WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Аптеки: завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності - Реферат

Аптеки: завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності - Реферат

які не відповідають вимогам нормативних документів;
- наявність у залі обслуговування населення інформації про:
а) рівень акредитації аптеки;
б) вид та обсяг послуг щодо лікарського забезпечення;
в) особливості правил відпуску лікарських засобів;
г) адресу та номер телефону суб'єкта господарювання;
д) адресу та номер телефону органу ліцензування та органів, що забезпечують державний контроль якості лікарських засобів і захист прав споживачів;
ж) відомості щодо книги відгуків і пропозицій.
На фасаді аптеки має бути вивіска із зазначенням її найменування, назви господарюючого суб'єкта або власника чи уповноваженого ним органу. Біля входу до аптеки розміщується інформація про режим її роботи, адреси чергової та найближчої аптек.
У разі планового закриття аптеки (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання тощо) на термін більше ніж 30 днів, господарюючий суб'єкт повинен у письмовій формі подати органу ліцен-зування повідомлення про ці зміни, а також не пізніше як за 5 днів по-відомити про це громадян, розмістивши поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату і період закриття.
Приміщення аптеки та їх обладнання
Аптека повинна бути розміщена в окремому ізольованому приміщенні, що розташоване у першому поверсі будинку.
В аптеках розрізняють виробничі і службово-побутові приміщення. Аптечне приміщення виробниче - це приміщення, призначене для виготовлення, комплектації, відпуску, контролю та зберігання ліків. До них відносяться: зал обслуговування, асистентська, фасувальна, дистиляційна, мийна, кокторій (приміщення для виготовлення водних витяжок з рослинної сировини), стерилізаційна, кабінет провізора-аналітика. матеріальні кімнати, кімната для обслуговування населення в нічний час тощо.
Розміщення виробничих приміщень повинно виключати зустрічні по-токи технологічного процесу виготовлення ліків в асептичних умовах і нестерильних лікарських засобів.
Зал обслуговування населення, матеріальні кімнати обладнуються спеціальними меблями, які дозволені для зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення.
Приміщення для виготовлення нестерильних ліків обладнується спеціальним виробничим устаткуванням та приладами. В цьому приміщенні допускається організація робочого місця для проведення контролю за якістю та фасуванням ліків.
Приміщення для одержання води очищеної обладнується апаратами, місткостями для отримання та зберігання води. Одержання води для ін'єкцій проводиться в окремій кімнаті асептичного блоку, де категорично забороняється виконувати будь-які роботи, що не пов'язані з отриманням води для ін'єкцій.
Приміщення для зберігання запасів лікарських засобів обладнується стелажами, шафами, холодильником та іншим устаткуванням з метою забезпечення умов зберігання отруйних, наркотичних, психотропних, сильнодіючих, вогненебезпечних, термолабільних та інших лікарських засобів, лікарської рослинної сировини, виробів медичного призначення відповідно до чинних вимог.
Аптечне приміщення службово-побутове - це приміщення, призначене для здійснення адміністративних і господарських функцій. До них належать: кабінет завідувача, бухгалтерія, кімната персоналу, гардеробна, туалет (вбиральня), душова, кімната занять з персоналом, кімната зберігання предметів прибирання і т. п.
Кімната персоналу повинна бути обладнана холодильником, меблями для організації вживання їжі, а також відпочинку персоналу.
Приміщення та устаткування гардеробної повинні забезпечити утри-мання та схоронність особистого та технологічного одягу відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного режиму аптек.
В аптеці допускається поєднання таких приміщень:
- асистентської з фасувальною та кабінетом (робочим місцем) про-візора-аналітика;
- мийної і стерилізаційної аптечного посуду;
- матеріальної кімнати засобів санітарії та гігієни, виробів медичного призначення та матеріальної допоміжних матеріалів (в сільських аптеках - матеріальної лікарських засобів і засобів санітарії, гігієни та виробів медичного призначення);
- кабінету завідувача і бухгалтерії;
- кімнати персоналу і гардеробної.
Номенклатура штатних посад аптеки
Кожна аптека повинна бути укомплектована відповідними фахівцями і допоміжним персоналом. При цьому міські аптеки повинні бути укомплектовані не менше ніж двома штатними фармацевтичними фахівцями. В аптеках, розташованих у сільській місцевості, допускається одна штатна посада фармацевтичного фахівця. На сьогодні у штаті аптек можуть бути такі працівники:
1. Завідувач аптеки (не допус- 9. Провізор-аналітик.
кається займати цю посаду за су- 10. Провізор-інтерн.
місництвом). 11. Фармацевт.
2. Заступник завідувача аптеки. 12. Молодший фармацевт.
3. Завідувач відділу. 13. Фасувальник.
4. Заступник завідувача відділу. 14. Санітарка-мийниця.
5. Завідувач аптечного пункту. 15. Бухгалтер.
6. Завідувач аптечного кіоску. 16. Касир.
7. Старший провізор. 17. Водій.
8. Провізор. 18. Прибиральниця.
Посади завідувачів, заступників завідувача аптеки заміщаються фахівцями з вищою фармацевтичною освітою (провізорами). В аптеках, розташованих у сільській місцевості, ці посади можуть займати фахівці з середньою фармацевтичною освітою за умови проходження ними атестації в установленому порядку.
Відділи аптек та їх функції
У залежності від величини річного товарообігу державних та комунальних аптек їх поділяють на п'ять груп за оплатою праці адміністра-тивно-господарського персоналу. Від обсягу роботи також залежить організаційна структура аптек, тобто число відділів у них. Так, у вироб-ничих аптеках з великим річним товарообігом (перша група за оплатою праці) можливе відкриття чотирьох відділів, а саме:
- відділу запасів (функції: визначення поточноїпотреби в лікарських засобах і виробах медичного призначення, своєчасне подання замовлень на них, приймання товарів за кількістю і якістю, забезпечення правильного зберігання, організація предметно-кількісного обліку, проведення лабо-раторних і фасувальних робіт, відпуск товару іншим відділам, відокремле-ним структурним підрозділам, лікувально-профілактичним закладам);
- рецептурно-виробничого відділу (функції: прийом рецептів на екстемпоральні ліки, виготовлення і оформлення ліків, контроль їх якості, відпуск ліків);
- відділу готових лікарських форм (функції: прийом рецептів на готові лікарські засоби аптечного і промислового виготовлення та їх відпуск);
- відділу безрецептурного продажу (функції: реалізація лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, а також виробів медичного призначення).
В аптеках меншого обсягу роботи (друга та третя групи за оплатою праці) можлива організація двох відділів. При цьому в залежності від специфіки роботи ймовірні такі варіанти:
а) відділ запасів та відділ рецептурно-виробничий, готових лікарських форм і безрецептурного продажу;
б) відділ рецептурно-виробничий із запасами та відділ готових лікарсь-ких форм і безрецептурного продажу;
в) відділ рецептурно-виробничий, запасів і готових лікарських форм та відділ безрецептурного продажу.
В інших виробничих аптеках (четвертої і п'ятої груп за оплатою праці) відділи від сутні.
Необхідно підкреслити, що в аптеках готових лікарських форм з ве-ликим обсягом роботи (першої та другої групи) можлива організація тільки двох відділів: відділу відпуску готових лікарських форм за рецептами лікарів і відділу безрецептурного продажу.

 
 

Цікаве

Загрузка...