WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Основи теорії попиту та пропозиції - Реферат

Основи теорії попиту та пропозиції - Реферат

Податки.

Найцивілізованішим інструментом державного регулювання ринку вважаються податки, вони не обмежують свободу дій суб'єктів ринку та не порушують функціонування ринкових процесів. Вплив податків на ринкову рівновагу можна розглянути на прикладі акцизного податку. Умовно візьмемо два варіанти:

податок виплачують продавці;

податок виплачують покупці.

Перший варіант. Припустимо, що введений податок на кожну одиницю блага становив Т грн. Припустимо, що до запровадження податку лінія попиту займала положення D1а лінія пропозиції – S1. Рівноважна ціна становила P1, рівноважний обсяг продаж – Q1(мал.11). У результаті запровадження податку лінії пропозиції переміститься вгору на величину Т, оскільки для одержання тієї ж суми доходу продавець буде згоден продати це благо за ціну, яка вище колишньої на величину Т грн.. Лінія пропозиції займе становище S2. На ринку встановлюється нова рівновага, коли обсяг продажу, скоротився з Q1до Q2, ціна для покупців підвищиться з P- до Р+. Загальна сума податку, що надходить у держбюджет дорівнюватиме площі прямокутника P + ABP–. Податок відповідно до умови цього варіанту, виплачують продавці, але тягар податку розподіляється між продавцями і покупцями. Внесок продавців дорівнює площі прямокутника P1CBP–, а внесок покупців P + ACP1.

Другий варіант . Акцизний податок вносять до держбюджету покупці. Покупці будуть згодні купити такий же об'єм блага, якщо його ціна без податку буде на Т грн нижче. У такому випадку покупці заплатять ціну з включенням податку, рівну колишній ціні. У результаті лінія попиту зміститься вниз на Т (мал.12). Новий обсяг продажів Q2, ціни P+ і P- будуть аналогічними, так само як і у варіанті, коли податок вносять продавці. Отже, втратив значення той факт, хто виступає безпосереднім платником податку – продавці чи покупці. З мал. 12 видно, що пропорції в розподілі податкового тягаря між продавцями і покупцями залишаються такими ж, що й при сплаті податку продавцями. Розподіл податкового тягаря між продавцями і покупцями залежить від співвідношення в нахилах лінії попиту і пропозиції. Чим більше нахил лінії попиту, і чим менше нахил лінії пропозиції, тим більша частина податкового тягаря припадає на покупців і тим менша на продавців. ( мал.13) З мал.13а видно, що внесок покупців дорівнює площі прямокутника P+АСР1, а внесок продавців Р1СВР–. На мал. 13б зображено протилежне становище, коли більша частина податкового тягаря лягає на продавців, а менша на покупців.

Мал.12 Вплив акцизного податку на рівноважний об'єм ринку при виплаті його покупцям

Дотації.

Розглянемо вплив державного регулювання ринку з допомогою дотацій.

.

Мал. 13 Вплив на ринкову рівновагу акцизного податку при оплаті його покупцями

Дотація – це негативний податок, чи "податок навпаки". Дотація встановлюється в відсотках до ціни блага, або в абсолютній сумі на одиницю блага. Дотації, як правило, отримують виробники, але можуть отримати споживачі.

Припустимо, що лінія попиту і пропозиції спочатку займали положення відповідно D1 і S1. Рівноважний об'єм продажів дорівнював Q1, а рівноважна ціна – P1.

У результаті введення дотації з держбюджету виробникам цього блага розміром V грн. на кожну одиницю відбудеться зрушення лінії пропозиції вниз на V грн., оскільки дотація продавцям буде рівнозначна зниженню їх витрат. Раніше виробники згідні були продати обсяг благ, якщо ціна без дотації буде на V грн. нижче (P1). У цьому разі обсяг продаж зросте до Q2, ціна для покупців знижується до P-, ціна, отримувана виробником підвищується до P. Як і при оподаткуванні, отримана дотація не повністю надходить у розпорядження виробників. Їм дістанеться лише частина, інша частина надійде у розпорядження покупців. Аналогічним буде результат і в разі, коли дотацію отримують покупці. Відмінність полягає у. зсуві на ту ж величину V грн. лінії попиту, а не лінії пропозиції.

2.5. Практичні приклади дії закону попиту і пропозиції.

Мал.14 Вплив на ринкову рівновагу потоварної дотації.

а) Цінова підтримка: ринок молока.

Припустимо, що спочатку ринок молока знаходиться у рівновазі в точці Е1(мал. 15) Зміна смаків покупців зміщує криву попиту до положення D2. Якби ціна могла вільно падати, то тимчасовий надлишок тиснув на неї згори доти, поки не встановилася б нова рівновага за ціни, рівної 10 доларам за центнер. Натомість уряд встановлює на молоко ціну підтримки на рівні 13 доларів за центнер. Уряд купує надлишкове молоко і переробляє його в масло і сир, утримуючи ціну від падіння.

Порушення ринкової рівноваги призводить до того, що ціна підтримки посилає дезорієнтаційну інформацію споживачам і виробникам. Споживачам ціна 13 доларів за центнер каже: "Альтернативна вартість молока висока, потрібно зменшити споживання". А виробникові ця ціна каже: "Усе чудово. Треба продовжувати використовувати ресурси для збільшення виробництва молока". А зниження ціни до 10 доларів за центнер дасть іншу інформацію. Споживачі подумають: "Молоко дешеве і доступне. Хоча у ньому багато холестерину, потрібно пити більше молока". Виробники ж будуть розмірковувати інакше: "Альтернативна вартість молока занадто низька, потрібно пошукати краще застосування нашої робочої сили, капіталам та ресурсам". У результаті спотворені ринкові орієнтири призвели до збільшення поголів'я молочного стада, а урядові програми цього обмеження призвели до того, що було виведено нова каліфорнійська порода корови, яка дає 9000л. на рік (порівняно з 5900л. надоїв від старих порід).

Мал . 15 Цінова підтримка на ринку молока

б) Встановлення верхнього рівня ціни: Контроль за рентою.

Політика контролю за рентою передбачає поліпшення умов для квартиронаймачів за рахунок домовласників і існує у великих містах США. У результаті встановлення верхньої межі ціни ринкова рівновага порушується, і виникають очікувані й непередбачувані ефекти, представлені на мал. 16.

def - Дефіцит викликаний введениням потолка ренти (зростає в довгостроковому періоді)

Pe_ _- Рівноважна рента.

Pmax- Верхня межа ренти.

LS - Довгострокова пропозиція

P/м. - Арендна плата за місяць.

Q - Кількість арендованих приміщень. (в тис)

Мал 16. Ефекти від контролю за рентою

Очікуваний ефект від контролю за рентою заключається у вигоді квартиронаймачів за рахунок домовласників. Непередбачені ефекти у короткостроковому періоді пов'язані з дефіцитом квартир через зниження ціни та збільшення попиту.

Непередбачені ефекти . Політика контролю за рентою, яка має собі на меті поліпшення умов життя квартиронаймачів за рахунок домовласників, представляє класичний приклад дії закону непередбачених наслідків. У короткостроковий період часу, коли кількість квартир постійна, непередбачені наслідки випливають з дефіциту, породженого контролем. Дефіцит виникає тому, що величина попиту більше при встановленні верхнього рівня цін, ніж при високій рівноважній ціні. Ріст величини попиту має кілька причин. По-перше, люди, котрі раніше могли б мати власний будинок, тепер, можливо, віддадуть перевагу орендуванню житла. По-друге, люди, котрі раніше жили в передмістях без контролю за рентою, тепер шукатимуть житло з контрольованою рентою у центрі міста. По-третє, кожен наймач захоче тепер мати житло більшої площі, що призведе до обсягу попиту на житло (мал.16). Дефіцит створює проблеми, як для домовласників, так і для наймачів. Як буде розподілене житло між великою кількістю бажаючих? Як домовласники, так і їх клієнти починають активно реагувати на створену ситуацію. Можливо, що домовласники спробують знайти приховані форми підвищення ренти. Це підвищення може мати форму дуже великих, некомпенсуючих заставних платежів. Також може проводитися продаж старих меблів за підвищеними цінами, як умова оренди житла. Нарешті, витрати на технічне обслуговування і страхування, які раніше на себе брали самі домовласники, тепер можуть лягти на плечі квартиронаймачів.

Непередбачені ефекти в довгостроковий період часу . У довгостроковий період, контроль за рентою призводить до інших непередбачених ефектів. Довгостроковий період часу, це облік зростання чи зниження кількості орендних елементів, потім спорудження, чи виведення з експлуатації старих будинків. При інших рівних умовах,чим вищий рента, тим швидше темпи будівництва, і чим нижче рента, тим швидше будинки виводяться з дії і перепрофілюються. Ця закономірність позначається на кривій пропозиції в довгостроковий період, і має позитивний нахил (частина (б) мал.16). Якщо контроль за рентою не дозволяє домовласникам скрито збільшувати орендну плату, то кількість орендних одиниць падає, і ринок переходить з стану Е1в Е2. У точці Е2непередбачені ефекти, які з'явилися в короткостроковий період, стали більш потужними. Інтенсивність дискримінації в розподілі житла зросте порівняно з короткостроковим періодом, оскільки збільшиться різниця між реальною кількістю запропонованих квартир і кількістю, яку вимагають споживачі. Графічно ця різниця показана горизонтальним розривом між кривими попиту і пропозиції за найвищої ціни. У короткостроковий період дефіцит становить 50 000 одиниць. У довгостроковий період цей дефіцит зросте до 75 000 одиниць.


 
 

Цікаве

Загрузка...