WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Шпаргалка_терміни - Реферат

Шпаргалка_терміни - Реферат

Обсяг пропоциції-кіл-ть товару, яку пропонує ринку продавець чи група продавців за кожним рівнем ціни в одиницю часу за певних умов.

Олігополія-ринкова струк-ра, в якій домінує декілька під-в, а входження нових виробників у ринок ускладнене.

Постійні витрати-це витрати, які не залежить від змін обсягу вир-ва і мають місце навіть тоді,коли не виробляється продукція(З П управлінського персоналу, орендна плата, плата за кредит, амортиз. відрах. та ін.).

Принцип раціональності вибору споживача-прагнення отримати максимум корисності від споживання благ за умов обмеженного бюждету і за інших незамінних умов.

Підприємство(виробниче) – мікросистема, яка перетворює фактори виробництва на товарну продукцію.

Прибуток- різниця між виторгом під-ва та його витратами.

Причини обмеженої спроможності ринкового регул-ня-сукупність передумов і сутуацій, коли дія механізму конкурентних ринків не приводить до максимізації сусп. корисності.

Правило найменших витрат- стан, коли відношенняграничних продуктів факторів виробництва (MPK, MPL) до кожної грошової одиниці (PK,PL)рівні між собою: МРК/РК=МРL/РL.

Постійний ефект віддачі від масштабу вироб-ва- такий ефект масштабу, за яким обсяг випуску продукції та обсяг використання ресурсів змінюються в однаковій пропорції.

Пропозиція-кіл-ть того чи іншого товару, яку виробник бажає та може запропонувати на продаж в одиницю часу за певних умов.

Природна монополія-монополїя, яка існує у галузях, де економія, зумовена збільшенням масштабу виробництва, особливо значна.

Проста монополія-монополія, за якої встановлюються різні ціни на той самий товар для всіх покупців.

Політика сталого співвідношення цін за Хойссом-взаємно координація ринкових дій учасниками, які виходять із сталості свіввідношення цін та односпрямованості цінових змін. Здійснення цієї політики дає змогу олігополіста вирішити проблему взаємної залежності їх функцій попиту. Вона також пояснює незміність цін на олігополістичних ринках.

Похідний попит-попит на фактори виробництва, який залежить від попиту на кінцеві продукти, що виробляються на основі цих факторів.

Профспілка-об*єднання працівників, що має повноваження на проведення переговорів з під-ми від імені і за дорученням своїх членів.

Процентна ставка-ціна, що сплачується власникові капіталу за використання взятих у позику його засобів протягом певного періоду часу;ставка(нома) процентна виражається у процентах.

Поточна(дисконтована)вартість-велич. позикових фондів, які необхідно було б позичити за поточної процентної ставки, щоб забезпечити регулярне отримання заданого чистого доходу.

Парето-ефективний розподіл ресурсів(благ)-такий розподіл ресурсів(благ), за якого неможливо збільшити вироб-во(споживання) будь-якого товару (шляхом перозподілу) без витрат для виробництва іншого товару(для добробуту іншого споживача)

Права власності-встановлені законом правила, що регулюють відношення людей при виконанні ними екон. благ.

Процесор-це трансформація факторів вироб-ва у готову продукцію.

Раціональність-принцип поведінки суб"єктів господарювання,відповідно до якого суб"єкт завжди намагається отримати за даних умов екстремальний, найкращий для себе рузультат.уважається, що всі економ.суб"єкти діють раціонально як при визначенні мети своєї діяльності, так і при виборі способів її досягнення.

Ринкові структури-певні типи взаємозв"язку між попитом і пропозицією, які зумовлюють механізми встановлення ціни та досягнення ринкової рівноваги.

Рівновага споживача-стан, у якому досягається оптимальна структура покупок(згідно з принципом раціональності), будь-яка зміна в структурі покупок знижує рівень споживача.

Рівновага Курно-досягається на ринку за умов дуополії, коли кожне під-во, що діє самостійно, вибирає такий оптимальний обсяг виробництва,який очикує від нього інше під-во. Рівнивага Курно виникає як точка перетину кривих реагування двох фірм.

Рівновага Бертрана-описує ситуацію на ринку, за якої в умовах дуополії підприємства конкурують, знижуючи ціну товару та збільшуючи обсяг випуску. Стабільність рівноваги досягається тоді, коли ціна стає рівноюграничним витратам, тобто досягається конкурентна рівновага.

Рівновага Штакельберга опсує дуополію з таким розподілом ринкової влади між під-ми, за яким одне з них реалізує поведінку лідера, тим часом як інше здійснює стратегію пристосування та корегує свою поведінку залежно від вибору, зробленого лідером.

Рівноважна ціна-ціна, що врівноважує попит і пропозицію внаслідок взаємодії конкурентних сил.

Рівноважна кіл-ть товару-кіл-ть товару, що реалізується на ринку за рівноважною ціною.

Ринкова рівновага-ситуація, коли наміри покупців на ринку повністю збігаються, тому за певної ціни товару обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.

Ринковий попит на виробничий ресурс- сума обсягів послуг ресурсу, необхідних усім галузям,що використовують даний ресурс, за різних можливих цін на ці послуги.

Реальна заробітна плата-купівельна спроможність заробітної плати, виражена кількостями товарів і послуг, які можна придбати за отриману суму.

Реальна процентна ставка-ставка процента, очіщена від впливу інфляції.

Сукупна корисность-сумарний рівень корисності, що досягається споживачем при споживанні певної кіл-ті одиниць(порції) одного блага.

Сукупні(загальні) витрати( TC)-сума постійних(фіксованих) і змінних витрат.

Сукупна(зведена) ефективність економ. системи-поняття, що враховує ефективність у виробництві (досягається за мінімізації витрат вир-ва.),ефективність у спаживанні (досягається за максимізації задоволення потреб споживачів) і певний баланс між інтересами виробників та споживачів на ринку.

Сукупний продукт зміного фактора вир-ва- обсягу випуску продукції, що припадає на певну кіл-ть даного фактора вир-ва.

Середній продукт-обсяг випуску продукції, що припадає на одиницю змінного фактора вир-ва.

Середні змінні витрати(AVC)-кіл-ть замінних витрат вироб-ва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Середні постійні витрати(AFC)- кіл-ть постійних витрат вироб-ва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Середні сукупні витрати(ATC)- кіл-ть сукупних витрат вироб-ва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Система переваг-параметри мікроєкономічної моделі вибору споживача, що базується на певних послідовних індивідуальних уподобаннях.

Спадний ефект віддачі від масштабу вироб-ва-такий ефект масштабу, за яким обсяг випуску продукції збільшуєтья у меншії пропорції, ніж зростає обсяг ресурсів.

Теорія ігор-наука, що за допомогою математ. методів досліджує поведінку учасників ситуацій, пов*язаних з прийняттям рішень.

Трансакційні витрати-витрати у сфері обміну, пов*язані з передачею прав власності.

Фактори вир-ва-це блага, які потрібно придбати під-ву для забезпечення випуску інших благ-готової продукції.

Функція корисності-співвідношення обсягів споживаних благ і рівня корисності, що досягається споживачем.

Функція пропоциції-функція,яка визначає величину пропозіції залежно від факторів, що впливають на неї.

Фірма-коалиця власників скооперованих факторів вироб-ва, зв*язаних між собою контрактними забов*язаннями, які направлені передусім на найкраще використання інтерспецифічних ресурсів.

Цінова війна-циклічне, послідовне зниження ціни продукту з метою витиснення конкурентів з олігополістичного ринку.

Чиста монополія-монополія, за якої на ринку існує єдиний продавець товару, в якого немає близьких замінників.

Часткова рівновага-равновага, що встановилася на окемону ринку.

Явні витрати-це витрати під-ва, спрямовані на придбання необхідних виробн. ресурсів.


 
 

Цікаве

Загрузка...