WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Ринки капіталів і природних ресурсів - Реферат

Ринки капіталів і природних ресурсів - Реферат

можливої ставки позичкового відсотка. До числа інших заощаджувчів крім індивідуальних належать корпорації та держава.
2.
Складність аналізу інвестицій полягає в необхідності порівняння двох потоків - витрат і майбутніх доходів, що розглядаються протягом певного часового інтервалу. Іншими словами, основою є порівняння вартості одиниці капіталу в теперішній момент з майбутнім прибутком, забезпеченим цією одиницею вкладень. Отже, на передній план висувається розробка методу порівняння величини капіталу в різні періоди часу. Це здійснюється способом дисконтування - процедурою обчислення теперішнього значення будь-якої суми, яка може бути отримана в майбутньому. Це процес приведення майбутньої цінності до теперішнього моменту (скільки коштує сьогодні 1 грн., яка буде виплачена в майбутньому). Дисконтна ставка (дисконт) - це міра переваги теперішніх благ перед майбутніми.
Позначимо річну дисконтну ставку буквою d( d- є нормативом приведення витрат до єдиного моменту часу - норма дисконту, яка може бути обліковою ставкою відсотка чи будь-якою іншою ставкою). Тоді цінність гарантованого індивіду через рік доходу в розмірі М грош. од. дорівнює для нього сьогодні М / ( і+d ) грош. од. Якщо від фактора виробництва протягом Т майбутніх років очікуються чисті річні доходи в розмірі 1, 2,…, T, то їхня сьогоднішня цінність (present value - PV) дорівнює такій сумі:
Під поточною вартістю (цінністю) (PV) майбутнього потоку доходів розуміють ту суму грошей, яку інвестор повинен вкласти сьогодні, щоб на якусь певну дату мати суму доходів, нагромаджених протягом певного часу. Сума (PV) - капітальна ціна фактора виробництва за гарантованих доходів від його застосування протягом терміну служби.
Приклад. За дисконтної ставки 6% необхідно визначити капітальну ціну токарного верстата, від експлуатації якого протягом 5 років очікуються такі чисті річні доходи: 1=50, 2 = 40, 3 = 30, 4 = 20, 5 = 10.
Відповідно до формули теперішня цінність очікуваних від експлуатації токарного верстата доходів дорівнює
Отже, якщо даний токарний верстат можна придбати за меншу суму, то таке вкладення засобів (інвестування) обіцяє чистий виграш. Різницю між обсягом інвестицій (I) і капітальною ціною об'єкта інвестування називають чистою теперішньою цінністю (NPV).
де I - обсяг інвестицій, - чисті щорічні доходи, r - дисконтна ставка.
Це і є критерій чистої дисконтованої цінності: інвестуйте, якщо очікувані доходи більші, ніж витрати на інвестиції. Якщо токарний верстат в нашому прикладі можна купити за 100 грош. од., то NPV =31,3.
Якщо інвестиції розтягнуться на декілька років (замість одноразових інвестицій), то необхідно дисконтувати ці інвестиції до єдиного моменту часу. Тоді чиста дисконтована цінність (доход) становитиме
Оскільки дисконтована ставка (міра переваги теперішніх благ перед майбутніми) у кожного економічного суб'єкта своя, то один і той же фактор виробництва може мати різну капітальну ціну для різних індивідів. Коли як дисконт використовується ставка відсотка (і), формула (13.1) визначає об'єктивну (ринкову) капітальну ціну фактора (PK):
Назвемо співвідношення (1 + i)-T коефіцієнтом приведення цінності T-го року до поточного року (КПо); відповідно (1 + і)T - коефіцієнт приведення цінності поточного року до T-го року (КПT)1.
Якщо деякий вид майна забезпечує однакові в усіх періодах терміну служби доходи: 1 = 2 = …= , то формула спрощується:
Другий співмножник у правій частині формули - сума Т членів геометричної прогресії, перший член і знаменник якої дорівнює (1+i)-1. Тому відповідно до формули суми п членів геометричної прогресії її можна подати у вигляді:
Формула - це вираз капітальної ціни активу, що забезпечує однаковий в усі роки терміну служби чистий доход (ануїтет). Другий співмножник у правій частині виразу (13.4) назвемо коефіцієнтом приведення цінності ануїтету до поточного року (КПА0)1, де А0 ануїтет як послідовність платежів за певні регулярні проміжки часу.
Формула використовується, зокрема, для визначення ринкової ціни облігацій, а також при розрахунках капітальної праці в припущенні, що протягом Т майбутніх років щорічний заробіток працівника становитиме грош. од. На практиці підрахунки капітальної ціни праці широко використовуються при страхуванні життя
Ануїтет можна визначити для будь-якого інвестиційного проекту для цього потрібно: по-перше, підрахувати PV проекту і, по-друге, розв'язати рівняння відносно п, тобто перемножити PV на величину обернену КПАO. Назвемо її коефіцієнтом ануїтетного розкладення теперішньої цінності (КАРо). Ануїтет у нашому прикладі з токарним верстатом дорівнює
Ануїтет є одним із варіантів капітальної оцінки фактора виробництва. В деяких випадках зручніше користуватись ануїтетом, ніж ринковою ціною фактора.
Інвестиційні рішення фірми - це не що інше, як порівняння ціни попиту і ціни пропозиції капітального товару.
До оцінки стратегії прийняття інвестиційного рішення можна підійти й з іншого боку. Замість порівняння дисконтованої вартості з ціною пропозиції можна порівнювати норму віддачі від інвестицій що очікується, й відсоткову ставку. Розглянемо цей приклад припускаючи, що термін експлуатації капітального товару становить у 1 рік. Таким чином, з урахуванням наших припущень формула має вигляд PV = /(1+r), оскільки в цьому випадку t= 1. Дисконтова на ціна PV є ціною попиту DP, а в умовах рівноваги ціна попиту дорівнює ціні пропозиції: DP=SP. Здійснимо деякі перетворення й отримаємо:
Обчислена у такий спосіб величина називається нормою віддачі від інвестицій (ROR), яку часто називають ще граничною ефективністю Інвестицій (MEI).
З формули видно, що коли чистий доход переважає ціну пропозиції, то величина ?/SP> 1 і значення ROR > 0. Порівняння ROR з відсотковою ставкою і визначає стратегію фірми-інвестора. Звідси такі правила:
якщо ROR > r, то е сенс інвестувати;
якщо ROR < r, то необхідно скоротити інвестиції;
якщо ROR = r, то досягається оптимальний рівень інвестування.
3.
Ринок природних ресурсів - це земля, тобто простір, на якому відбувається будь-яка економічна активність. Розташування, фізичні характеристики - висота над рівнем моря, кліматичні особливості, багатства надр - роблять кожну конкретну ділянку землі більш чи менш придатною для певного виду господарської діяльності.
Земля унікальна щодо інших факторів виробництва, оскільки вона нерухома,іммобільна, не відтворювана. її пропозиція в будь-який момент і в будь-якій місцевості обмежена, фіксована. У зв'язку з нееластичністю пропозиції землі її ціна повністю визначається попитом на неї.
Однак все ж необхідні деякі уточнення цих традиційних положень.
По-перше, на відміну від об'єктів фізичного капіталу, ділянка землі після купівлі-продажу в будь-який момент може бути знову продана на ринку.
По-друге, часто земля купується (вслід за очікуваним зростанням ціни на неї) через те, що вона є особливою формою заощадження грошового капіталу. В таких випадках припускається, що в майбутньому земля знову буде запропонована як об'єкт купівлі-продажу.
По-третє, у звичайній ситуації землю купують задля отримання доходу або ренти. Ціна, яку покупець готовий заплатити за земельну ділянку, дорівнює дисконтованій вартості всіх майбутніх рентних надходжень.
Чим вища рента від послуг ділянки землі, тим вища ціна землі, Оскільки земля є вічним фактором, то формула ціни землі може бути подана як
де R - річна рента, i - ринкова ставка позичкового відсотка.
Якщо ставка

 
 

Цікаве

Загрузка...