WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Функція корисності -
Благо з непрямою корисністю -
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 3
1. Тестові завдання
1. На основі якої кривої можна побудувати 4. Чим визначається ефект зміщення?
лінію індивідуального попиту на товар ? а) ростом національного доходу,
а) бюджетної лінії; який дозволяє змінити структуру
б) кривої "ціни-споживання"; покупок на користь блага дорогої
в) кривої Енгеля; вартості;
г) лінії "доход-споживання" б) зміна смаків споживача;
2. Що означає крива байдужості? в) зміна відносин ціни блага;
а) лінію рівних витрат; г) зміна моди.
б) лінію рівних можливостей;
в) лінію рівного продукту; 5. Яке з наступних значень загальної
г) лінію однакової загальної корисності. корисності ілюструє закон спадної
граничної корисності?
3. На основі якої кривої можна побудувати а) 200, 300, 400, 500;
лінію індивідуального попиту на товар ? б) 200, 450, 750. 1100;
а) зменшується; в) 200, 250, 270, 280;
б) збільшується; г) 200, 150, 150, 150.
в) збільшується або зменшується; д) 200, 350, 450, 600.
г) збільшується або зменшується, але не
являється величиною позитивною;
д) являється негативною величиною.
2. Задачі
1. Дохід споживача 110 грн. 2. Дохід споживача 29 грн.
Рх = 10 грн. Ру = 15 грн. Рх = 3 грн. Ру = 2 грн.
Кіль
кість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 52
96
132
165
192
212
228
235
239
241 30
65
89
108
123
134
142
148
152
154
Кіль
кість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8 35
65
90
110
125
135
142
145 50
90
120
140
155
165
170
173
3. Тестові завдання
Загальна корисність -
Повна корисність блага -
Бюджетне обмеження --
Ординальна корисність -
Корисність -
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 4
1. Тестові завдання
1. Що таке гранична корисність ? 3. Збільшення доходу споживача графічно
а) мінімальна корисність, яку споживач виражається в:
може одержати при споживанні даного блага; а) зміна нахилу бюджетної лінії;
б) максимальна корисність, яку споживач б) паралельне переміщення бюджетної
може одержати при споживанні даного товару; лінії вправо;
в) виробнича функція загального продукту; в) паралельне переміщення бюджетної
г) приріст загальної корисності блага при лінії вліво;
збільшенні споживання блага на одну г) зменшення нахилу бюджетної лінії;
граничну одиницю. д) збільшення нахилу бюджетної лінії
2. . На основі якої кривої можна побудувати 4. Чим визначається ефект зміщення?
лінію індивідуального попиту на товар ? а) ростом національного доходу,
а) бюджетної лінії; який дозволяє змінити структуру
б) кривої "ціни-споживання"; покупок на користь блага дорогої
в) кривої Енгеля; вартості;
г) лінії "доход-споживання" б) зміна смаків споживача;
в) зміна відносин ціни блага;
г) зміна моди;
2. Задачі
1. Дохід споживача 38 грн. Ру = 6 грн., Рх = 2 грн. 2. Дохід споживача 110 грн. Рх = 10 грн. Ру =
Знайти: 1. всі можливі варіанти споживання 15 грн.
двох товарів споживачем.
Кіль
кість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8 35
65
90
110
125
135
142
145 50
90
120
140
155
165
170
173
2. побудуйте графік TV і MV товару "У"
Кіль
кість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 42
80
115
145
172
197
217
235
250
260 65
120
170
215
255
290
320
345
360
365
3. Тестові завдання
Корисність -
Тактична корисність -
Бюджетне обмеження --
Ординальна корисність -
Бюджетна лінія --
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ:
"_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________"
Викладач: Слободян В.С.
ТЕМА: "Ординалістська теорія поведінки споживача"______________
АКТУАЛЬНІСТЬ: Дана тема важлива для визначення рівноваги споживача
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вибрати і закріпити навики і уміння знаходження__ рівноваги споживача, будувати бюджетну лінію._______________________
ВИХОВНА МЕТА: Розвивати у студентів зацікавленість до вивчення даної теми, привити працелюбство та навчити їх творчо мислити______________
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ____________________________________
1. Забезпечуючі дисципліни: Політекономія, макроекономіка____________
2. Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства___________________
3. Внутрішньопредметна інтеграція: Аналіз поведінки споживача, теорія граничної корисності і поведінки споживача.______________________________
МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття:
(питання, задачі, тестові завдання)
2. Матеріали основного етапу заняття:
(алгоритми, навчальні задачі)
7. Матеріали заключного етапу заняття:
(контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д.)
Література:
Основна: О. Ястремський, О. Грищенко-Основи мікроекономіки._____________ Київ,98_________________________________________________________________
Додаткова: Роберт С.Піщайк, Деніел Л. Рубінфельд - Мікроекономіка К "Основи" 1996_______________________________________________________
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:
№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Часхв
І ПІДГОТОВЧИЙ

 
 

Цікаве

Загрузка...