WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Теорія витрат - Реферат

Теорія витрат - Реферат

потужності підприємства незмінні. Проте обсяг продукції, який виробляють, можна змінити, використовуючи більші або менші кількості праці, металів та інших ресурсів. Виробничі потужності у короткостроковому періоді можна також застосовувати менш або більш інтенсивно.
Довгостроковий період - це проміжок часу, достатньо тривалий для того, щоб фірма могла змінити обсяг усіх використовуваних ресурсів, у тому числі виробничих потужностей.
Наприклад, якби заводу "Електрон" потрібно було найняти ще 50 робітників або навіть цілу робочу зміну, то це було б короткостроковим коригуванням. Проте якби виникла потреба добудувати ще одне крило до заводського цеху і встановити там додаткове устаткування, це було б уже довгостроковим коригуванням.
Короткостроковий і довгостроковий періоди відрізняються один від одного концептуально, а не за тривалістю. У галузях легкої промисловості зміна виробничих потужностей може відбутися і за одну добу. Малі підприємства можуть збільшити свої виробничі потужності за кілька днів. Проте у важкій промисловості для цього потрібні роки.
2.
Ізокоста
Зробимо припущення, що в процесі виробництва беруть участь тільки два змінних фактора: праця (L) і капітал (K), і вони мають відповідну ціну (PL) і (PK). При цих умовах сукупні витрати виробництва (ТС) будуть мати вигляд:
TC=PL * L+PK*K
L- вимірюється у годинах праці;
K - вимірюється у годинах роботи машин;
PL - погодинна оплата праці;
PK - погодинна орендна плата за машини.
Ізокоста - лінія, що характеризує комбінації витрат змінних факторів (у нашому випадку праці і капіталу) при фіксованих витратах виробництва.
Скорочення витрат одного фактора приводить до можливості використання певної кількості (відповідно до ціни) іншого.
Ізокости.
K - втрати на капітал (PK o К);
L - витрати на послуги праці (РL o L).
Нахил ізокости визначається відношенням .
Можливе збільшення використання капіталу за рахунок
зменшення праці дорівнює
Властивості Ізокости
Нахил ізокости дорівнює ,або (тому що )
Мінімізація витрат
Перенесемо ізокосту до тих самих координат. Що застосовували для аналізу ізоквант.
Функція витрат показує взаємозв'язок між обсягом випуску, що описується ізоквантою, і мінімальною кількістю витрат, необхідних для виробництва даного випуску продукції, що описується ізокостою.
Мінімізація витрат виробництва заданої кількості продукції.
Умова мінімізації витрат виробництва заданої кількості продукції
рівним нахилу ізокости для цих ресурсів, і вони повинні мати спільну точку.
Якщо нахил ізокванти дорівнює MRTS (граничній нормі технологічного заміщення), а нахил ізокости дорівнює PL/PK,то
Принципом найменших витрат є стан, коли відношення граничних продуктів факторів виробництва (K, L) на одиницю витрат (РL, PK) дорівнюють одне одному.
3.
Постійні витрати FC (Fixed Cost) -це витрати, величина яких у короткостроковому періоді не залежить від випуску продукції. Постійні витрати мають місце навіть тоді, коди продукція зовсім не випускається.
Основні види постійних витрат
- Відсоток з кредиту на купівлю обладнання.
- Амортизаційні відрахування.
- Орендна плата.
- Витрати на капітальний ремонт.
- Виплати податків.
- Страхові внески.
- Адміністративні витрати.
Постійні витрати в графічному вигляді являють собою пряму, паралельну лінії абсцис.
Постійні витрати (FС).
Q - обсяг випуску продукції;
С - витрати.
Наскільки із збільшенням випуску продукції доход зростає, настільки середні постійні витрати зменшуються (як відносна величина на одиницю випуску).
Середні постійні витрати АFС (Average Fixed Cost ) - це кількість постійних витрат виробництва (FС) що припадає на одиницю випуску продукції (Q)
АFС = FС/Q,
Де АFС - середні постійні витрати;
FС - постійні витрати виробництва;
Q - випуск продукції.
2. Крива середніх постійних витрат.
Змінні витрати VC (Variable Cost) - це витрати виробництва, які залежать від випуску продукції і змінюються залежно від збільшення або зменшення обсягу виробництва.
Основні види змінних витрат:
- Витрати на сировину.
- Витрати на паливно-мастильні матеріали.
- Витрати на енергоресурси.
- Оплата праці.
При досягненні оптимального випуску продукції (в точці Q1) спостерігається відносна економія змінних витрат. Але при подальшому розширенні виробництв відбувається нове зростання змінних витрат, тому і збільшення випуску потребує більш швидкого зростання витрат порівняно із зростанням виробництва
Змінні витрати.
Середні змінні витрати AVC (Average Variable Cost) - це кількість змінних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.
AVC=VC/Q
AVC - середні змінні витрати;
VС - змінні витрати;
Q - випуск продукції.
Середні змінні витрати виробництва сягають мінімального значення у випадку досягання оптимального випуску продукції (Q).
Крива середніх змінних витрат.
Сукупні витрати
Сукупні витрати ТС (Total Cost) - це витрати, які характеризують сукупність постійних і змінних витрат виробництва фірмою у короткостроковому періоді.
Сукупні витрати (ТС) є функцією від випуску продукції (Q):
TC=f(Q)
Сукупні витрати являють собою суму постійних і змінних витрат:
ТС = FC+VC.
де ТС - сукупні витрати;
FС - постійні витрати;
VС - змінні витрати.
Для того щоб побудувати графік кривої сукупних витрат, необхідно побудувати лінію, яка буде сумою кривих постійних та змінних витрат
Середні сукупні витрати АТС (Average Total Cost) - це кількість сукупних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.
Середні сукупні витрати (АТС) можна одержати, поділивши сукупні витрати на кількість випущеної продукції:
АТС = ТС/Q,
ДЕ АТС - сукупні середні витрати;
ТС - сукупні витрати;
Q - випуск продукції.
Сукупні середні витрати (АТС) можна визначити шляхом додавання середніх постійних і середніх змінних витрат:
ATC=AFC+AVC=(FC+VC)/Q.
Іноді середні сукупні витрати (АТС) записуються у скороченому вигляді як АС.
Сукупні середні витрати.
Граничні витрати
Граничні витрати МС (Marginal Cost) - це приріст сукупних витрат фірми, пов'язаний з виробництвом додаткової одиниці продукції. Як правило, під граничними витратами розуміють витрати, пов'язані з випуском останньої одиниці продукції.
МС=?TC/?Q,
де МС -граничні витрати;
?ТС - приріст сукупних витрат;
?Q - приріст випуску продукції (як правило, ?Q=1).
Граничні витрати можна визначити таким чином:
Із цього рівняння видно, що постійні витрати не впливають на величину граничних витрат. Граничні витрати є похідною функцією на короткостроковому етапі тільки від змінних витрат:
Граничні витрати показують: на яку величину зростуть витрати фірми у зв'язку зі збільшенням виробництва на одну одиницю продукції.
Крива граничних витрат у короткостроковому періоді має U- подібну форму і характеризує величину приросту змінних витрат, необхідних для випуску додаткової одиниці продукції
Крива граничних витрат.
Форма кривої граничних витрат обумовлена законом спадної доходності.
Витрати фірми у короткостроковому періоді.
Маючи незмінну ціну ресурсів і певний обсяг випуску продукції,

 
 

Цікаве

Загрузка...