WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Лікування ультразвуком - Реферат

Лікування ультразвуком - Реферат

визначають головного значення. Наслідком теплової дії ультразвуку можна вважати зміну дифузних процесів, швидкості біохімічних реакцій, виникнення температурних градієнтів, що врешті-решт проявляється в життєдіяльності озвучених тканин.
Фізико-хімічний фактор ультразвуку виявляється зміною біохімічних реакцій і біофізичних процесів; у гене-
Физико-химическое действие ультразвука связано с пространственной перестройкой внутриклеточньїх молекулярних комплексов. Повьішается активность ряда ферментов, интенсивность тканевьіхокисли-тельно-восстановительньїх процессов, увеличивается митотическая активность клеток, в тканях происходит образование биологически активних веществ - гепа-рина, гистамина, серотонина й др.
Механизм терапевтического действия ультразвука многообразен. Он складнвается из местньїх й общих реакций, реализуемьіх нейрорефлекторньїм й гуморальним путями. Зти реакций развиваются пофазно й отли-чаются длительньш последействием.-
При правильних дозировках ультразвук оказьюает болеутоляющее, рассасьшающее, противовоспалитель-ное, спазмолитическое, фибринолитическое действие. Под его воздействием ускоряются регенеративнне й репаративнне процессьі, повншается возбудимость нервно-мьішечного аппарата, усиливается проводи-мость импульсов по периферическому нервному волокну, активируется передача нервннх импульсов в сим-патических ганглиях, улучшается трофическая функция тканей.
Апарати. Для лікування ультразвуком використовують ультразвуковий терапевтичний портативний УТП-1-апарат (мал. 82); ультразвуковий терапевтичний стаціонарний УТС-1-апарат; апарати для дерматологічної практики УТП-3, УТП-3 М та ультразвукові апарати вдосконаленої конструкції менших габаритних розмірів УТ-5, УЗТ-101 та ін. До всіх апаратів додаються різні комплекти аплікаторів.
Аппаратура
В настоящее время в физиотерапевтической прак-тике применяют несколько видов ультразвукових аппаратов: ультразвуковьіе терапевтические стацио-нарньїе (УТС-1, УТС-1М) й портативнне (УТП-1, УТП-ЗМ, УЗ-Т5, УЗТ-101, УЗТ-102, УЗТ-103, УЗТ-104, УЗТ-31, ЛОР-1А, ЛОР-2, ЛОР-3).
Ультразвуковьіе аппаратьі серии УЗТ имеют раз-нообразньїе по форме й площади излучатели (ИУТ -
излучатель ультразвуковой терапевтический), приме-няемьіе в зависимости от предназначения. Из моделей зтой серии аппарат УЗТ-101 применяют для лечения заболеваний внутренних органов, костно-мьішечнои й нервной системьі, УЗТ-102 - для лечения стоматоло-гических заболеваний, УЗТ-103-для лечения уро-логических заболеваний, УЗТ-104 - для лечения глаз-ньіх заболеваний, УЗТ-31 - в гинекологии.
" Техніка і методика проведення процедур. Періодично
слід контролювати потужність ультразвуку вимірювачем потужності ВПУ-3. Положення пацієнта під час процедури залежить від захворювання та ділянки, на яку спрямовується дія.
Розрізняють такі методики впливу ультразвуком: контактну, коли вібратор безпосередньо торкається поверхні, та підводну. Кожну з них можна проводити з використанням рухомої (лабільної) або нерухомої (стабільної) методики.
Оскільки повітря створює перешкоду для поширення звукових коливань, то для хорошого їх проникнення при контактній методиці шкіру всієї ділянки впливу змащують' гліцерином з водою, вазеліновою або парафіновою олією.
У разі використання рухомої методики аплікатором спочатку виконують повільні погладжуючі лінійні рухи, а потім колові. Поверхня аплікатора має щільно прилягати до шкіри.
У разі застосування нерухомої методики аплікатор під час процедури перебуває весь час в одній ділянці. Тривалість та інтенсивність впливу мають бути меншими, ніж у разі застосування рухомої методики. Нерухомою мето-дикою користуються рідко, щоб уникнути перегрівання тканин та появи болю. o
Використовуючи підводну методику, відповідну кінцівку та вібратор занурюють у ванночку з підігрітою до +32."4-36° С прісною водою (така вода містить менше бульбашок газу). Вібратор установлюють нерухомо або переміщують його під водою вздовж ділянки впливу на відстані 1-2 см від неї |(мал. 83).
o^Вплив може бути прямий або непрямий. У першому випадку впливають безпосередньо на відповідні органи і тканини (м'язи, суглоби тощо), в другому- на уражений орган через відповідні рефлекторні зони (корінці спинного мозку та симпатичні вузли - сегментарний вплив).
Для дії на окремі ділянки тіла (око, верхньощелепна пазуха, ніс тощо) застосовують додаткові насадки, або тубуси, прикріплені до вібратора і наповнені водою.
Процедури ультразвуку виконують на обмежених ділянках тіла, що мають площу в середньому 150-200 см2. Якщо виникає необхідність впливу на велику поверхню, її поділяють на окремі поля, впливаючи по черзі на 2-3 поля.
Процедури дозують за інтенсивністю ультразвуку та їх тривалістю. Інтенсивність вимірюють у ватах на 1 см2 поверхні аплікатора (Вт/см2). Слабкою звичайно вважають інтенсивність 0,2-0,4 Вт/см2, середньою - 0,6 - 0,8 Вт/см2, сильною - 0,9-1,2 Вт/см2. Тривалість ультразвукової процедури, як правило, залежить від площі по-
ля: вона становить 5-17 хв, але не більше як 10-15 хв на всі поля. Процедури призначають через день, на курс 10-15 процедур. При стабільній методиці інтенсивність ультразвуку знижують до 0,05-0,02 Вт/см2, а тривалість процедури зменшують.
Після закінчення процедури з аплікатора видаляють контактну речовину, витирають його насухо і закріплюють на бічній стінці апарата.
Щоб уникнути інтенсивної теплової дії ультразвуку, особливо під час використання нерухомої методики, ультразвук посилають окремими імпульсами через певні проміжки часу (імпульсний режим).
Великого поширення набуло застосування ультразвуку в поєднанні з деякими лікарськими речовинами у вигляді емульсії, що одночасно є контактним середовищем - уль-трафонофорез. У цих методиках замість вазелінової олії контактним середовищем можуть бути відповідні розчини та мазі (гідрокортизон, преднізолон, анальгін, біцилін тощо). Дія ультразвуку посилюється фармакологічним впливом відповідного лікарського препарату.
Ультрафонофорез з гідрокортизоном застосовують у хворих із вираженим алергічним компонентом.
Залежно від загального стану організму, інтенсивності та характеру патологічного процесу ультразвук призначають щоденно, рідше - через день. Під час лікування ультразвуком слід утриматися від застосування рентгенорадіотерапії. Ультразвукові процедури можна поєднувати

 
 

Цікаве

Загрузка...