WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Пропозиція й умова максимізації прибутку фірми і галузі на ринку досконалої конкуренції - Реферат

Пропозиція й умова максимізації прибутку фірми і галузі на ринку досконалої конкуренції - Реферат

Крива пропозиції для галузі може бути отримана простим підсумком кривих пропозиції окремих фірм, що оперують у галузі. Якщо ціна товару, або обсяг випуску продукції змінюються, то крива пропозиції для галузі має потребу в коригуванні.

6.6. Довгострокова рівновага фірми в умовах досконалої конкуренції.

Для того щоб фірма на ринку досконалої конкуренції знаходилася в стані довгострокової рівноваги, потрібно виконання наступних трьох умов:

Фірма не повинна мати спонукальних мотивів до збільшення, чи зниження обсягів випуску, при наявності заданих розмірів виробничого підприємства (тобто при заданій величині постійних витрат, які використовуються у виробництві).

Кожна фірма повинна бути задоволена своїми розмірами.

Не повинно існувати мотивів, що спонукують нові фірми до входження в галузь, а фірми які існували на ринку до цього часу, не повинні виходити з ринку.

Усі три умови довгострокової рівноваги можна в загальному, можна сформулювати у вигляді наступного рівняння:

P=MC=ATC=LATCmin

Конкурентна рівновага в довгостроковому періоді – це обсяг випуску продукції і ринкова ціна, що дозволяють фірмам у галузі одержувати "нульовий" економічний прибуток. У цьому випадку фірми не мають стимулу входити в ту чи іншу галузь, купувати її, тому що вони одержують такий же прибуток на застосовувані фактори виробництва, який вони б одержували, якби вибрали кращу з всіх інших альтернатив вкладення коштів (нормальний прибуток).

При конкурентній рівновазі в довгостроковому періоді якщо ринкова ціна не дорівнює короткостроковим граничним витратам, то фірми можуть змінити рівень випуску продукції, залишивши незмінними розміри підприємств. Якщо короткострокові середні повні витрати не рівні довгостроковим, повним витратам, фірми можуть змінити розміри підприємства. Якщо ціна нижче довгострокових середніх витрат, фірми просто захочуть піти з цієї галузі, і якщо ціна перевершує довгострокові витрати, а значить звився економічний прибуток, то в інших фірм з інших галузей з'явиться бажання ввійти в цю галузь і довгострокова рівновага порушиться.

Мал. 54 Реакція галузі на зменшення попиту

Стан довгострокової рівноваги, може існувати, поки не змінюються зовнішні умови. Уявімо собі, що вони змінилися. Нехай, наприклад, має місце довгострокове зменшення ринкового попиту на продукцію фірми. На мал. 54(а) наведений ряд кривих, що описують поводження типової фірми. На мал. 54(б) зображено діаграму попиту та пропозиції для всього ринку в цілому. У початковий момент часу і фірма, і галузь знаходяться на довгостроковій рівновазі при ціні, яка дорівнює 5 гривень. Потім відбувається зрушення кривої попиту в точці D2. На короткостроковому тимчасовому інтервалі ціна падає до 4 гривень (точка перетину D2і S1). Короткострокова реакція фірми відображається в переміщенні вниз по кривій її граничних витрат. Оскільки ціна усе ще вище середніх перемінних витрат, фірма не припиняє виробництво. Через визначений час ряд фірм, що потерпають від збитків, залишають галузь. У результаті крива пропозиції зрушується в положення S2, а ринкова ціна повертається на колишній рівень. Типові фірми функціонують беззбитково.

Мал. 55 Реакція галузі на збільшення попиту

У ситуації довгострокового збільшення попиту воля входу на ринок грає ту ж роль, що і воля виходу у випадку падіння попиту. Подібний приклад приведений на малюнку 55. На цьому графіку фірма і галузь знаходиться в рівновазі при ціні 5 гривень. Зі збільшенням ринкового попиту крива попиту переміщується вправо в положення D2. На короткостроковому тимчасовому інтервалі ціна зростає до 6 доларів (перетинання D2і S1). Фірма на тім же інтервалі реагує, рухаючись вгору вздовж кривої граничних витрат і одержує надлишок прибутку . Проходить якийсь час і економічний прибуток залучає в галузь нові фірми, це приводить до зрушення вправо кривої ринкової пропозиції; вона займає положення S2.Прибуток типової фірми повертається до нульового рівня, припиняється поява на галузевому ринку нових фірм. Ринок пройшов частину довгострокової кривої пропозиції, що позначена великою стрілкою.

6.7. Функціонування ринку в умовах досконалої конкуренції .

Ефективність функціонування конкурентного ринку підтверджується наступними доказами:

• Конкурентна економіка призводить до найбільш ефективного використання рідкісних ресурсів. Тобто економіка конкурентних цін прагне розподілити обмежену кількість ресурсів, що залишаються в розпорядженні суспільства, таким чином, щоб максимізувати задоволення потреб. Для досягнення ефективності розподілу ресурсів, вони повинні бути розподілені між фірмами і галузями так, щоб одержати визначений асортимент продуктів, що найбільш необхідні суспільству, тобто споживачу. А також виробнича ефективність вимагає, щоб кожен товар, включений у цей оптимальний склад продукції, вироблявся з найменшими витратами. Конкурентний ринок вважається ефективним у довгостроковому періоді, оскільки, відповідно з умовою P=LMC=minLATC , фірми зацікавлені вибирати обсяг виробництва з мінімальними витратами рідких ресурсів, що збігається з інтересами суспільства.

• На ринку досконалої конкуренції точка рівноваги збігається з точкою перетину кривих попиту та пропозиції. Вона є точкою ефективного випуску. Крива пропозиції на ринку досконалої конкуренції являє собою результат порівняння кривих граничних витрат окремих фірм. При будь-якій ринковій ціні фірма буде здійснювати пропозицію продукції в такому обсязі, при якому MC=MR=P .

Для того щоб ефективність пропозиції була максимальна, необхідно щоб ціна відповідала точці перетину кривої пропозиції і кривої попиту. Закон взаємодії попиту та пропозиції показує, якщо ціна вище точки рівноваги, то виникає надлишок, що давить на неї зверху й опускає ціну до рівня рівноважної. Фірми, при цьому, переміщаються по кривій пропозиції таким чином, щоб зберегти рівність граничних витрат і граничного доходу. Якщо ж ціна пропозиції нижче рівноважної, то на ринку виникає дефіцит продукції, що давить на ціну знизу, піднімаючи її. У цьому випадку, фірми переміщаються по кривій пропозиції вгору, щоб зберегти рівність граничних витрат і граничного доходу.

Таким чином, на ринку досконалої конкуренції точка перетину кривих попиту та пропозиції (рівноваги) є точкою ефективного випуску продукції.

• В умовах досконалої конкуренції фірми не тільки роблять продукцію з найменшими з можливих короткостроковими, середніми і сукупними (повними) витратами, але також правильно вибирають розміри виробничого підприємства з метою мінімізації середніх витрат у довгостроковій перспективі. Фірма, що має підприємство неоптимального розміру, знаходиться в невигідному положенні стосовно своїх конкурентів в усьому, що стосується рівня витрат. У міру того, як конкуренція зрушує ринкову ціну до рівня мінімальних, довгострокових середніх витрат, фірма повинна або змінити розміри свого підприємства, прагнучи знизити витрати, або взагалі піти з галузі через збитки.

Ринку досконалої конкуренції властива тенденція до виробництва економічно ефективних кількостей усіх видів товарів з найменшими, можливими витратами , і тому цей ринок являє собою одну з найбільш сильних сторін цієї ринкової структури.


 
 

Цікаве

Загрузка...