WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Фірма в умовах монополії - Реферат

Фірма в умовах монополії - Реферат

монополіста (у грн)
Випуск продукції, од., Q Граничні витрати, МС Граничний виторг, МR Економічний
прибуток, ±ЕР
3 36,7 -- -310
9 26,0 68,0 -110
16 21,4 - 67,1 220
21 28,3 60,0 310
26 38,0 57,0 505
30 52,5 52,5 505
33 76,7 27,0 356
35 125,0 27,0 160
За будь-якого рівня виробництва, коли граничні витрати перевищують граничний виторг, економічний прибуток може збільшитися внаслідок зменшення рівня виробництва, бо зменшення загальних витрат є більшим, ніж зменшення загального виторгу. Отже, прибуток не буде максимальним, коли граничні витрати перевищують граничний виторг. Оскільки економічний прибуток не є максимальним, коли граничний виторг перевищує граничні витрати чи коли граничні витрати перевищують граничний виторг, максимум досягається тільки у разі рівності граничного виторгу та граничних витрат.
3.
Законом рівноваги монопольної фірми на ринку є рівність граничного виторгу і граничних витрат. Користуючись цим висновком, можна графічно зобразити ситуацію ринкової рівноваги монополіста в короткому періоді часу.
На рисунку зображено криву попиту (D), криву граничного виторгу (МR), криву граничних витрат (МС), криву середніх загальних витрат (АТС).
Ринкова рівновага монополіста у короткостроковому періоді виникне при рівні виробництва Q*, за якого криві граничного виторгу і граничних витрат перетинаються.
Якщо монополіст виробляє Q* одиниць продукції, крива попиту показує відповідний рівень ціни Р*. Крім того, оскільки крива середніх загальних витрат показує, що середні витрати становлять АТС*, коли випуск продукції Q*, то економічний прибуток з одиниці продукції становить (Р* - АТС*). Отже, загальний економічний прибуток дорівнює:
(Р*-АТС*)" Q*.
Заштрихована площа на рисунку відображає економічний прибуток фірми-монополіста.
Ринкова рівновага монополіста в короткостроковому періоді
Графічне зображення збитків монополіста
Слід зазначити, що чиста монополія не гарантує економічних прибутків. Якщо ситуація з попитом і витратами для монополіста несприятлива, то він може нести в короткому періоді збитки. Заштрихована площа на рисунку показує монополіста, які дорівнюють: (Р1 - А ТС1)· Q*.
4.
Розглянемо тепер ціну і випуск продукції в умовах чистої монополії в довгостроковому періоді. У разі ринкової рівноваги чистого монополіста в цьому періоді в нього завжди є економічний прибуток. Якщо монополіст отримує економічний прибуток в короткому періоді часу то він буде його отримувати і у довгому, оскільки не зіткнеться з конкурентами, яких у галузі просто немає. Якщо ж монополіст в короткостроковому періоді має збитки, то він змушений буде шукати іншого, більш прибуткового застосування для своїх ресурсів. Аби домогтися прибутків, йому доведеться змінити структуру підприємства.
Якщо ж монополіст у короткому періоді отримує економічний прибуток, то він має вирішити, чи буде більшим прибуток у довгому періоді після зміни розміру підприємства.
Проілюструємо довгострокову рівновагу прибуткової монопольної фірми. Моно-поліст у довгому періоді збільшує розмір свого підприємства доти, доки не досягне виробництва продукції в обсязі Qm одиниць, за якого MR=LRMC.
Ринкова рівновага монополіста в довгостроковому періоді
На рисунку зображено випадок, коли рівень попиту такий, що MR=LRMC у точці, де LRМС = LRАС. У цьому випадку монополія будує підприємство, розмір якого відповідає мінімальним довгостроковим середнім витратам LRАСmin. Крива короткострокових середніх витрат монополії позначена як SRАТС*. Її мінімальне значення (SRАТС*min) досягається за обсягу виробництва Qm, який характеризує довгострокову рівновагу. Це означає, що монополія домагається всієї можливої в довгостроковому плані економії від масштабу вироб-ництва. Однак монопольна ціна Рm перевищує LRАCmin і LRMC.
Таким чином, при випуску Qm монополія отримує монопольний прибуток, а споживачі не дістають переваг від низьких середніх витрат, оскільки монополіст може встановити ціну вищу, ніж LRАCmin.
5.
Монопольна рівновага і конкурентна рівновага
QK - рівноважний обсяг виробництва конкурентної фірми:
QM - рівноважний обсяг виробництва монополії;
PM - монопольна ціна:
PK - конкурентна ціна;
MC - граничні витрати:
МR - граничний доход;
d - крива попиту конкурентної фірми;
D - ринкова крива попиту (попит монополії).
На конкурентному ринку Р = МС, а монопольна влада передбачає, що Р > МС . Монопольна влада зумовлює підвищення цін і зменшення обсягів виробництва.
Монополія, скорочуючи обсяги виробництва продукції порівняно з тими, які були б досягнуті в умовах досконалої конкуренції, робить споживачів біднішими.
Соціальна ціна монополії - це міра втрат суспільством чистої корисності, що відбувається внаслідок зменшення доступності товару для споживачів в умовах, коли монополія максимізує прибуток.
Графік може бути використаний для виміру соціальної ціни монополії: оскільки (РM> МС), надлишки споживачів і виробників змінюються. Сукупна втрата надлишку споживача відповідає сумі площ чотирикутника А і трикутника В (А+В). Виробник отримує прибуток, що відповідає площі чотирикутника А, але втрачає частину надлишку, що відповідає трикутнику С. Загальний прибуток виробника: (А-С). З допомогою цих розрахунків отримуємо чисті збитки від монопольної влади, які дорівнюють (В+С), тобто сягають суми площі трикутників В і С.
(B+C) - це чисті збитки від монопольної влади, які визначаються як різниця між потенційно можливими обсягом виробництва в галузі без монополії і реальним обсягом випуску монополіста.
В економічні теорії вони також мають назву : мертвий вантаж монополії (мертві витрати).
Трикутники B і C називають харбергеровськими трикутниками, оскільки вони пов'язані з іменем А. Харбергера - першого з економістів, який намагався визначити їх розміри, виходячи з позицій витрат усього суспільства.
Останнім часом проблема чистої монополії з точки зору оцінки її наслідків не є такою гострою, як вона виглядала раніше. На думку деяких економістів, монопольна влада, починаючи з 60-х років, зменшилась (Д. Хайман та інші).
Крім того, слід зауважити, що навіть чиста монополія повинна рахуватися з потенційною конкуренцією.
Фактично всі монополії можуть вважатися відкритими в довгостроковому періоді, тому що конкуренція виникнути в зв'язку з появою різного роду товарів-субститутів, нововведеннями, зміною технології та іншими ринковими умовами
6.
Попит має більшу еластичність у довгостроковому періоді ніж у короткостроковому. Тому ціна, яка забезпечує максимізацію прибутку на довгостроковому інтервалі, може бути нижчою, ніж та, що максимізує прибуток на короткостроковому інтервалі.
Це є передумовою стратегії, яка отримала назву "лімітуюче ціноутворення".
Лімітуюче ціноутворення - це такеціноутворення, при якому фірма (відкрита монополія) встановлює ціну меншу за ту, яка б давала можливість отримувати короткострокову

 
 

Цікаве

Загрузка...