WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

1
І= 35 грн. Рх = 5 грн. Ру = 2,5 грн.
Кількість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6 35
60
78
91
99
104 20
36
48
58
65
70
І в.= 6х*5+2у*2,5 = 35 грн.
TV = 104+36= 140
II в.= 5х*5+4у*2,5=35 грн.
TV = 99+58= 157
III в.= 4х*5+6у*2,5= 35 грн.
TV = 91+70= 161
Побудуйте: криві TV і MV
Задача 2
Загальна корисність товару "Z" наведена в таблиці, знайти граничну корисність 2-4 одиниць.
Розв'язок
Кількість TVZ
1
2
3
4 60
100
130
150
MV1 = TV1 = 60 V
MV2 = TV2 - TV1 = 100-60 = 40 V
MV3 = 130-100 = 30 V
MV4 = 150-130 = 20 V
Задача 3
Загальна корисність товару "А" наведена в таблиці, знайти граничну корисність товару.
Розвязок
Кількість TVА
1
2
3
4
5
6 20
38
53
63
70
74
MV2 = 38-10 = 18 V
MV3 = 53-38 = 15 V
MV4 = 63-53 = 10 V
MV5 = 70-63 = 7 V
MV6 = 74-70 = 4 V
Задача 4
Гранична корисність товару "С" наведена в таблиці , знайти загальну корисність споживача при споживанні кожної додаткової одиниці товару.
Кількість TVС
1
2
3
4
5
6
7
8 40
30
22
16
11
8
4
2
Розв'язання
TV1 = 40 V
TV2 = 40+30+ = 70 V
TV3 = 40+30+22+ = 92 V
TV4 = 92+16+ = 108 V
TV5 = 108+11 = 119 V
TV6 = 119+8 = 127 V
TV7 = 127+4 = 131 V
TV8 = 131+2 = 133 V
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 1
1. Тестові завдання
1. Що таке гранична корисність ? 4. Збільшення доходу споживача графічно
а) мінімальна корисність, яку споживач виражається в:
може одержати при споживанні даного блага; а) зміна нахилу бюджетної лінії;
б) максимальна корисність, яку споживач б) паралельне переміщення бюджетної
може одержати при споживанні даного товару; лінії вправо;
в) виробнича функція загального продукту; в) паралельне переміщення бюджетної
г) приріст загальної корисності блага при лінії вліво;
збільшенні споживання блага на одну г) зменшення нахилу бюджетної лінії;
граничну одиницю. д) збільшення нахилу бюджетної лінії
5. Загальна корисність росте, коли гранична
2. Яким відношенням представлена корисність:
гранична норма заміщення ? а) зменшується;
а) Оx/ Оy; б) збільшується;
б) Рx,/ Рy; в) збільшується або зменшується;
в) Qx/ Ру; г) збільшується або зменшується, але не
г) Ux/ Рx являється величиною позитивною;
3. На основі якої кривої можна побудувати д) являється негативною величиною.
лінію індивідуального попиту на товар ?
а) бюджетної лінії;
б) кривої "ціни-споживання";
в) кривої Енгеля;
г) лінії "доход-споживання"
2. Задачі
1. Дохід споживача 29 грн. 2. Дохід споживача 110 грн. Рх = 10 грн. Ру =
Рх = 3 грн. Ру = 2 грн. 15 грн.
Кіль
кість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 52
96
132
165
192
212
228
235
239
241 30
65
89
108
123
134
142
148
152
154
Кіль
кість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8 35
65
90
110
125
135
142
145 50
90
120
140
155
165
170
173
3. Тестові завдання
Корисність -
Тактична корисність -
Благо з прямою корисністю -
Повна корисність блага -
Бюджетне обмеження -
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант 2
1. Тестові завдання
1. На базі якого перемінного фактору 4. Яким відношенням представлена
виражається функція корисності? гранична норма заміщення ?
а) бажання споживача; а) Оx/ Оy;
б) рівень якості благ, які споживаються; б) Рx,/ Рy;
в) рівень цін благ, що споживаються; в) Qx/ Ру;
г) обсяг благ, які споживаються. г) Ux/ Рx
2. Що означає крива байдужості?
а) лінію рівних витрат; 5. Теорія поведінки споживача передбачає,
б) лінію рівних можливостей; що споживач прагне максимізувати:
в) лінію рівного продукту; а) різницю між загальною і
г) лінію однакової загальної корисності. граничною корисністю
б) загальна корисність;
3. Яке з наступних значень граничної корисності в) середню корисність;
ілюструє закон спадної граничної корисності ? г) граничну корисність;
а)200,150,100, 50; д) кожну із перекислених величин.
б)200,300, 400, 500;
в) 200,200,200,200;
г) 200,250,270, 280;
д)200,150,150,150.
2. Задачі
1. Дохід споживача 38 грн. Ру = 6 грн., Рх = 2 грн. 2. Дохід споживача 46 грн. Рх = 4 грн. Ру = 3 г
Знайти: 1. всі можливі варіанти споживання грн..
Кіль
кість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 60
115
165
210
250
285
315
340
360
375
386
395
402
407
410 45
88
128
165
200
231
260
286
310
330
345
355
362
367
370
двох товарів споживачем.
2. побудуйте графік TV і MV товару "У"
Кіль
кість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 42
80
115
145
172
197
217
235
250
260 65
120
170
215
255
290
320
345
360
365
3. Тестові завдання
Загальна корисність - Повна корисність блага -
Бюджетна лінія --

 
 

Цікаве

Загрузка...