WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка) - Реферат

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ:
"_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________"
ТЕМА: "Попит, пропозиція, їх взаємодія" _______________________
Заняття 1 "попит і пропозиція"__________________________________
АКТУАЛЬНІСТЬ: Засвоєння теми студентами має велике значення у формуванні професіоналізму в майбутніх спеціалістів
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Перевірити рівень знань і можливості студентів примінити на практиці теоретичні знання.
ВИХОВНА МЕТА: Формування культури господарювання, дисципліни праці, професіоналізму, переконання у цінності знань_________________
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ___________________________________
1. Забезпечуючі дисципліни: Основи економічної теорії, макроекономіка
2. Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства
3. Внутрішньопредметна інтеграція: Фірма в умовах досконалої конкуренції
МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття:
(питання, задачі, тестові завдання)
2. Матеріали основного етапу заняття:
(алгоритми, навчальні задачі)
1. Матеріали заключного етапу заняття:
(контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д.)
Література:
Основна: О. Ястремський, О.Гриценко - "Основи мікроекономіки" Київ 1998р.________________________________________________________
Додаткова: Долом Є.Дж., Линдсей Д. - "Микроэкономика" пер. з англ. В.Лукашевича та інші. С. ПБ., 1994_________________________________________
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:
№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Часхв
І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 10
1. Організація заняття Перевірка наявності студентів, готовності студентів до заняття
2. Постановка навчальних цілей Навчитися знаходити рівноважний ціну і обсяг продажу
3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь: І рівень Фронтальне опитування Пакет №1
ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП
Формування вмінь і навиків 50
1. Визначити рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу. Відтворення вміння студе-нтами знахо-дити рівнова-жну ціну, об-сяг продажу. Перехресна індивідуальна перевірка студентами розв'язаних задач. Задачі і алгоритми
(пакет №2)
2. Групова робота Робота з тестами Пакет №3
3. Написання диктанту Пакет №4
ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП 20
1. Контроль основних вмінь і навиків Усунення недоліків Самоаналіз виконуваних робіт 10
2. Підведення підсумків заняття Відзначення застосовуваних методів і матеріалів Слово викла-дача. Викла-дання оцінок 5
3. Домашнє завдання Розв'язати 2-3 задачі за змістом 5
Пакет №1
Фронтальне опитування
1. Види попиту.
2. Коли відбувається зміна обсягу попиту?
3. Фактори, що впливають на попит.
4. Під дією яких факторів відбувається зміна попиту в цілому?
5. Поняття та види пропозиції.
6. Які фактори впливають на пропозицію?
7. Коли утворюється рівновага на ринку?
8. Коли відбувається зміна обсягу пропозиції?
9. Коли утворюється на ринку надлишок пропозиції і попиту?
10. Під дією яких факторів відбувається зміна пропозиції в цілому?
Пакет №4
1. Індивідуальний попит -
2. Платоспроможний попит -
3. Ринковий попит -
4. Крива попиту - показує
5. Закон попиту - це
6. Крива попиту - це
7. Функція попиту -
8. Блага - це
9. Взаємозамінні блага -
10. Взаємоповторюючі блага -
11. Зміна обсягу пропозиції -
12. Зміна пропозиції в цілому -
13. Пропозиція - це
14. Крива пропозиції - це
15. Ринкова пропозиція - це
16. Зміна обсягу пропозиції -
17. Зміна пропозиції в цілому -
18. Рівноважна ціна - це
19. Надлишок попиту -
20. Надлишок пропозиції -
21. Метод Вальтера - засвоюється
22. Метод Маршала - засвоюється
Пакет №2
1. Побудувати криві попиту та пропозиції. Варіант 1
Задача 1.
Побудувати криві попиту і пропозиції на товар "Х" виходячи з даних таблиці.
Розв'язання
Ціна,
грн. за штуку Обсяг, штуки (одиниці)
попиту пропозиції
0,50
1.0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5 7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000 1600
2000
3000
4000
5000
6000
7000
P
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
1 2 3 4 5 6 7 Q
Задача 2
Побудуйте криві попиту і пропозиції на товар "у" виходячи з даних таблиці.
P Розв'язання
Ціна,
грн за од. Обсяг, одиниці
попиту пропозиції
5
6
7
8
9
10 400
350
300
250
200
150 100
150
200
250
300
350
10
9
8
7
6
5
100 150 200 250 300 350 400 Q
Задача 3
Побудуйте криві попиту і пропозиції на товар "Z" виходячи з даних таблиці
Розв'язання
Ціна,
грн за од. Обсяг, одиниці
попиту пропозиції
20
22
25
30
40 15000
13000
10000
6000
2000 4000
6000
10000
15000
20000
P S
40
30
25
22
20 D
2000 4000 6000 10000 13000 15000 20000 Q
Задача 4
Побудувати криві попиту і пропозиції на товар "А" виходячи з даних таблиці
Ціна,
грн за од. Обсяг, одиниці
попиту пропозиції
40
35
30
25
20 100
150
200
250
300 800
700
400
300
200
Варіант 2
2.Обчислення рівноважної ціни та рівноважного обсягу продажу.
Задача 1
1. Функція попиту на товар "Х" Qд= 40000-1000Р;
Функція пропозиції QS= 20000+3000Р;
Визначити: Рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу.
П= 5 грн. Рф =8 грн.
2. Після продажу
3. Що буде на ринку
4. Графік
Розв'язок:
1 Qд=QS; Знаходимо рівноважну ціну: 4.
40000-1000Р = 20000+3000Р; Р
40000-20000 = 3000Р+1000Р;
20000 = 4000Р; 8
р= 20000/4000 = 5(грн.) S
2 Підщставляючи в рівняння значення 5 А ціни знаходимо обсяг попиту і пропозиції: Д
Qд = 40000-1000*5 = 35000 (одиниць) 3
QS = 20000+3000*5 = 35000 (одиниць)
3 Qд = 40000-10000*8 = 32000 (одиниць)
QS = 20000+3000*3 = 29000 (одиниць) 29000 32000 35000 Q
Нд = 3000 од.
Відповідь:

 
 

Цікаве

Загрузка...