WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Шпаргалка_терміни - Реферат

Шпаргалка_терміни - Реферат

Загальна рівновага-рівновага, що виникла в рез-ті ваємодії всіх рінків, коли зміни попиту чи пропозиції на однону ринку впливають на рівноважний стан усіх інших ринків.

Закон спадної граничної корисності блага-корисність кожної наступної одиниці блага, що поживається в даний момент, менша за корисність попередньої одиниці.

Закон спадної віддачі(продуктивності) змінного фактора виробництва:залучення до процесу виробництва все більшої додаткової кіл-ті зміного ресурсу призводить з рештою до того, що віддача кожної наступної одиниці зміного ресурсу буде менша за віддачу попередньої одиниці цього ресурсу.

Закон пропозиції-закон, якоий стверджує, що існує пряма залежність між ціною та обсягом товару, котрий пропонується на продаж (за інших рівних умов).

Закрита монополія-монополія, захищена від конкуренції через юрид. обмеження.

Зміна обсягу попиту певного товару-результат впливу коливання ціни цього товару за інших незмінних умов. Графічно ілюструється переміщенням від однієї точки даної лінії попиту до іншої.

Зміна умов попиту(попиту в цілому)- результат впливу зміни нецінових детермінант попиту. Графічно ілюструється зміщенням лінії попиту праворуч або ліворуч.

Змова-явна, таємна чи мовчазна домовленість між під-ми в галузі з метою встановлення фіксованих цін та обсягів випуску.

Заробітна плата-ціна, що виплачується за використання праці найманого працівника. Вживається в розумінні "ставка заробітної плати".

Земля-фактор виробництва, що включає землю, яка використовується у сільськогосподарському або промисловому виробництві, а також використовувані природі ресурси землі.

Земельна(абсолютна) рента-плата за використання землі та інших природних ресурсів, пропозиція яких жорстоко обмежена.

Зовнішні ефекти-ефекти вир-ва чи споживання блага, вплив яких на третіх осіб, які не є ані продавцями, ніяк не відображено в ціні цього блага.

Зростаючий ефект віддачі від масштабу вироб-ва- такий ефект масштабу, за яким обсяг випуску збільшуєтья у більшій пропорції, ніж зростає обсяг ресурсів.

Ізокванта-крива, на якій показані всі комбінації виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції.

Ізокоста-лінія, кожна точка якої відображає однакову суму витрат за різних варіантів поєднання двох ресурсів у виробничому процесі.

Інвестування-процес відтворення або доповнення основного капіталу; відображає потік нового капіталу; відображає потік нового капіталу у певному році.

Інститути-формальні та неформальні норми і правила поведінки,що дають змогу екон. агентам координувати свої дії; обмеження, встановленні людьми для того, щоб структурувати свою діяльність.

Корисність-здатність блага задовольняти потребу.

Карта ізоквант-низка ізоквант, що характеризують максимально можливий випуск продукції за будь-якого набору виробничих факторів.

Конкурентне під-во-під-во , яке продає свою продукцію на ринку досконалої конкуренції.

Картель-організаційне об*єднання олігополістів за змовою відносно цін та обсягу виробництва з метою максимізації сукупного прибутку картелю.

Капітал-ресурс тривалого використання, створений з метою вироб-ва додаткових товарів та послуг.

Крива пропозиції-графічне відображення залежності між ринковою ціною та обсягом товару, що пропонується на продаж.

Крива байдужості-лінія на на двомірній площині з безліччю наборів благ,кожна точка якої показує набори двох благ, що мають для споживача однакову корисність.

К
рива контрактів-
(виробничих контрактів)-чисельність можливіх ефективних варіантів розподілу двох екон. благ між двома споживачами( двох виробничих ресурсів між двома товарами), для яких виконуються умови:

Крива виробничих можливостей-лінія, що показує всі максимально можливі комбінації виробництва двох товарів за фіксованого використання ресурсів та даного рівня розвитку технології.

Лінія Енгеля-крива, яка показуєвзаємозв"язок оптимальногообсягу споживання певного товару та певного рівня доходу споживача.

Лінія "ціна-споживання"- крива, яка поєднує всі точки оптимуму споживача, що відповідають різним величинам ціни.

Лінія "дохід-споживання"-крива,яка поєднує всі точки оптимуму споживача, що відповідають різним величинам його доходу.

Лідерство в цінах-

Мікроекономіка-розділ економічної теорії, щовивчає поведінку окремих суб"єктів господарювання(домагосподарство,під-во,інші учасники ринковох операції) за умов рідкісності(обмеженості)ресурсів та альтернативності напрямів їх використання.

Максималізація прибутку-максималізація різниці між валовим виторгом і валовими витратами (TR-TC). Осн. методи максималізації прибукту: метод сукупного аналізу-зіставлення сукупних величин; метод граничного аналізу- зіставлення граничних величин.

Монополія-ринок, на якому існує лише однин постачальник продукції при атомістичному(представленому багатьма дрібними споживачами) попит.

Монопольне під-во-під-во, яке продає свою продукцію на монопольному ринку.

Монопольна(відкрита)влада-можливість під-ва одноосібно визначати ціну свого товару, регулюючи обсяг продукції, який воно готове продати.

Монополістична конкуренція- вид конкуркнції у галузі без суттєвих бар*єрів для вступу до неї, з великою кіл-тю продавців, кожен з яких продає диференційований товар.

Монопсонія на ринку праці-ситуація, коли під-во є фактично єдиним покупцем праці(напр. у невеликому місті).

Модель об*єднаної олігополії Феллнера-розглядає монопольну ринкову поведінку олігополістів, які об*єдналися з метою максимізації як спільного прибутку, так і прибутку кожного з учасників.

Модель олігаполії Свізі (ломаної кривої попиту) базується на таких умовах і припущенях: - ламана крива попиту має дві ділянки, розташовані вище від ціни Ро; -під-во виходить з того, що еколи воно підніме ціну, решта продавців залишаться від цього осторонь і дане під-во втратить значну частку ринку, оскільки покупці підуть до того продавця, в якого менша ціна; -при розгляді можливості зниження ціни під-во вважає, що інші учасники ринку відреагують на це також зменьшенням ціни, оскільки не захочуть втрачати своєї частки ринку. Модель Свізі використов. для пояснення феномена незмінності олігополістичних цін.

Набір благ-у геометрочному аналізі поведінки споживача-координати точки на двомірній площині,де по осяхвідображена кількость одного та іншого блага, з яких споживач формує свій споживчий кошик.

Надлишок споживача-різниця між максимальною сумою грошей, яку споживач згоден був би заплатити за придбану кіл-ть блага, і сумою грошей, дійсно заплаченою за придбані блага.

Нормальний прибуток-мінімальна(нормальна) винагорода, необхідна для того , щоб залучити та утримати ресурси в межах даного напряму діяльності. Згідно з екон. теорією до нормального прибутку належить сукупність усіх тих мінімальних виторгів, котрі представляють собою витрати невикористаних можливостей.

Номінальна заробітна плата-сума грошей, яку отримує найманий працівник.

Номінальна процентна ставка-ставка процента за поточного курсу без поправки на інфляцію.

Осн. пробл.мікроєкономіки-розміщення споживчих благ і виробничих ресурсів за умов досконалої та недосконалої конкуренції,ціноутворення на різних ринках і ринкова координація.

Осн.методи мікроекономіки-метод абстракції(використов. При побудові мікроекон.моделей), методи граничного аналізу, табл. та граф. аналізу.Широкозастосовується математичний інструментарій.

Обсяг попиту-кіл-ть товару, яку споживачі бажають і можуть придбати за певною ціною з визначеного діапазону цін у певнийпроміжок часу за інших незмінних умов.

Оптимум(рівновага)виробника-стан, коли виробник виробник намагається досягти такої комбінації використовуваних ресурсів для виробництва означеного обзягу продукції, за якої величина витрат буде мінімальною.


 
 

Цікаве

Загрузка...