WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація медичної допомоги. Первинна медико-санітарна допомога(Реферат) - Реферат

Організація медичної допомоги. Первинна медико-санітарна допомога(Реферат) - Реферат

сестри.
Обов'язками дільничної медичної сестри є надання медичної допомоги дітям вдома згідно з призначеннями лікаря, профілактична робота з метою виховання здорової дитини; проведення профілактичних щеплень; санітарно-освітня робота серед матерів; систематичне вимірювання антропометричних даних з метою оцінки фізичного розвитку дітей; облік роботи за встановленою формою; участь у веденні медичної документації; систематичне підвищення кваліфікації.
Провідним методом роботи дільничної педіатричної служби є диспансерний метод - активне, динамічне спостереження за здоровими і хворими контингентами.
Диспансеризація дітей включає такі основні періоди.
Перший період - антенатальна охорона плода, що здійснюється дільничним педіатром сумісно з акушером-гінекологом жіночої консультації. Основна форма роботи в цей період - допологовий патронаж вагітних (в 28 і 32-36 тижні вагітності). Допологовий патронаж, як правило, виконує дільнична медична сестра, яка ознайомлюється з побутовими умовами майбутньої матері, пояснює їй значення правильного режиму харчування, праці й відпочинку для розвитку плода, ознайомлює ЇЇ з методами підготовки до годування, дає рекомендації стосовно придбання необхідних предметів для догляду за новонародженим.
Другий період - динамічне спостереження за новонародженим, яке проводить дільничний педіатр разом з медичною сестрою на 1-2-у добу після виписки дитини з пологового будинку. В дитячу поліклініку надходить корінець "Обмінної карти роділлі". Лікар під час свого першого відвідування ретельно оглядає немовлят, дає матері поради І рекомендації стосовно режиму годування, сну і догляду за дитиною. Наступні патронажі здійснює дільнична медсестра. Другий лікарський патронаж проводять у віці 2-х тижнів.
Третій період - щомісячне динамічне спостереження за немовлям протягом 1-го року життя. Проводиться комплексна оцінка фізичного і нервово-психічного розвитку та стану здоров'я у так звані декретовані періоди: 3, 6, 9 І 12 місяців. Педіатр відображає розвиток і стан здоров'я дитини у ці вікові періоди в етапних епікризах, які вносяться в основний медичний документ - "Історію розвитку дитини" - ф. 112/0. Сюди підклеюють корінець обмінної карти з пологового будинку і лист допологового патронажу.
Четвертий період - динамічне спостереження за дитиною у віці від 1 до 7 років, яке проводять дільничний педіатр і медичні працівники дитячих дошкільних закладів. Рівень розвитку і стан здоров'я дітей оцінюють: на 2-му році життя - 1 раз у квартал, на 3-му році життя - 1 раз у півріччя, потім - 1 раз у рік. У віці 6-7 років проводять комплексний медичний огляд перед тим, як дитина піде до школи.
Згідно з даними наукових досліджень, виділяють 5 груп здоров'я у дітей:
I група - здорові;
II група - практично здорові (з наявністю факторів ризику); o
III група - хворі в стані компенсації, захворювання;
IV група ~ хворі в стані субкомпенсації;
V група - хворі в стадії декомпенсації патологічного процесу. На кожного школяра заводять індивідуальну карту дитини, в
якій вказують результати комплексних медичних оглядів, про-філактичних щеплень, а також всі випадки захворювань.
Шкільний лікар і медична сестра здійснюють надалі постійне спостереженні: за здоров'ям дітей, слідкують за дотриманням гігієнічних вимог у школі, дають рекомендації стосовно занять фізичною культурою, виробничою практикою, проводять профілактичні щеплення дітям, дегельмінтизацію.
Повсякденна робота лікаря і медичної сестри полягає у контролі за санітарним станом школи, дотриманням правил особистої гігієни школярами, в проведенні санітарно-освітньої роботи, в контролі за режимом харчування.
Первинна медико-санітарна допомога дітям у селі надається закладами сільської лікарської дільниці, про що говорилось вище.
У підлітковому віці (15-18 років) первинна медична допомога надається підлітковими терапевтами, які працюють у складі поліклінік.
Первинну медико-санітарну допомогу жінкам у містах надають жіночі консультації або гінекологічні кабінети, що входять до складу поліклінік і медико-санітарних частин.
У сільській місцевості цей вид допомоги надається на ФАПах, у сільських лікарських амбулаторіях, гінекологічних кабінетах або жіночих консультаціях центральних районних лікарень.
Жіноча консультація, - лікувально-профілактичний заклад дис-пансерного типу. Основними завданнями жіночої консультації є: проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ускладнень вагітності, пологів, гінекологічних захворювань; формування у жінок здорового способу життя; надання лікувальної допомоги жінкам під час вагітності й пологів, гінекологічним хворим; виконання роботи з метою профілактики абортів (застосування засобів контрацепції), своєчасного звернення вагітних у жіночу консультацію (до 3 міс. вагітності); зниження материнської смертності й перинатальної смертності; проведення санітарно-освітньої робо-ти; вивчення умов праці й побуту жінок; надання соціально-правової допомоги жінкам відповідно до діючого законодавства.
Жіноча консультація працює згідно з дільнично-територіальним принципом. Штати лікарів - акушер-гІнекологів згідно з наказом МОЗ України № 33 від 23.02.2000 р. формуються з розрахунку: одна посада лікаря на 3300 жінок.
На промислових підприємствах цеховий лікар - акушер-гінеколог - надає допомогу 1500-2000 жінкам,
Основні функції дільничної акушерки: виконання всіх призначень лікаря у жіночій консультації і вдома; допологовий і післяпологовий патронаж вагітних з метою вивчення житлових і побутових умов, дотримання правил особистої гігієни і здорового способу життя, рекомендації щодо застосування протизаплідних засобів; складання списків жінок у віці понад 15 років, які проживають на дільниці; санітарно-освІтня робота; ведення необхідної медичної документації.
З метою раннього виявлення гінекологічнихзахворювань кожна жінка, яка проживає на дільниці, повинна бути оглянута лікарем або акушеркою один раз протягом року, кожна працівниця промислового підприємства - 2 рази на рік.
ЛІТЕРАТУРА
1. Беляков В.Д., Жук Е.Г. Воєнная гигиена й зпидемиология. - М.: Медицина, 1988. - 320 с.
2. Вода питна, гігієнічні вимоги до якості води централізованого госпо-дарсько-питного водопостачання. ДСанПіН. Затв. МОЗ України 23.12.1996р. №383.
3. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. - К.: Вища школа, 1983. - 320с.
4. Гигиена детей й подростков / Под ред. Г.Н. Сердкжовской. - М.: Медицина, 1989. - 320с.
5. Гігієна харчування з основами нутриціології / В.І.Ципріян та ін. Навч. посібник - К: Здоров'я, 1999. - 568 с.
6. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я. - Тернопіль-Київ-Вінниця: Лілея, 1997. - 328 с.
7. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології; Навчальний посібник. - К.: Здоров'я, 1999. - 694 с.
8. Загальна гігієна: Посібник до практичних занять / За ред. 1.1. Даценко. - Львів: Світ, 2001. - 471 с.
9. Катернога М.Т. Українська криниця. - К.: Техніка, 1996. - П2 с.
10. Никберг Й.Й. Гигиена больниц. - К.: Здоров'я, 1993. - 260 с.
11. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення // Закон України № 4004-ХІІ від 24.02.94.

 
 

Цікаве

Загрузка...