WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Еластичність попиту та пропозиції - Реферат

Еластичність попиту та пропозиції - Реферат


Реферат на тему:
Еластичність попиту та пропозиції.
План
1. Еластичність попиту по ціні, її вид, фактори вплив типу еластичності на виторг від продажу. Точкова і дугова еластичність.
2. Еластичність попиту за доходами. Перехресна еластичність попиту.
3. Еластичність пропозиції і її фактори.
1.
До цього часу йшлося лише про спрямованість впливу того чи іншого фактора на попит. Однак практичне використання набутих знань вимагає й уміння виміряти силу, з якою певний фактор впливає на обсяг бажаних закупок споживача. Ця проблема вирішується за допомогою оцінки еластичності попиту.
Як відомо, на попит впливає ціна. Еластичність попиту за ціною - це показник відсоткової зміни обсягу попиту при зміні на 1% ціни на товар уздовж даної кривої попиту на нього. Вона показує чутливість обсягу (величини) попиту до змін ціни товару за умови, що всі інші фактори, які виливають на попит, залишаються незмінними:
Еластичність тісно пов'язана з показниками нахилу кривої попиту. Однак, якщо крива попиту дає співвідношення між зменшенням чи збільшенням обсягу закуплених товарів у натуральних показниках залежно від зміни цін на 1 долар, гривню чи марку, то еластичність демонструє більш універсальну залежність - відсоткову зміну.
Оскільки крива попиту має від'ємний нахил, то еластичність попиту за ціною змінюється від нуля до мінус нескінченності. Для практичного використання еластичність попиту за ціною беруть, як правило, по модулю: |Ed|. Чим більше значення цього показника, тим більша цінова еластичність. Якщо: 0 < |Ed|< 1 - попит нееластичний; |Ed| =1 - попит з одиничною еластичністю; 1 <|Ed| 1 - продавець програє; при |Ed| 1 + -
З одиничною еластичністю Ed = 1 0 0
Нееластичний Ed 1, попит еластичний.
Відносна зміна у величині попиту є більшою за відносну зміну ціни
%?Qd>%?P.
2.?Ed? %?P.
3.?Ed? = 1, попит одинично-еластичний.
Відносна зміна у величині попиту дорівнює відносній зміні ціни
%?Qd=%?P.
4.?Ed? = 0, попит абсолютно нееластичний.
Величина попиту абсолютно не залежить від відносної зміни ціни. Крива попиту набирає вигляду вертикальної прямої. Це можливо в тому випадку, коли покупці вирішують: "Купуватимемо цей товар за будь-якої ціни". Однак
Еластичний попит
Нееластичний попит
Одинично-еластичний попит
Абсолютно нееластичний попит
наші фінансові ресурси обмежені, тому абсолютно нееластичний попит теоретичним випадком.
%?Р = 0%?Qd
5. ?Ed? = ?, попит безмежно еластичний.
Відносна зміна ціни зумовлює відносно безмежну зміну величини попиту. Крива попиту набирає вигляду горизонтальної прямої. Величина попиту за цін, що вищі за Р1, дорівнює нулю. Водночас покупці готові купити необмежену величину товару за ціною, нижчою за Р1, що також практично неможливо через фінансові обмеження. Тому випадок безмежно еластичного попиту є також теоретичним.
%?Р = ?%?Qd.
Дугова еластичність попиту дає змогу визначити "середню" еластичність на дузі кривої попиту. Однак крива попиту має різну еластичність у кожній своїй частині. Тому для точного визначення використовують концепцію точкової стичності попиту.
Точкова еластичність попиту характеризує відносну зміну величини попиту обумовлену відносною зміною ціни в характерній точці кривої попиту. Для визначення точкової еластичності попиту застосовують формулу:
Еd в точці А = ОР / РТ
де О - початок координат; Р - ціна в характерній точці; Т - точка перетину кривої попиту з віссю ціни.
безмежно еластичний попит
Точкова еластичність попиту демонструє всі види еластичності попиту. Для аналізу використаємо криву попиту у вигляді прямої лінії. Припустимо, що точка А розташована вище середини кривої попиту Еd в точці А = ОР2 / Р2Т. оскільки ОР2 > Р2Т, то Еd в точці А більша за одиницю. Отже, попит у точці А є еластичним, як і у всіх точках, що знаходяться вище від середини кривої попиту аж до перетину її з віссю ціни.
точкова еластичність попиту.
Якщо точка А розташована посередині кривої попиту, оо попит у цій точці є одинично-еластичним. Еd в точці А = ОР1 / Р1Т. Оскільки ОР1 = Р1Т, то Еd в точці А дорівнює одиниці.
Якщо точка А розташована нижче середини кривої попиту, то Еd в точці А = ОР3 / Р3Т. Оскільки ОР3 0, то товари X та Y називають взаємозамінними, під-вищення ціни на товар У зумовлює збільшення попиту на товар Х (на-приклад, різні види палива).
Якщо EXY < 0, то товари X та Y називають комплементарними підвищення ціни на товар У зумовлює зниження попиту на товар (наприклад, автомашини і бензин).
Якщо EXY = 0, то такі товари називають незалежними, підвищення ціни одного товару не впливає на обсяг попиту на інший (приклад, хліб і цемент).
З допомогою формули коефіцієнта перехресної еластичності попиту розв'яжемо таку задачу. Дано EXY =2, РY1=10грн. PY2 = 15 гр. DX1, = 500 од. товару. Потрібно знайти DX2.
Корисну інформацію про попит дає еластичність попиту за доходом. Еластичність попиту за доходом характеризує відносну зміну попиту на будь-який товар внаслідок зміни доходу споживача. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом вимірюється як відношення відсоткової зміни попиту на товар Х до відсоткової зміни грошового доходу споживача:
Якщо E1 0, товар називають нормальним, із зростанням доходу збільшується попит на цей товар.
Серед нормальних товарів можна виділити три групи. Товари першої необхідності, попит на яких зростає повільніше, ніж зростає доход (0< E1 І) і тому не має межі насичення. Товари, попит на які зростає в міру зростання доходів (E1= 1), називають товарами "другої необхідності". Ця класифікація не збігається з часто застосовуваною класифікацією потреб за їх черговістю і ґрунтується на тому, що потреби існують і задовольняються ^омплексно і жодної черговості не мають
3.
Якщо еластичність попиту описує реагування покупців на зміну ціни, то відповідно еластичність пропозиції описує реагування продавців на зміну ціни. Еластичність пропозиції (Еs) за ціною визначається відношенням відсотка зміни величини пропозиції товару до відсотка зміни його ціни:
Концепцію еластичності пропозиції за ціною застосовують переважно у формах дугової та точкової

 
 

Цікаве

Загрузка...