WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

стадія виникне на ринку, скількибуде коштувати уряду цей крок. Якщо він купить НS (надлишок продукції).
4. Побудувати графік
3. Тестові завдання
Крива попиту - показує
Блага - це
Зміна пропозиції в цілому -
Зміна обсягу пропозиції -
Надлишок пропозиції -
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ:
"_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________"
Викладач: Слободян В.С.
ТЕМА: "Теорія граничної корисності і поведінки___________________ споживача"_____________________________________________________
АКТУАЛЬНІСТЬ: Дана тема важлива для визначення загальної і граничної корисності споживача_____________________________________________
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вибрати і закріпити навики і уміння обчислення___ загальної і граничної корисності від споживання товарів і_______________ послуг___________________________________________________________
ВИХОВНА МЕТА: Розвивати у студентів зацікавленість до вивчення даної теми, привити працелюбство та навчити їх творчо мислити______________
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ____________________________________
7. Забезпечуючі дисципліни: Політекономія, макроекономіка___________
8. Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства______________________
9. Внутрішньопредметна інтеграція: Ординалістська теорія поведінки_______ споживачів_____________________________________________________________
МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття:
(питання, задачі, тестові завдання)
2. Матеріали основного етапу заняття:
(алгоритми, навчальні задачі)
6. Матеріали заключного етапу заняття:
(контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д.)
Література:
Основна: О. Ястремський, О. Грищенко -Основи мікроекономіки._____________ Київ,98_________________________________________________________________
Додаткова: Роберт С.Піщайк, Деніел Л. Рубінфельд - Мікроекономіка К "Основи" 1996_________________________________
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:
№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Часхв
І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 10
1. Організація заняття Перевірка наявності студентів, готовності студентів до заняття
2. Постановка навчальних цілей Виробити у студентів вміння обчислювати загальну і граничну корисність
3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь: І рівень Фронтальне опитування Пакет №1
ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП
Формування вмінь і навиків 50
1. Визначити загальну і граничну корисність, побудувати графіки Репродуктивне відтворення вміння студен-тами обчислю-вати загальну і граничну кори-сність, будувати графіки Перехресна індивідуаль-на перевірка студентами розв'язаних задач. Задачі і алгоритми
(пакет №2)
2. Групова робота Робота з тестами Пакет №3
3. Написання диктанту Пакет №4
ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП 20
1. Контроль основних вмінь і навиків Усунення недоліків Самоаналіз виконуваних робіт 10
2. Підведення підсумків заняття Відзначення зас-тосовуваних ме-тодів і матеріалів Слово вик-ладача. Вик-ладання оцінок 5
3. Домашнє завдання Розв'язати 2-3 задачі за змістом 5
Пакет №1
Фронтальне опитування
1. Поняття і форми коисності.
2. характеристика загальної корисності.
3. Функція корисності.
4. Бюджетне обмеження.
5. Характеристика граничної корисності.
6. Стан, в якому перебуває типовий споживач.
7. Навести приклад блага з прямою і непрямою корисніст.
8. Що означає тактична корисність.
Пакет №4
Словниковий диктант
1. Загальна корисність -
2. Гранична корисність -
3. Корисність -
4. Ординальна корисність -
5. Тактична корисність -
6. Стратегічна корисність -
7. Благо з прямою корисністю -
8. Благо з непрямою корисністю -
9. Повна корисність блага -
10. Функція корисності -
11. Бюджетне обмеження -
12. Бюджетна лінія --
Пакет №3
Тести до теми "Теорія поведінки споживача"
А) Тест 2
1. Що таке гранична корисність ?
а) мінімальна корисність, яку споживач може одержати при споживанні даного блага;
б) максимальна корисність, яку споживач може одержати при споживанні даного товару;
в) виробнича функція загального продукту;
г) приріст загальної корисності блага при збільшенні споживання блага на одну граничну одиницю.
2. В чому виражається взаємодія між загальною та граничною корисністю?
а) чим вища гранична корисність, тим вища загальна корисність;
б) чим нижча гранична корисність, тим вища загальна корисність;
в) коли загальна корисність максимальна, гранична гранична корисність дорівнює нулю;
г) ріст негативної величини граничної корисності при збільшенні споживання означає зростання загальної корисності.
3. За допомогою якого відношення можна виразити граничну корисність блага?
а) ТР/ Q;
б) TU/ Q;
в) TU / P;
г) Q / P .
4. На базі якого перемінного фактору виражається функція корисності?
а) бажання споживача;
б) рівень якості благ, які споживаються;
в) рівень цін благ, що споживаються;
г) обсяг благ, які споживаються.
5. Яке з наступних значень загальної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?
а)200,300,400, 500;
6)200,450,750, 1100;
в)200,250,270, 280;
г)200,150,150,150.
д)200,350,450, 600.
6 Яке з наступних значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності ?
а)200,150,100, 50;
б)200,300, 400, 500;
в) 200,200,200,200;
г) 200,250,270, 280;
д)200,150,150,150.
7. Загальна корисність росте, коли гранична корисність:
а) зменшується;
б) збільшується;
в) збільшується або зменшується;
г) збільшується або зменшується, але не являється величиною позитивною;
д) являється негативною величиною.
8. Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач прагне максимізувати:
а) різницю між загальною і граничною корисністю;
б) загальну корисність;
в) середню корисність;
г) граничну корисність;
д) кожну із перерахованих величин.
9. Закон спадної граничної корисності означає, що:
а) відношення граничної корисності до цін на предмети розкоші менше, ніж на
товари першої необхідності;
б) корисність, яку отримують при кожній слідуючий одиниці товару,
спадає по мірі збільшення кількості придбаних товарів;
в) відношення граничної корисності до цін однакова для всіх товарів;
г) корисність придбаних товарів спадає по мірі збільшення доходу споживача;
д) всі відповіді не вірні.
Б). Тест 3
1. Що означає ситуація

 
 

Цікаве

Загрузка...