WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація медичної допомоги. Первинна медико-санітарна допомога(Реферат) - Реферат

Організація медичної допомоги. Первинна медико-санітарна допомога(Реферат) - Реферат

здоров'я на своїй дільниці.
Працює дільничний терапевт за графіком, в якому відображені фіксовані години амбулаторного прийому, допомога хворим вдома, профілактична та Інша робота. Як показала практика, найбільш зручним є змінний графік, яким передбачені різні години прийому залежно від дня тижня.
Навантаження дільничного терапевта на прийомі складає 5 хворих за 1 годину, вдома відповідно - 2 хворих. Пересічно лікар працює на амбулаторному прийомі від 2,5 до 3,5 годин, надає допомогу хворим вдома від 3-х до 4-х годин.
Головним помічником дільничного лікаря-терапевта є дільнична медична сестра. На кожну посаду лікаря припадає 1,5 посади дільничної медсестри.
Дільнична медсестра, працюючи під безпосереднім керівництвом І контролем лікаря, має такі обов'язки: надає лікувальну допомогу жителям дільниці; виконує призначення лікаря як в поліклініці, так і вдома; регулює прийом хворих залежно від черговості й* стану здоров'я; за вказівкою лікаря вимірює хворим кров'яний тиск, проводить термометрію та інші маніпуляції; заповнює медичну документацію (талони амбулаторного пацієнта, карти екстреного повідомлення, направлення на лікувально-діагностичні обстеження, вносить дані про результати обстежень в медичну карту амбулаторного хворого, допомагає заповнювати санаторно-курортні карти, виписки з медичних карт тощо); видає чергові талони для повторних відвідувань; пояснює хворому методику підготовки до лабораторних, інстру-ментальних та інших досліджень; бере активну участь у проведенні диспансеризації на дільниці, санітарно-освітньої роботи; відвідує хворих вдома і виконує всі призначені маніпуляції І процедури; комплектує відповідним набором медикаментів, перев'язувального матеріалу і медичних інструментів спеціальну сумку, призначену для відвідувань хворих вдома; проводить профілактичні щеплення; систематично підвищує свою кваліфікацію шляхом участі в роботі рад медичних сестер, навчання на курсах підвищення кваліфікації.
Первинна медико-санітарна допомога робітникам і службовцям промислових підприємств надається сіткою медичних закладів, у районі діяльності яких проживають працівники, а також спеціальними закладами; медико-санітарними частинами (МСЧ) і здоров-пунктами (ЗП) (лікарськими І фельдшерськими). Ці спеціальні заклади розміщені на території самих підприємств або недалеко від них.
Лікарські здоровпункти організовують на підприємствах з кількістю робітників 1000 і більше, фельдшерські - до 1000 осіб.
МСЧ створюються на великих підприємствах з кількістю робітників 4000 і більше, а на підприємствах хімічної, вугільної, нафтопереробної та гірничорудної промисловості - 2000 і більше.
Основне завдання здоровпунктів - надання першої допомоги при нещасних випадках і травмах, раптових захворюваннях, проведення профілактичної роботи в цехах. Надання першої допомоги лри нещасних випадках передбачає такі види невідкладної допомоги: зупинка кровотечі, накладання пов'язки, штучне дихання тощо. При необхідності здоровпункт організовує направлення потерпілого в поліклініку або стаціонар.
Важливою функцією здоровпункту є підготовка робітників до надання само і взаємодопомоги при нещасних випадках, травмах.
МСЧ - комплексний лікувально-профілактичний заклад, до складу якого входять поліклініка, стаціонар, жіноча консультація, цехові здоровпункти, подекуди - профілакторії, дієтичні їдальні, дитячі ясла-садки. МСЧ може бути представлена тільки поліклінікою. Очолює заклад головний лікар.
Відповідно до основних завдань медико-санітарна частина надає кваліфіковану лікувально-профілактичну допомогу, здійснює диспансерне спостереження за хворими і здоровими контингентами, організовує і проводить попередні медичні огляди при прийнятті на роботу, а також періодичні й цільові профогляди; проводить експертизу тимчасової непрацездатності, аналіз показників захворюваності з тимчасовою непрацездатністю й інвалідності, їх причин, виробничого травматизму І професійної захворюваності, комплекс заходів з метою реабілітації хворих та інвалідів, включаючи рекомендації про переведення на іншу роботу; бере участь у розробці комплексного плану санітарно-оздоровчих заходів і контролі за його виконанням; проводить санітарно-освітню роботу і дає рекомендації щодо раціонального режиму праці та відпочинку, пропагує здоровий спосіб життя.
Медичне обслуговування робітників здійснюється за цеховим принципом, який полягає у призначенні однієї посади цехового ліка-ря-терапевта з розрахунку на 1500-2000 робітників.
Велику роль у діяльності цехових терапевтів відіграє профілактична робота. Вона може бути ефективною тільки за умови належного вивчення особливостей даного виробництва і умов праці робітників, а також знання конкретної професійної патології. На основі вивчення технологічних І санітарно-гігієнічних особливостей виробництва лікарі МСЧ розробляють відповідні заходи щодо зниження захворюваності й виробничого травматизму.
Згідно з положенням про лікаря-терапевта цехової дільниці, на нього покладено такі основні функції: раннє виявлення захворювань, своєчасна діагностика і кваліфіковане лікування хворих; надання медичної, допомоги при нещасних випадках, травмах, професійних отруєннях на виробництві; диспансерна робота на цеховій дільниці; експертиза працездатності відповідно до діючого законодавства; контроль за раціональним працевлаштуванням відповідно до висновку лікарсько-контрольної комісії (ЛКК); вивчення й аналіз умов праці робітників і розробка пропозицій щодо приведення їх у відповідність із санітарно-гігієнічними вимогами; керівництво і контроль за роботою фельдшерського здоровпункту; систематичний аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності й професійної захворюваності та розробка заходів щодо їх зниження; відбір осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, дієтичного харчування.
Помічником цехового лікаря є медична сестра, роль та функції якої такі ж, як і медичної сестри терапевтичної дільниці.
Особливу увагу МСЧ повинна .надавати профілактиці виробничого травматизму, адже він приносить величезні економічні збитки. Це питання вирізняється своєю актуальністю в наш час, в період загальної кризи економіки України, коли більшість виробництв простоює, а виробничий травматизм зростає. Це пояснюється насамперед тим, що служба техніки безпеки на виробництві зазнала суттєвих скорочень, технічне обладнання на підприємствах, як правило, застаріле, несправне, мають місце погіршення трудової дисципліни, зловживання алкоголем, халатне ставлення до викори-стання захисних засобів та нехтування елементарними правилами техніки безпеки.
Первиннамедико-санітарна допомога більш відокремлена в сільській місцевості за рахунок територіальної віддаленості від центрів вторинної допомоги (центральних районних лікарень).
Основною особливістю надання медичної допомоги сільським мешканцям є її етапність. Крім цього, особливостями надання медичної допомоги в селі є специфіка розселення, великий радіус обслуговування, характер сільськогосподарського виробництва (великі території, сезонність), поганий стан доріг, гірше, ніж у містах, транспортне сполучення. Усі ці особливості свідчать про те, що доступність первинної медичної допомоги значно нижча у сільській місцевості порівняно з містом.
Перший етап надання медичної допомоги - сільська лікарська дільниця (СЛД). До

 
 

Цікаве

Загрузка...