WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Міжнародний обмін, міжнародна торгівля та мікроекономічна політика - Реферат

Міжнародний обмін, міжнародна торгівля та мікроекономічна політика - Реферат

ефективними;
" збільшення прибутків внаслідок збільшення внутрішньої пропозиції;
" збагачення асортименту на національному споживчому ринку.
Підприємства вивозять капітал за кордон у підприємницькій формі і у формі позик. Підприємницька форма вивозу капіталу за кордон - це створення за кордономпідприємств, філіалів підприємств, що утворює прямі закордонні інвестиції. Портфельні інвестиції - це друга форма підприємницького вивозу капіталу за кордон, це вкладення капіталу в акції закордонних підприємств, які не дають права контролю, а також це покупка облігації закордонних підприємств. В сучасних умовах переважають прямі зарубіжні інвестиції , але також зростає роль портфельних інвестицій. Це пов'язано з торгівлею технологіями. Технологія виробництва продається у формі: патенти, ліценції, НОУ-ХАУ.
Ліцензійна торгівля технологіями - це основна форма обміну.
Цілі закордонних інвестиції підприємств:
" уникнення митних зборів і нетарифних бар'єрів, що мають місце при світовій торгівлі товарами.
" використання різниці у вартості ресурсів в різних країнах, в тому числі різний рівень зарплати і відповідно різниця у собівартості;
" підвищення конкурентноздатності фірм - експортера капіталу.
Цілі підприємства, що залучають іноземний капітал для створення СП (спільних підприємств):
" отримання допомоги і налагодження випуску технологічно складної продукції.
" разове отримання нових технологій в розрахунку на її постійний приплив;
" отримання фінансової вигоди у порівнянні з імпортом та іноземними показниками.
4.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства суттєво залежить від зовнішньоторгового середовища, яке визначається стратегією впливу держави на експорт, імпорт підприємств. Можна визначити такі типи зовнішньоторгової стратегії держави:
стратегія ізоляції (або автаркія) - це є виключення країни з світових економічних зв'язків. Така стратегія є економічно не оправдана в сучасних умовах;
фрітдерство (вільна торгівля) - це мінімальні обмеження на експорт - імпорт, або держава повністю виключає будь які обмеження для фірм та фізичних осіб на світових ринках. Цю політику проводять країни, що не турбуються про підрив конкурентно здатності своїх товарів;
потекціонізм - це існування певних обмежень в зовнішній торгівлі для захисту внутрішнього ринку від іноземних конкурентів. Ця стратегія приймається державою під тиском національних виробників;
стратегія наповнення дефіцитного ринку - це є протилежна політика до протекціонізму. Вона може бути ефективна тільки у випадку тотального дефіциту на національному ринку.
Основні інструменти обмеження зовнішньоторгових відносин шляхом політики протекціонізму. Вони поділяються на тарифні і нетарифні.
Тарифні - це податки, якими обкладається імпорт товарів.
Нетарифні:
" квота - це встановлення об'єму на імпорт товарів і неможливо його збільшити за величину квоти;
" ліцензування експорту - імпорту - це видача державного дозволу на ввіз або вивіз товарів;
" національні стандарти - це вимога до якості, до форми упаковки і т.д. особливо імпорту продовольства та медикаментів;
" дискримінація умов, коли кращі умови створюються одним іноземним партнерам, а гірші - іншим. Така політика називається режим найкращого сприяння;
" субсидії або пільги в експорті.
В сучасних умовах переважають нетарифні обмеження зовнішньоторговельних відносин підприємств, а роль тарифних скорочується.
Тарифні і нетарифні бар'єри мають мікроекономічний ефект, тобто впливають на ціни національних ринків і не впливають на світові.
Розглянемо приклад мікроекономічного ефекту від введення тарифів і квот. На приклад, на автомобільному ринку в певній країні встановлюється ціна рівноваги, але світова ціна є значно нижча від національної, а тому споживачі хочуть придбати по світовій ціні Q1 об'єму автомобілів. Національні виробники по світовій ціні згідні продати Q2 об'єму автомобілів, отже Q1Q2 = це можливий імпорт в дану країну.
Уряд держави під тиском національних виробників вводить імпортний тариф, який піднімає ціну на внутрішньому ринку до рівня PT, відповідно попит скорочується з Q1 до Q3 , а пропозиція зростає з Q2 до Q4. Заштрихований прямокутник показує доходи держави від введення тарифів. Трикутник а - це втрати виробників, а трикутник с - це витрати споживачів. Отже було розглянуто основні принципи поведінки підприємства на світовому ринку та особливості цієї поведінки.
Лiтература
1. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.- М., 1992.
2. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки. - К.: Знання, 1999.
3. Р.Барр. Политическая экономия: в 2-х томах/ Перевод в фр. - М., 1995.
4. Овчинников Г.П.Микроэкономика.-С.Пб., 1992.
5. Микроэкономика.// Под ред. Яковлевой. - М.: Изд-во МГУ им. Ломоносова, 1997.
6. Вернан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1997, с. 767.
7. Алексеева В.Е., Арфеева М.В., Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. Санкт-Петербург:Михайлова В.А.,1997, с.447.
8. Будаговська С., Кілієвич О. Мікроекономіка і макроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.518.
9. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1998, с.348, с.503.
10. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. С-Пб.: С-Пб. УЭФ, 1998, с.447.
11. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. С-Пб.,: Литера плюс, 1997, 448 с.
12. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. Москва: МГУ, Издательство "ДИС", 1997, с.320.
13. Задоя А.О. Мікроекономіка. Київ: Т-во "Знання", КОО, 2000, с.176.
14. Кара гадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля, 1997,с.208.
15. Кириленко В.І. Мікроекономіка. Київ: Таксон, 1998, с.334.
16. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Москва: Сомитэк, 1996, с.328.
17. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка.Київ: КНЕУ,1999, с.208.
18. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Москва: НОРМА - ИНФРА*М, 1998, с.572.
19. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. Санкт-Петербург: Михайлов В.А., 1997, с.750.
20. Огибин Ю.А. Микро-, макроэкономика. С-Пб.: Литера плюс, 1997, с.512.
21. Рябикина А.А., Быкова Т.В. Основы микроэкономики. С-Пб., Лань, 1997, с.304.
22. Семюельсон,Пол А., Нордгауз,Вільям Д. Мікроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.676.
23. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. Київ: Лібра. 1998, с.256.
24. Яковлева Е.Б. Микроэкономика.- М.-С.-Пб.: Поиск, 1998, с.358.

 
 

Цікаве

Загрузка...