WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Загальна рівновага, ефективність обміну, розподілу і виробництва. Зовнішні ефекти - Реферат

Загальна рівновага, ефективність обміну, розподілу і виробництва. Зовнішні ефекти - Реферат

виробництво або споживання товару породжує некомпенсовані витрати у третьої сторони.
Граничні зовнішні витрати (МЕС) можна розглядати як різницю між граничними суспільними витратами (MSC) і граничними приватними витратами (МРС):
МЕС= MSC=MPC
Граничні зовнішні витрати - додаткові витрати, що пов'язані з випуском кожної додаткової одиниці блага, які не відшкодовує виробник, а перекладає на третіх осіб.
Крива пропозиції товарів і послуг з негативними зовнішніми ефектами враховує тільки граничні приватні витрати, які менші за граничні суспільні витрати .
Позитивний зовнішній ефект виникає у випадку, коли діяльність одних економічних агентів приносить вигоду деяким іншим, які не беруть участь у ринковій угоді.
MSB=MPB+MEB, де MSB - гранична суспільна вигода,
МРВ - гранична приватна вигода,
МЕВ - гранична зовнішня вигода.
Гранична зовнішня вигода - це додаткова вигода, яку отримують треті особи, що не беруть участь у ринковій угоді. При наявності позитивного зовнішнього ефекту гранична приватна вигода менша за граничну суспільну вигоду ..
Зовнішній ефект трансформується у внутрішній, коли ціни скориговані так, що вони відображають суспільні витрати чи вигоди. І дану трансформацію називають інтерналізацією.
Засоби інтерналізації зовнішнього ефекту державою:
1. Коригуючий податок: цей податок дорівнює або наближений до граничних зовнішніх витрат, він зменшує виробництво товарів і послуг з негативними ефектами.
2. Коригуюча субсидія - це субсидія виробникам чи споживачам, яка дорівнює граничним зовнішнім витратам і дозволяє збільшити виробництво товарів і послуг з позитивним ефектом.
Проблеми:
1. Складність розрахунку граничних витрат і вигод.
2. Суб'єктивність підходів до оцінки суспільних витрат і вигод.
Негативні зовнішні ефекти - наслідок незгоди з питань прав власності, щодо використання ресурсів.
Теорема Коуза. Коли права власності визначені, а трансакційні витрати дорівнюють нулю, проблема зовнішніх ефектів може бути знята за допомогою особистих угод.
Обмеження використання теореми Коуза - невелика кількість зацікавлених осіб при укладанні угоди. Теорема Коуза підкреслює, що ретельне визначення прав власності може бути фактором зменшення зовнішніх ефектів.
4
Існують потреби, які неможливо задовольнити через купівлю бажаної кількості товарів чи послуг на приватній основі.
Приватний товар (або чисте приватне благо) - це таке благо, яке виступає у вигляді достатньо малих одиниць і підлягає дії принципу винятковості. Який означає, що той, хто бажає і може платити ринкову ціну, отримує благо, а той, хто не може чи не хоче платити таку ціну, виключається із числа споживачів вигод, які забезпечує дане благо.
Суспільний товар (або чисте суспільне благо) - це благо, яке складається з таких великих одиниць, що здебільшого не може бути продано індивідуальним покупцям та на яке не поширюється принцип вийнятковості. Додаткові споживачі не зменшують доступу до блага іншим: суспільне благо не конкурентне, бо граничні витрати додаткового споживача дорівнюють нулю. Не існує ефективних способів відсторонення індивідів від користування вигодами цих благ з самого початку їхнього виникнення. Вигоду від суспільних благ суспільство отримує завдяки виробництву таких благ, а не завдяки їхній купівлі, як у випадку з чистим приватним благом. Прикладом суспільних благ є: маяк, який попереджує кораблі про підступність узбережжя чи гавані, національна оборона, підтримання правопорядку, боротьба із стихійними лихами.
Особливості попиту на чисте суспілне благо:
1. Неможливість визначення ціни на окрему одиницю чистого суспільного блага.
2. Крива попиту на чисте суспільне благо одержується шляхом видавання граничних корисностей усіх споживачів при кожному можливому обсязі споживання.
Q - обсяг суспільного блага,
Д1 і Д2 - індивідуальний попит,
Д* - сума корисності споживача
Оптимальна пропозиція чистого суспільного блага:
1. Крива МС показує граничні витрати пропозиції додаткової одиниці суспільного блага.
2. Крива попиту показує граничну суспільну корисність кожної одиниці суспільного блага.
3. Ефективність випуску чистого суспільного блага має місце в точці Е, де сума граничних корисностей чистого суспільного блага для індивідуальних споживачів дорівнює граничним витратам виробництва цього блага.
Q - обсяг суспільного блага,
МС - гранична витрата,
MU - гранична корисність.
Чисте суспільне благо має своєрідний зовнішній ефект: як тільки хто-небудь починає його споживати, це благо стає доступним для всіх. Тому у споживача виникає спокуса уникати виплат, що зменшує можливості пропонувати подібні блага через ринкові угоди. Щоб суспільство користувалося такими благами і послугами, забезпечити їх повинна держава, а фінансувати їхнє виробництво необхідно за допомогою податків.
Лiтература
1. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.- М., 1992.
2. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки. - К.: Знання, 1999.
3. Р.Барр. Политическая экономия: в 2-х томах/ Перевод в фр. - М., 1995.
4. Овчинников Г.П.Микроэкономика.-С.Пб., 1992.
5. Микроэкономика.// Под ред. Яковлевой. - М.: Изд-во МГУ им. Ломоносова, 1997.
6. Вернан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1997, с. 767.
7. Алексеева В.Е., Арфеева М.В., Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. Санкт-Петербург:Михайлова В.А.,1997, с.447.
8. Будаговська С., Кілієвич О. Мікроекономіка і макроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.518.
9. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1998, с.348, с.503.
10. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. С-Пб.: С-Пб. УЭФ, 1998, с.447.
11. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. С-Пб.,: Литера плюс, 1997, 448 с.
12. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. Москва: МГУ, Издательство "ДИС", 1997, с.320.
13. Задоя А.О. Мікроекономіка. Київ: Т-во "Знання", КОО, 2000, с.176.
14. Кара гадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля, 1997,с.208.
15. Кириленко В.І. Мікроекономіка. Київ: Таксон, 1998, с.334.
16. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Москва: Сомитэк, 1996, с.328.
17. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка.Київ: КНЕУ,1999, с.208.
18. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Москва: НОРМА - ИНФРА*М, 1998, с.572.
19. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. Санкт-Петербург: Михайлов В.А., 1997, с.750.
20. Огибин Ю.А. Микро-, макроэкономика. С-Пб.: Литера плюс, 1997, с.512.
21. Рябикина А.А., Быкова Т.В. Основы микроэкономики. С-Пб., Лань, 1997, с.304.
22. Семюельсон,Пол А., Нордгауз,Вільям Д. Мікроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.676.
23. Слухай С.В. Довідник базовихтермінів та понять з мікроекономіки. Київ: Лібра. 1998, с.256.
24. Яковлева Е.Б. Микроэкономика.- М.-С.-Пб.: Поиск, 1998, с.358.

 
 

Цікаве

Загрузка...