WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

рівноваги споживача ?
а) максимізаціязагальності при даному бюджетному обмеженні;
б) кожний придбаний товар приносить однакову граничну корисність;
в) при зростанні закупок одного виду блага скорочуються закупки другого виду блага;
г) споживач тратить однакову суму грошей на покупку кожного виду благ.
2. Що означає крива байдужості?
а) лінію рівних витрат;
б) лінію рівних можливостей;
в) лінію рівного продукту;
г) лінію однакової загальної корисності.
3. Яким відношенням представлена гранична норма заміщення ?
а) Оx/ Оy;
б) Рx,/ Рy;
в) Qx/ Ру;
г) Ux/ Рx
4. Яка конфігурація кривих байдужості для товарів взаємодоповнюючих один одного ?
а) прямі лінії, які мають негативний нахил;
б) L - образні лінії;
в) лінії, паралельні одній осі координат;
г) прямі лінії, з позитивним нахилом.
5. На основі якої кривої можна побудувати лінію індивідуального попиту на товар ?
а) бюджетної лінії;
б) кривої "ціни-споживання";
в) кривої Енгеля;
г) лінії "доход-споживання".
6. Чим визначається ефект заміщення?
а) ростом національного доходу, який дозволяє змінити структуру
покупок на користь блага дорогої вартості;
б) зміна смаків споживача;
в) зміна відносної ціни блага;
г) зміна моди.
7. Щоб опинитись у стані рівноваги ( тобто максимізувати корисність) споживач повинен:
а) не купувати недоброякісний товар;
б) бути впевненим, що ціни всіх придбаних товарів пропорційні загальні загальній корисності;
в) врівноважити граничну корисність останніх одиниць придбаних товарів;
г) біти впевненим, що ціна кожного товару рівна граничній корисності грошей.
д) розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на покупку будь-якого товару, приносила такий приріст корисності, як і гривня, витрачена на покупку іншого товару.
8. Яке із наступних тверджень являється невірним ?
а) кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;
б) кожна точка на бюджетній лінії означає комбінацію двох товарів"
в) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;
г) всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності;
д) нахил кривої байдужості характеризує норму, в відповідності з якою одне благо може бути замінене іншим благом, без зміни рівня для споживання.
9. Якщо споживач вибирає комбінацію, представлену точкою, яка лежить на поверхні площини, обмеженою лінією, то він:
а) максимізує корисність;
б) бажає купити більше товарів, ніж дозволяє його бюджет;
в) не повністю використовує свій бюджет;
г) знаходиться в стані рівноваги споживач;
д) ні одна з відповідей не вірна.
10. Рівновага споживача на карті байдужості - це:
а) любий перетин бюджетної лінії на кривій байдужості;
б) люба точка на самій високій із кривих байдужості;
в) та точка, в який нахил бюджетної лінії рівний нахилу дотичної
до кривої байдужості;
г) люба точка розташована на бюджетній лінії;
д) люба точка розташована в просторі, обмеженому бюджетною
лінією.
11. Гранична норма заміщення товару А товаром В означає:
а) скільки одиниць товару а споживач купує, коли ціна товару В
зменшується на одну гривню;
б) в якій степені збільшується гранична корисність, якщо
споживання товарів А і В збільшується на одиницю;
в)скільки одиниць товару В споживач купує, коли його доход
зростає, а споживання товару А залишається незмінним;
г) від якої кількості одиниць товару А споживач готовий
відмовитись в обмін на одержання однієї одиниці товару В,
щоб запропонована корисність залишилась незмінною.
д) ні один з варіантів не вірний.
12. Серед наступних тверджень одне являється неправильним. Вкажіть його:
а) кожна точка на кривій байдужості означає різну комбінацію двох товарів;
б) кожна точка на бюджетній лінії означає різну комбінацію двох товарів;
в) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень задоволення потреб;
г) всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень грошового доходу;
д) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень грошового доходу.
13. Збільшення доходу споживача графічно виражається в:
а) зміна нахилу бюджетної лінії;
б) паралельне переміщення бюджетної лінії вправо;
в) паралельне переміщення бюджетної лінії вліво;
г) зменшення нахилу бюджетної лінії;
д) збільшення нахилу бюджетної лінії
14. Ефект доходу має місце в наступному випадку:
а) якщо доходи людей падають, вони купують менше товару;
б) подешевіння товару призводить до того, що споживач може купити більше даного товару не скорочуючи обсяг придбання інших товарів;
в) обсяг покупок деяких товарів скорочується по мірі збільшення доходів людей;
г) по мірі того, як доходи людей ростуть, вони зберігають збільшуючи частку доходу.
д) у всіх перерахованих випадках.
15. Ефект заміщення - це ріст попиту на товар, викликаний:
а) заміною загального рівня цін на всі товари;
б) заміною смаків споживачів, які надають перевагу товарам-замінникам;
в)заміною в реальному доході, викликаного зниженням цін на придбані товари;
г) положення нових замінників товару;
д) всі відповіді не вірні.
Пакет №2
Варіант1
Задачі
Задача 1
Дохід споживача в місяць. Що використовується на придбання двох товарів "Х" і "У" дорівнює 13 грн. ціна товару "Х" - 1,5 грн.. а "У" - 1 грн.
Знайти: 1. оптимальний варіант споживання двох товарів, при
споживанні яких споживач отримає максимальну
корисність?
2. побудуйте графік загальної і граничної корисності одного
з товарів.
Розвязок
Кількість Загальна корисність
товару "Х" товару "У"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 35
65
90
110
128
142
150
156
160
162 20
38
54
68
80
90
97
102
105
107
І в.= 8х*1,5+1у*1 = 13 грн.
TV = 156+20 = 176
II в.= 6х*1,5+4у*1 = 13 грн.
TV = 142+68 = 210
III в.=4х*1,5+7у*1 = 13 грн.
TV = 110+97 = 207
ІVв. = 2х*1,5+10у*1 = 13 грн.
TV = 65+107 = 172
TV TV
162 35
160 30
156 25
150 20
142 18
128 14
110 8
90 6
65
35 4 MVx
2
2 4 6 8 10 Q 2 4 6 8 10 Q
Відповідь: максимальну корисність споживач отримує від споживання 6х і 4у в сумі 210 V
Задача 2
Дохід споживача 30 грн. Ру = 3 грн. Рх = 1,5 грн.
Знайти: 1. всі можливі варіанти споживання двох товарів споживачем.
2. побудуйте графік TV і MV товару "У"
Розвязок
Кількість Загальна

 
 

Цікаве

Загрузка...