WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Фірма на ринку монополістичної конкуренції - Реферат

Фірма на ринку монополістичної конкуренції - Реферат

короткостроковому періоді галузь зазнає збитків, то деякі фірми залишають галузь у довгостроковому періоді. Зіткнувшись із меншою кількістютоварів-замінників і більшою часткою сукупного попиту, що на них припадає, фірми, які вижили, виявляють, що збитки зменшуються і поступаються місцем нормальним прибуткам. Однак тут можливі три винятки.
1. Деякі фірми можуть випускати такі високодиференційовані продукти, що конкурентам важко відтворити їх навіть протягом тривалого часу. Наприклад, бензозаправна станція може розміщуватися на єдиному доступному місці біля найважливішого перехрестя міста. Така станція є, по суті, монополістом і може отримувати невеликі економічні прибутки навіть у довгостроковому періоді.
2. Входження в галузь не завжди є безперешкодним. Унаслідок ди-ференціації продукту вищими будуть фінансові бар'єри на шляху входження фірми у галузь. Це забезпечує існування певних економічних прибутків навіть у довгостроковому періоді.
3. Невдале входження у галузь може призвести до того, що фірма навіть у довгостроковому періоді зазнаватиме збитків, тобто отримуватиме прибутки, нижчі за нормальні. Наприклад, власник невдало розміщеного кафе постійно отримує прибуток нижчий, ніж він міг би бути, якби власник займався прибутковішим бізнесом. Однак він не може залишити цей бізнес, бо він для нього є життєвим покликанням і реалізованою мрією.
НЕЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ
В умовах монополістичної конкуренції фірми намагаються поліпшити становище рівноваги у довгостроковому періоді. Для цієї мети використовують нецінову конкуренцію у формі диференціації продукту та реклами.
Диференціація і вдосконалення продукту та реклама збільшують не тільки витрати фірми, а й нерідко попит на її продукцію. Якщо попит зросте на більшу величину, ніж потрібно для відшкодування витрат на дослідні розробки й рекламу, то прибутки фірми зростуть. Як видно з рисунка, зниження ціни не дає шансів для збільшення прибутку. Саме тому фірми вдаються до нецінової конкуренції.
Чим сильніша диференціація продукту (менш еластична крива попиту), тим далі вліво від мінімальних середніх загальних витрат відбуватиметься виробництво. Проте чим більша диференціація продукту, тим повніше задовольнятимуться різні уподобання і смаки.
За допомогою реклами фірма можє стимулювати збут і збільшити свою частку на ринку Нині існує два погляди на рекламу: традиційний і сучасний. Традиційний погляд розглядає рекламу як зайві й невиправдані видатки, які посилюють економічну концентрацію та монополізм.
Традиційний погляд на рекламу
Традиційний погляд на рекламу вбачає у ній засіб збільшення частки ринку фірми-рекламодавця і посилення прив'язаності споживача до продукту фірми. У результаті зростає ступінь монополізації ринку, оскільки за успішної реклами крива попиту рекламодавця переміщується вправо і стає менш еластичною.
Сучасний погляд розглядає рекламу як ефективний засіб інформування споживачів та посилення конкуренції.
Сучасний погляд на рекламу
Згідно з цим поглядом, реклама знайомить споживачів з товарами-замінниками, що посилює конкуренцію. Рекламування продукції галузі переміщує криву кожної фірми вліво, робить її еластичнішою.
Рівність ціни з граничними витратами забезпечує розподільну ефективність. Це означає, що виробники отримують необхідну кількість ресурсів. Якщо ж ціни збігаються з мінімальними середніми загальними витратами, то тоді фірми використовують найефективніші технології. Інакше кажучи, йдеться про досягнення виробничої ефективності.
На ринках з монополістичною конкуренцією наявні надлишкові виробничі потужності, і тому тут не реалізуються ні розподільна, ні ви-робнича ефективність. На рисунку показано, що елемент монополізму за умов монополістичної конкуренції спричиняє певне недовикористання ресурсів.
У точці довгострокової рівноваги ціна Р* перевищує граничні витрати в Q*. Це означає, що має місце недостатнє надання ресурсів виробнику для виготовлення продукту. Крім того, АТСmin є меншими за ціну. За цієї умови монополістично-конкурентні фірми мають надлишкові виробничі потужності (Q*Q1), а виробництво супроводжується витратами на одиницю продукції вищими, ніж мінімально можливі. Іншими словами, за умов монополістичної конкуренції ринкова ціна перевищує ціну, яка була б за умови досконалої конкуренції. Фірма в умовах монополістичної конкуренції, щоб отримати нормальний прибуток, повинна призначати ціну вищу за ціну в умовах досконалої конкуренції. Виробнича ефективність фірми не досягається, а споживачі змушені купувати продукти за цінами, що перевищують конкурентні.
Надлишкові виробничі потужності фірми в умовах монополістичної конкуренції.
Лiтература
1. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.- М., 1992.
2. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки. - К.: Знання, 1999.
3. Р.Барр. Политическая экономия: в 2-х томах/ Перевод в фр. - М., 1995.
4. Овчинников Г.П.Микроэкономика.-С.Пб., 1992.
5. Микроэкономика.// Под ред. Яковлевой. - М.: Изд-во МГУ им. Ломоносова, 1997.
6. Вернан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1997, с. 767.
7. Алексеева В.Е., Арфеева М.В., Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. Санкт-Петербург:Михайлова В.А.,1997, с.447.
8. Будаговська С., Кілієвич О. Мікроекономіка і макроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.518.
9. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1998, с.348, с.503.
10. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. С-Пб.: С-Пб. УЭФ, 1998, с.447.
11. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. С-Пб.,: Литера плюс, 1997, 448 с.
12. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. Москва: МГУ, Издательство "ДИС", 1997, с.320.
13. Задоя А.О. Мікроекономіка. Київ: Т-во "Знання", КОО, 2000, с.176.
14. Кара гадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля, 1997,с.208.
15. Кириленко В.І. Мікроекономіка. Київ: Таксон, 1998, с.334.
16. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Москва: Сомитэк, 1996, с.328.
17. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка.Київ: КНЕУ,1999, с.208.
18. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Москва: НОРМА - ИНФРА*М, 1998, с.572.
19. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. Санкт-Петербург: Михайлов В.А., 1997, с.750.
20. Огибин Ю.А. Микро-, макроэкономика. С-Пб.: Литера плюс, 1997, с.512.
21. Рябикина А.А., Быкова Т.В. Основы микроэкономики. С-Пб., Лань, 1997, с.304.
22. Семюельсон,Пол А., Нордгауз,Вільям Д. Мікроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.676.
23. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. Київ: Лібра. 1998, с.256.
24. Яковлева Е.Б. Микроэкономика.- М.-С.-Пб.: Поиск, 1998, с.358.

 
 

Цікаве

Загрузка...