарів взаємодоповнюючих один одного?
а) чим вища гранична корисність, а) прямі лінії, які мають негативний нахил;
тим вища загальна корисність; б) L - образні лінії;
б) чим нижча гранична корисність, в) лінії, паралельні одній осі координат;
тим вища загальна корисність; г) прямі лінії, з позитивним нахилом.
в) коли загальна корисність
максимальна, гранична гранична 4. Яке з наступних значень загальної
корисність дорівнює нулю; корисності ілюструє закон спадної
г) ріст негативної величини граничної корисності граничної корисності?
при збільшенні споживання означає зростання а)200,300,400, 500;
загальної корисності. б) 200, 450, 750, 1100;
в) 200, 250, 270. 280;
2 . Що означає ситуація рівноваги споживача ? г) 200, 150, 150, 150;
а) максимізація загальності при даному д) 200, 350, 450, 600;
бюджетному обмеженні;
б) кожний придбаний товар приносить 5. Теорія поведінки споживача передбачає,
однакову граничну корисність; що споживач прагне максимізувати:
в) при зростанні закупок одного виду блага а) різницю між загальною і
скорочуються закупки другого виду блага; граничною корисністю;
г) споживач тратить однакову суму грошей на б) загальну корисність;
покупку кожного виду благ. в) середню корисність;
г) граничну корисність;
д) кожну із перерахованих величин.
2. Задачі
І = 30 грн. Рх = 3 грн. Ру = 2 грн. 2.Дохід споживача- 60 Рх = 6 грн. Ру =10 грн
Загальна корисність наведена в таблиці Побудуйте: 1. бюджетну лінію
Знайти: 1. рівновагу 2. бюджетну лінію при
Кіль
кість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 100
160
200
230
255
275
290
312
322
330
336
340 70
120
160
188
210
230
248
264
275
283
290
296
споживача. зниженні Ру = 6 грн.
2. зобразити їх графічно 3. бюджетну лінію при
3. як зміниться рівновага збільшенні Рх = 10 грн.
споживача при
збільшенні ціни на
3. Тестові завдання
Бюджетне обмеження - Лінія "доход -споживання" -
Фактори, що впливають на нахил бюджетної лінії - Ефект заміщення -
Умови, за яких споживач надає перевагу певним товарам -
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 3
1.Тестові завдання
1 Що означає крива байдужості? 4. Яке з наступних значень граничної
а) лінію рівних витрат; корисності ілюструє закон спадної
б) лінію рівних можливостей; граничної корисності:
в) лінію рівного продукту; а) 200, 150, 100, 50;
г) лінію однакової загальної корисності.

 
 

Цікаве

Загрузка...