WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація медичної допомоги. Первинна медико-санітарна допомога(Реферат) - Реферат

Організація медичної допомоги. Первинна медико-санітарна допомога(Реферат) - Реферат

складу її входять сільська дільнична лікарня, або лікарська амбулаторія, фельдшерсько-акушерські пункти, дитячі дошкільні заклади.
Усі заклади сільської лікарської дільниці працюють під керівництвом головного лікаря сільської дільничної лікарні (амбулаторії).
Величину території СЛД визначають залежно від чисельності населення та радіуса обслуговування. Пересічно чисельність населення, яке проживає на дільниці, становить 4 тис. осіб, радіус обслуговування - 7 км (віддаль від пунктового села до найвіддалені-шого населеного пункту СЛД). Пунктовими називають села, в яких розміщена сільська дільнична лікарня, або амбулаторія. Основними завданнями СЛД є надання первинної медико-санітарної допомоги мешканцям села. Тут слід звернути увагу на характерні особливості здоров'я сільського населення. Це, насамперед, той факт, що здоров'я сільських мешканців у 2,5 раза гірше, ніж міських. У селі значно більша частка осіб похилого віку (60 років і більше), має місце так зване різке старіння людей, особливо негативні тенденції визначались у демографічних показниках: смертність у селі значно перевищує народжуваність. Спостерігаються негативний природний приріст, депопуляція (вимирання) людності, вищий рівень смертності немовлят.
Залежно від кількості ліжок, сільські дільничні лікарні бувають 4-х категорій: І - 75-100 ліжок, II - 50-75; III - 35-50 і IV - 25-35. Переважно на СЛД розгортаються дільничні лікарні III І IV категорій, які надають медичну допомогу за такими найпоширенішими фахами: терапія, педіатрія, акушерство. Сільська дільнична лікарня складається з таких основних підрозділів: амбулаторія, стаціонар, допоміжні підрозділи (рентгенологічний кабінет, маніпуляційний кабінет, клінічна лабораторія, аптека), господарча частина, подекуди кабінет медичної статистики (якщо збір статистичної інформації децентралізований).
На сучасному етапі реорганізації системи медичної допомоги в цілому, скороченні лікарняних ліжок у стаціонарах, дільничні лікарні потрібно зберегти, оскільки вони є первинною і найдоступнішою ланкою в наданні медичної допомоги сільським мешканцям. Пересічна потужність сільської дільничної лікарні в Україні за 1999 рік становила 16 ліжок.
У сільській лікарській амбулаторії (СЛА) первинну медичну допомогу надають, як правило, такі фахівці: терапевт, педіатр і стоматолог. Якщо чисельність мешканців дозволяє (більше 10 тис:), вводять ще посади хірурга й акушера-гінеколога (табл. 13.1).
Доступність первинної медико-санітарної допомоги мешканцям села значно нижча, ніж у місті.
Лише у 2000 році згідно наказу МОЗ України № 33 від 23.02, штатні посади лікарів, що працюють на селі, прирівняли до міста.
На 1 посаду дільничного лікаря-терапевта припадає 1700 осіб, на 1 посаду дільничного лікаря-педіатра - 800 дітей.
Лікарі дільничної лікарні (амбулаторії) ведуть амбулаторний прийом дорослих і дітей, обслуговують виклики додому, надають невідкладну медичну допомогу, проводять диспансерне спостереження, забезпечують медичну допомогу працівникам сільського господарства в період масових польових робіт, проводять санітар-но-протиепідемічну та санітарно-освітню роботу серед сільських мешканців, здійснюють організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю фельдшерсько-акушерських пунктів, при необхідності направляють хворих для надання медичної допомоги на вищий рівень.
У кожній амбулаторії працює фельдшер. Посади дільничних медсестер встановлюються на кожних 2500 дорослих і 600 дітей, акушерок - на 3500 осіб, але не менше 1 посади при обслуговуванні більше 1500 осіб.
Фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП) організовують у селах з кількістю жителів 700 і більше, якщо відстань до найближчого медичного закладу становить понад 2 км, а також у населених пунктах з меншою кількістю жителів, якщо відстань до найближчого медичного закладу перевищує 4 км.
На фельдшерське-акушерських пунктах залежно від чисельності мешканців, які обслуговуються, можуть працювати тільки фельдшер і санітарка, фельдшер, акушерка і санітарка, фельдшер, акушерка, патронажна медсестра і санітарка.
Основна функція ФАПу - профілактична робота. На ФАП покладено такі функції: надання мешканцям долікарської медичної допомоги; своєчасне і в повному об'ємі виконання призначень лікаря; організація патронажу дітей і вагітних жінок; систематичне спостереження за станом здоров'я механізаторів, тваринників, рільників; проведення профілактичних щеплень згідно з планом; проведення під керівництвом лікаря комплексу профілактичних, протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів з метою зниження захворюваності й травматизму, смертності немовлят; санітарно-освітня робота.
Первинна медико-санітарна допомога дітям і вагітним жінкам надається на сільській лікарській дільниці дільничними лікарями, фельдшерами, патронажними медсестрами, акушерками під керівництвом районних спеціалістів: педіатра й акушера-гінеколога. Ця допомога полягає у виявленні вагітних у ранні строки, навчанні їх стосовно гігієни вагітності, правильного догляду і годування дитини, систематичному спостереженні за розвитком дітей у перші З роки, особливо на 1-му році життя, медичному обслуговуванні дітей у дитячих дошкільних закладах і школах.
Первинна медико-санітарна допомога дітям (вікова група - 0-14 років) у містах надається дільничними педіатрами дитячих поліклінік (консультацій), а також лікарями-педіатрами дитячих дошкільних закладів (ясел, садків), шкіл.
Чисельність дітей на педіатричній дільниці пересічно становить 800 осіб (на 1 дільничного педіатра). Навантаження для дільничних педіатрів згідно з нормативами складає за 1 годину: на амбулаторному прийомі - 5 дітей, при проведенні профілактичних оглядів - 7 і при наданні медичної допомоги вдома Для забезпечення надання медичної допомоги в дитячих дошкільних закладах і школах 1 лікарську посаду педіатра призначають на 180-120 дітей в яслах (ясельних групах дитячих ясел-садків), на 600 дітей у дитячих садках і на 2000 учнів у школах.
У середньому дільничний педіатр працює на амбулаторному прийомі у поліклініці від 2,5 до 3,5 годин, надає допомогу дітям у домашніх умовах від 3-х до 4-х годин.
Особливістю дитячої поліклініки є наявність двох входів: один -для здорових дітей, другий - дляхворих. Вхід для хворих дітей веде до спеціального приміщення - фільтра, де матерів, які прийшли з дітьми на прийом, розпитує медична сестра, яка також оглядає горло і шкіру дитини, вимірює температуру тіла з метою виявлення інфекційного захворювання. Якщо дитина хвора, її направляють у спеціальний кабінет (бокс), де її оглядає педіатр і дає рекомендації матері стосовно лікування І догляду.
У дитячій поліклініці дільничний педіатр приймає в основному здорових дітей з хронічними захворюваннями і хворих з неінфек-ційними захворюваннями без гострих явищ, які прийшли на прийом повторно. Хворих з гострими інфекційними захворюваннями обслуговують вдома.
За даними наукових досліджень, дільничні педіатри витрачають багато свого робочого часу (приблизно ЗО %) на те, що могла б робити медична сестра. Тому особливо важливим елементом в організації роботи на педіатричній дільниці є чітке визначення обов'язків і їх виконання основним помічником педіатра - дільничною медичною сестрою.
На кожну посаду дільничного педіатра встановлюють 1,5 посади дільничної медичної

 
 

Цікаве

Загрузка...