WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Основи теорії попиту та пропозиції - Реферат

Основи теорії попиту та пропозиції - Реферат

Основи теорії попиту та пропозиції

План

  1. Попит. Закон попиту. Чинники, які впливають на попит.

  2. Пропозиція. Закон пропозиції. Чинники, які впливають на пропозицію.

  3. Ринкова рівновага. Механізм взаємодії попиту і пропозиції.

  4. Державне регулювання ринку та його вплив на ринкову рівновагу.

  5. Практичне застосування дії закону попиту і пропозиції.

2.1. Попит. Закон попиту. Чинники, які впливають на попит.

Попит (QD) - це співвідношення між двома змінними – ціною і кількістю блага, яке споживачі хочуть і можуть купити за цією ціною. Попит – це перелік цін і кількостей. Основна властивість попиту полягає у тому, що при незмінності інших параметрів, зниження ціни веде до відповідного зростання величини попиту. І, навпаки, підвищення ціни веде до відповідного зменшення величини попиту (закон попиту).

Обсяг (величина) попиту – конкретна кількість блага, яку споживач хоче купити за конкретною ціною. Величина попиту змінюється із ціною, але зміна попиту вплине як на ціну, так і на величину попиту. Існує негативний, чи зворотній зв'язок між ціною і величиною попиту, яка називається законом попиту . Цей зв'язок можна зобразити у вигляді простого двовимірного графіка, побудованого виходячи з наведених даних в таблиці 1:

Таблиця 1. Попит індивідуального покупця на кукурудзу:

Ціна за центнер (грн.)

Величина попиту /на тиждень/

40

5

35

10

30

15

25

20

20

25

Мал.2. Величина попиту

Математична залежність величини попиту від ціни, в загальному вигляді може бути представлена функцією: QD= f(Р); QD= С - d • Р ( лінійна функція попиту ), де c і d - додаткові параметри. Ця функція – математичне вираження закону попиту, в якій виражено, як обсяг попиту на товар (Q) залежить від його ціни (Р).

Чинники, які впливають напопит.

Споживач, приймаючи рішення про купівлю товару, орієнтується не тільки на ціни. Серед реального життя споживач враховує ще й інші нецінові чинники: свій дохід, наявність можливих замінників товару, а також свої уподобання, моду та ін. Тобто можна зробити висновок, про те що функція попиту є функцією кількох змінних величин. Розглядаючи функцію попиту як функцію лише ціни, ми припускаємо, що всі інші чинники - постійні.

Зміна ціни приводить до руху уздовж кривою попиту (мал. 2).

Зміна нецінових чинників приводить до зміщення всієї кривої D0вгору(D1) чи вниз (D2) (мал. 3)

Мал.3. Зміни величини попиту під впливом нецінових чинників

Нецінові чинники, які впливають на попит:

1) дохід; 2) ціни на спряжені товари; 3) смаки і уподобання; 4) кількість споживачів на ринку; 5) очікування споживачів; 6) пора року; 7) національні традиції.

1 . Дохід . Вплив доходу на попит дуже суттєвий. Здебільшого збільшення доходу веде до збільшення попиту (зміщення кривої вгору). Хоча, із зростанням доходу споживання деяких товарів може скорочуватися, коли споживач заміняє їх дорожчими і якіснішими (зміщення кривої вниз ліворуч).

2 . Ціни на спряжені товари . Попит може змінюватися в обох напрямах залежно від типу товару, який може бути взаємозамінним чи взаємодоповнюючим. Для взаємозамінних товарів: при підвищенні ціни на один із них попит на другий збільшується (зміщення кривої вгору). Взаємодоповнюючі товари споживаються одночасно, тому при підвищенні ціни на один такий товар скорочується попит на інший, і навпаки.

3. Смаки і уподобання . Сприятливим для даного продукту є зміна споживчих смаків чи переваг, викликане рекламою чи зміною моди, означатиме, що попит зросте по кожній ціні (зміщення кривої попиту праворуч). Несприятливі зміни в уподобаннях викличуть зменшення попиту і зміщення кривої попиту ліворуч. Слід зазначити, що технологічні зміни, в вигляді появи нового продукту, можуть привести до зміни споживчих смаків. Наприклад, поява компакт-дисків призвело до скорочення попиту на платівки.

4. Кількість споживачів на ринку . Із збільшенням цього показника попит зростає (зміщення кривої праворуч), і навпаки, із зменшенням кількості споживачів попит спадає (зміщення кривої ліворуч).

5. Очікування . Споживчі очікування, щодо таких чинників, як майбутні ціни на товари, наявність товарів і майбутній дохід, здатні змінити попит. Очікування споживачів щодо можливості підвищення цін в майбутньому можуть спонукати їх купувати більше (зміщення кривої попиту праворуч), очікування збільшення доходів може змусити споживачів менше обмежувати поточні витрати. Навпаки, очікування падіння цін і зниження доходів веде до скорочення поточного попиту на товари. (зміщення кривої попиту ліворуч)

2.2. Пропозиція. Закон пропозиції. Чинники, які впливають на пропозицію.

Обсяг (величина) пропозиції (QS) становить певна кількість товару, який фірма реалізує за певною ціною. Існує прямий (позитивний) зв'язок між ціною і кількістю запропонованого продукту. З підвищенням цін відповідно зростає і величина пропозиції; зі зниженням цін скорочується і величина пропозиції. Цей специфічний зв'язок називається законом пропозиції. Цей закон показує, що виробники хочуть виготовити і запропонувати для продажу більшу кількість свого продукту за високою ціною, ніж вони хотіли б це робити за низькою ціною. Залежність між ціною і пропозицією можна зобразити у вигляді графіка, послідовно з'єднавши точки, узяті з таблиці 2:

Таблиця 2

Ціна за центнер(грн.)

Величина пропозиції на тиждень

40

25

35

20

30

15

25

10

20

5

Мал.4 Зміни пропозиції під впливом нецінових чинників.

Зміна ціни призводить до руху уздовж кривої пропозиції (мал. 4). Так, як і крива попиту, крива пропозиції може зміщуватися під впливом цінових факторів .

Нецінові фактори, які впливають на пропозицію:

1) ціни на ресурси; 2) витрати виробництва; 3) технологія виробництва; 4) податки і дотації; 5) ціни на інші товари; 6) очікування зміни цін; 7) кількість продавців на ринку; 8) пора року.

Зсув кривої S0до S1означає збільшення пропозиції: виробники при цьому поставляють більшу кількість продукту по кожній із можливих цін. Зсув ліворуч, від S0до S2, вказує на скорочення пропозиції: виробники пропонують меншу кількість продукту по кожній із можливих цін.

1 . Ціни на ресурси . Крива пропозиції фірми грунтується на витратах виробництва, значну частину яких становить вартість ресурсів. Тому зниження цін на ресурси знижує витрати виробництва і збільшує пропозицію, тобто крива пропозиції переміститься праворуч (і навпаки - підвищення цін на ресурси змістить криву ліворуч).

2. Технологія виробництва . Удосконалення технологій дозволяє зменшити витрати виробництва на одиницю продукції, що призведе до зменшення загальних витрат і збільшення пропозиції.

3. Податки і дотації . Підприємства розглядають більшість податків як витрати виробництва. Тому підвищення податків збільшить витрати підприємства і зменшить пропозицію. Навпаки, дотації (держава субсидіює виробництво якогось товару) дозволяють скоротити витрати і збільшити пропозицію.

4. Ціни на інші товари . Зниження ціни на один товар може спонукати виробників збільшити випуск і пропозицію іншого (замінника) товару по кожній з можливих цін. І навпаки, підвищення ціни на один продукт, призведе до зниження пропозиції товару-замінника.

5. Очікування зміни цін . Якщо очікується підвищення цін, то виробники можуть затримати випуск на ринок своєї продукції і тим самим скоротити поточну пропозицію. Але, у багатьох галузях обробної промисловості очікування підвищення цін здатне спонукати фірми збільшити виробничі потужності і тим самим викликати збільшення пропозиції.

6. Кількість продавців на ринку . При даному обсязі виробництва кожної фірми, чим більша кількість продавців продукції, тим більша ринкова пропозиція. При вступі в галузь більшої кількості фірм крива пропозиції стане зміщуватися праворуч. Якщо в галузі мала кількість фірм, то відповідно ринкова пропозиція є малою. Це означає -якщо фірма виходить з галузі крива пропозиції зміщується ліворуч. Математична залежність величини пропозиції від ціни виражається лінійної функцією пропозиції:

Qs = f(P);QS = a + b∙P, де а і b - додаткові параметри.

2.3. Ринкова рівновага. Механізм взаємодії попиту і пропозиції. Роль ціни.

Ринок знаходиться у рівновазі за умови: QD= QS

Зміни в ринковій рівновазі можуть відбуватися як під впливом цінових, так і нецінових факторів. Якщо цінові фактори впливають на зміну величини попиту чи пропозиції, то нецінові впливають на сам попит і пропозицію. Уявімо, що ціна рівноваги на ринку курятини – 12 гривень за кг при кривій попиту D1. При такій ціні величина попиту і пропозиції -збалансовані, і рівноважний обсяг продукту на ринку 1 млн. кг за місяць. Ця ринкова рівновага відповідає точці Е 1 на мал. 6.

Мал. 6 Зміни ринкової рівноваги при зміні попиту .

Тепер уявімо, що наступного місяця різко скоротилися доходи споживачів. Це приведе до зниження попиту на курятину. Крива попиту D1зміщується ліворуч до положення D2. Згодом має відбутися зниження рівноважної ціни. Але, якби ціни залишилися на попередньому рівні, то за такої ціни величина попиту, побудована на новій кривій D2, була б меншою величини пропозиції. У результаті, на ринку був би надлишок курятини, який би тиснув на ціну згори, і привів би до її зниження. Нова рівноважна пропозиція відповідатиме тій точці E2, де QS=QD, тобто за ціною 10 гривень за кілограм, положення рівноваги зміщується з точки E1в Е2, де кількість продажів знижується до 0,8 млн. кілограм за місяць. Вплив зменшення попиту виражається зниженням ринкової рівноважної ціни, на яку продавці відповідають зниженням обсягів пропозиції, пересуваючись вгору по кривій пропозиції з точки E1в точку Е2 (мал.6). Аналогічно, підвищення попиту, при інших рівних умовах, підвищить рівноважну ціну і обсяг пропозиції. Наприклад, підвищення цін на яловичину при інших (рівних) умовах, може привести до підвищення попиту на курятину, що приведе до підвищення рівноважної ціни пропозиції. Ринкова рівновага буде також змінюватися у відповідь на зміну пропозиції. На малюнку 7 ринкова рівноважна ціна і обсяг товару спочатку відповідають точці E1, у якій ціна дорівнює 12 гривень за кілограм при кількості 1 млн. кілограмів за місяць.


 
 

Цікаве

Загрузка...