WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Виробництво - Реферат

Виробництво - Реферат

ТЕМА: ВИРОБНИЦТВО
1. Фактори виробництва.
2. Поняття і параметри виробничої функції.
3. Сукупний, середній та граничний продукт.
1. Виробництво - це процес використання робочої сили і обладнання у сполученні з природними і матеріальними ресурсами для виготовлення товарів, послуг, інформації.
Виробництво - це не тільки процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини, це ще й відтворенння життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби їхнього фізичного існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей
Виробництво завжди є процесом суспільним. Суспільне виробництво в цілому - це складна і комплексна система, в якій можна виділити 3 рівні:
" Працю індивідуального працівника;
" Виробництво в межах підприємства, фірми (мікрорівень);
" Виробництво на рівні суспільства, держави (макрорівень).
До 1 рівня - розрізняють предмети праці, засоби праці і працю. Праця - це така доцільна, свідома діяльність людини, при котрій речовини природи видозмінюються таким чином, щоб вони могли задовольнити певні людські потреби. Предмети праці - це те на що спрямована праця. Засоби праці - те, при допомозі чого людина діє на предмети праці.
Стосовно мікрорівня - виділяють 3 основні фактори виробництва:
- праця, земля, капітал. + ще два фактори: менеджмент і інформація.
Стосовно макрорівня. Структура:
1. суспільний поділ праці по галузях і сферах господарювання;
2. виробництво матеріальних благ і матеріальних послуг, а також виробництво нематеріальних благ і нематеріальних послуг;
3. виробничі відносини;
4. суспільне виробництво як органічна єдність безпосереднього виробництва, розподілу, обліку і споживання.
Під час аналізу всіх рівнів виробництва слід враховувати обмежену виробничу можливість окремого працівника, фірми, суспільства в цілому (абсолютна обмеженість - недостатність ресурсів для задоволення всіх потреб, відносна обмеженість - недостатньо ресурсів для вирішення окремого завдання).
Первинними факторами виробництва були - земля і праця.
Отже, під факторами виробництва слід розуміти блага, які потрібно придбати фірмі для забезпечення випуску інших благ - готової продукції; основні види факторів - капітал, праця, земля (природні ресурси), підприємницький хист. Основними факторами слід вважати - працю, капітал, матеріальні ресурси.
2. Виробнича функція - співвідношення між будь-якою комбінацією факторів виробництва і максимально можливим обсягом продукції.
" Виробнича функція будується для певної технології;
" Може бути використана для визначення мінімальної кількості витрат для виробництва будь-якої кількості товарів;
Якщо весь спектр комбінованого виробництва уявити як витрати: праці (L), капіталу (К), матеріалів (М), то виробнича функція може бути визначена таким чином:
Q=f(L,K,M), де Q - максимальний обсяг продукції, що виробляється при одній технології і даному співвідношенні праці, капіталу і матеріалів. Взалежності від кількості факторів розрізняють однофакторну, двофакторну і багатофакторну виробничу функцію.
Властивості виробничої функції:
1. Існує границя для збільшення обсягу виробництва, що може бути досягнуто шляхом збільшення витрат одного ресурсу і незмінності інших.
2. Існує певна компліментарність факторів виробництва, але без скорочення обсягів виробництва можлива і певна взаємозв'язаність цих факторів.
3. Зміни у використанні факторів виробництва більш еластичні у довгостроковому періоді.
Функціональна залежність може бути подана у табличній, графічній і аналітичній формах.
Виробничі можливості вибору фірми обмежені у короткостроковому періоді в наслідок того, що деякі види витрат є фіксованими і не можуть бути змінені навіть коли змінюється їх вартість. Такі види витрат являють собою постійний фактор (будівлі, засоби виробництва). Витрати, які можуть бути змінними у короткостроковому періоді, відносяться до змінних факторів.
Короткостроковий період - період виробництва, протягом якого деякі фактори не можуть бути змінені; довгостроковий - протягом якого виробники мають можливість і час для зміни всіх факторів виробництва продукції.
Функція виробництва дає можливість об'єднувати вхідні ресурси у різних пропорціях для виробництва продукції різними шляхами. Наприклад, вино можна виробляти, інтенсифікуючи працю, за якої люди виноград чавлять ногами, або інтенсифікуючи капітал, за якого сік з винограду витискають машини. .
Функції виробництва описують те, що є фактично здійсненним, за умови, що фірма діє ефективно, тобто, якщо фірма з максимальною ефективністю використовує кожну з комбінацій вхідних ресурсів. Оскільки, функції виробництва описують максимально можливий вихід продукції за певного набору вхідних ресурсів у ефективний у технічному відношенні спосіб, з цього випливає, що вхідні ресурси не використовуватимуться, якщо вони зменшують рівень виробництва.
3. Процес трансформації ресурсів у готову продукцію характеризується показниками сукупного, середнього та граничного продукту.
Розглянемо випадок, при якому один із факторів є змінним (L), а інші - фіксованими. Сукупний продукт (total product) змінного фактора виробництва - це кількість продукції, що виробляється при певній кількості фактора (L) і при незмінності інших факторів. ( ТРL (або СПп)- сукупний продукт праці).
Середній продукт (average product (АРl або СрПп) - відношення обсягу сукупного продукту змінного фактора (L) до обсягу фактора, що забезпечив випуск цього продукту.
TPl
АРl=
L
Граничний продукт (marginal product (МРl або ГПп) - додатковий випуск продукції, який забезпечується використанням додаткової одиниці ресурсу:
ТРl
МРl=
L
ТРl =ТР2-ТР1 - додатковий випуск, що забезпечується за рахунок L (при фіксованому К); L=L2-L1 - додаткові обсяги ресурсів.

 
 

Цікаве

Загрузка...