WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Основи військової гігієни(Реферат) - Реферат

Основи військової гігієни(Реферат) - Реферат


Реферат з гігієни
На тему:
ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОЇ ГІГІЄНИ
?
ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОЇ ГІГІЄНИ
Санітарно-гігієнічне забезпечення військ
Санітарно-гігієнічні заходи включають санітарний нагляд і медичний контроль:
- за станом здоров'я особового складу;
- за розміщенням;
- за очищенням місць розташування;
- за водопостачанням;
- за організацією харчування;
- за умовами військової праці;
- за лазнево-пральним обслуговуванням особового складу. Для виконання цих завдань створена і функціонує у Збройних
Силах України система організаційно-адміністративних, санітарно-технічних, господарських, медичних та інших заходів, проведення яких забезпечує санітарне благополуччя військ, збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців та підтримання відповідного рівня їх боєздатності.
Санітарний нагляд - цілеспрямована діяльність органів управління, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби з контролю за виконанням юридичними та фізичними особами вимог санітарного законодавства з метою попередження, виявлення й усунення або зменшення шкідливого впливу небезпечних чинників навколишнього середовища на здоров'я особового складу, а за необхідності - застосування заходів правового характеру до порушників. Вимоги основного документа санітарного законодавства Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" з доповненнями (1994), а також встановлені відповідними постановами Кабінету Міністрів України і наказами Міністра оборони України та іншими законодавчими актами державні санітарні норми і правила, гігієнічні нормативи є обов'язковими для виконання військовими командирами і начальниками усіх рівнів.
Медичний контроль - сукупність заходів, які здійснюються медичною службою військ з метою збереження і зміцнення здоров'я особового складу, забезпечення його санітарного та епідемічного благополуччя шляхом контролю за повсякденним виконанням встановлених вимог щодо дотримання санітарно-гігієнічних правил і проведенням протиепідемічних і профілактичних заходів, у тому числі контрольних медичних оглядів і обстежень особового складу, динамічного лікарського спостереження за станом здоров'я окремих професійних груп військовослужбовців та осіб, які перехворіли на інфекційні захворювання.
Медичний контроль організовується начальниками медичної служби військових формувань відповідно до вимог чинних статутів та вказівок і настанов, а здійснюється безпосередньо лікарями, фельдшерами, медичними сестрами і санітарними інструкторами частин та підрозділів у обсягах і з періодичністю, що попередньо узгоджуються з представниками закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, до зони відповідальності яких належать дані формування. Одночасно медична служба останніх сама є об'єктом державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
Медичний контроль за станом здоров'я особового складу військ
Основним завданням медичного контролю є визначення фізичного стану та стану здоров'я особового складу. Особлива увага приділяється виявленню хворих з явними і прихованими формами захворювань, зокрема хронічних, осіб із недостатньою масою тіла, ослаблених та виснажених, з початковими формами гіпо та авітамінозу.
Про важливість медичного контролю за станом здоров'я війсь-ковослужбовців свідчить і те, що ряд гігієнічних заходів внесено до статутних положень. Так, згідно із статтею 234 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців досягається шляхом проведення командирами (начальниками) заходів, спрямованих на створення здорових умов служби і побуту; систематичного загартовування І фізичного тренування; виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і лікувально-профілактичних заходів. Він починається з відбору та призову до лав Збройних Сил фізично здорових осіб і здійснюється протягом усього терміну служби шляхом проведення медичних і тілесних оглядів, а також повсякденного спостереження за особовим складом з метою визначення фізичного стану військовослужбовців, здатності їх витримувати умови бойової обстановки.
Основними напрямками діяльності командирів (начальників) щодо створення здорових умов служби і побуту військовослужбовців є (ст. 236 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України):
- встановлення і своєчасне доведення до військовослужбовців вимог техніки безпеки та забезпечення їх виконання;
- суворе виконання санітарних норм і вимог військових статутів щодо розміщення військовослужбовців, організації їх харчування, водопостачання та інших видів матеріального і побутового забезпечення;
- організація точного виконання розпорядку дня;
- своєчасне і повне доведення до кожного військовослужбовця встановлених норм забезпечення;
- усунення або зниження до встановлених меж впливу шкідливих факторів на здоров'я військовослужбовців, вжиття заходів щодо поліпшення екологічної обстановки в районі розташування військової частини (підрозділу).
Медичний контроль за станом здоров'я військовослужбовців здійснюється шляхом проведення:
- щоденного медичного спостереження за ними у процесі бойової підготовки І в побуті;
- систематичних медичних оглядів;
- поглиблених і контрольних медичних обстежень. Медичному оглядові підлягають:
- весь особовий склад полку - перед проведенням профілактичних щеплень;
- рядовий, сержантський і старшинський склад - у лазні перед миттям;
- особовий склад чергових сил (змін) - перед заступанням на бойове чергування (бойову службу);
- військовослужбовці, робота яких пов'язана з можливим впливом несприятливих факторів, а також особи, які перебувають під диспансерним наглядом, - в установлені для них терміни;
- особи, які постійно працюють в їдальнях, на продовольчих складах, об'єктах водопостачання, у пекарнях, лазнях, пральнях і санітари - один раз на тиждень;
- особовий склад добових нарядів, призначений для роботи в їдальні та той, що несе службу зі стрілецькою зброєю;
- усі військовослужбовці строкової служби - новоприбулі, а також ті, хто повернувся з відпустки, відряджень і лікувальних закладів після одужання - в день прибуття до військової частини після доповіді про це безпосередньому командирові (начальникові);
- водії - перед виїздом у рейс;
- учасники спортивних змагань - перед змаганням;
- заарештовані у дисциплінарному порядку - перед відправленням на гауптвахту, а також після повернення до підрозділу.
Поглиблені медичні обстеження проводять з метою оцінки фізичного розвитку, стану здоров'я. Вони охоплюють:
- нове поповнення - протягом двох тижнів після прибуття до військової частини;
- військовослужбовців строкової служби - двічі на рік перед початком зимового і літнього періодів навчання;
- офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом - один раз на рік.
До проведення медичногообстеження військовослужбовців залучаються лікарі-спеціалісти з військових лікувальних закладів.
Тілесні огляди проводяться медичною службою (зазвичай, фель-дшером чи санітарним інструктором) в дні миття особового складу в лазні. При цьому виявляють хворих з ранніми формами шкірних та венеричних захворювань, осіб із зниженою масою тіла, авітамінозом тощо. Одночасно перевіряють дотримання військовослужбовцями правил особистої гігієни.
Дотримування правил особистої гігієни включає:
- ранкове і вечірнє вмивання з

 
 

Цікаве

Загрузка...