WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Ефективність цитологічного методу дослідження в діагностиці передраку і раку шийки матки - Дипломна робота

Ефективність цитологічного методу дослідження в діагностиці передраку і раку шийки матки - Дипломна робота

булавовидні. Ядерно-цитоплазматичне співвідношення змінено за рахунок збільшення ядра. Контур цитоплазми нерівний. Ядра круглі, великі, іноді досягали гігантської величини, розміщені, як правило, в центрі клітин. Поліморфізм ядер нерізко виражений. Хроматин крупноглибчатий або крупнозернистий, ядерця зустрічалися рідко. Цитоплазма фарбувалася в сіро-блакитний колір, іноді вона була прозорою. скловидною або вакуолізованою. В неороговіваючому плоскоклітинному раці клітини овальної або округлої форми з рівним контуром.Ядерно-цитоплазматичне співвідношення різко змінено за рахунок збільшення ядра. Ядра різко поліморфні. Форма їх округла, овальна, бобовидна, трикутна. Хроматин дрібнозернистий.Характерні ознаки: нормо- і гіперхромія ядер, наявність 1-3 ядерець, цитоплазма у вигляді вузького обідка.
Для підтвердження цитологічного висновку користувались даними гістологічного дослідження.
ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
3.1. Цитологічне дослідження хворих дисплазіями шийки матки різного ступеню важкості.
Експериментальні дані, а також клінічні й морфологічні дані говорять про те, що немає раку без передракових процесів. В шийці матки інвазивному раку також передують передракові процеси, серед яких одне з найперших місць займають різні види дисплазій, котрі не мають певних клінічних ознак. Багато авторів підтримують концепцію про те, що процес малігнізації епітелію шийки матки проходить через наступні послідовні стадії: дисплазія, передінвазивний рак, інвазивний рак [40].
Дисплазію розглядають як самий ранній етап малігнізації плоского багатошарового епітелію шийки матки, який закономірно переходить в передінвазивний рак. В залежності від ступеню клітинної атипії і будови епітелію в класифікації є три типи дисплазії - легка, помірна, важка. Частота злоякісного переродження залежить від ступеню дисплазії: найбільш часто воно спостерігається при важких дисплазіях [6].
Велике значення для характеристики патологічного процесу, а також диференціальної діагностики дисплазій має цитологічне дослідження шийки матки і мазків з шийки матки і цервікального каналу шийки матки.
Таблиця 1.
Дані цитологічного дослідження у хворих з дисплазією.
Цитологічне заключення Кількість хворих З них з дисплазією різного ступеню
абс. число % лекга помірна важка
Без особливостей 8 9,1 1 6 3
Запалення 4 4,6 1 2 1
Ендоцервікоз 13 14,8 3 5 5
Лейкоплакія 11 12,5 6 3 2
Легка дисплазія 8 9,1 1 6 1
Помірна дисплазія 9 10,2 1 6 4
Важка дисплазія 11 12,5 - 6 5
Лейкоплакія з атипією клітин 6 6,8 - - 6
Цитограма початкових форм раку 9 10,2 - 1 8
Плоскоклітинний рак 9 10,2 1 1 7
Всього 88 100,0 14 32 42
Цитологічне дослідження поверхневого зішкрібу з шийки матки і цервікального каналу шийки матки проведено у 88 хворих дисплазією шийки матки різного ступеню важкості: у 14 хворих була легка дисплазія, у 52 - помірна дисплазія і у 42 - важка дисплазія.
У 36 (41,0%) хворих в поверхневому зішкрібі з шийки матки ознак дисплазії не було виявлено. У 28 (31.9%) хворих одержані цитограми фонових процесів: у 13 (14,8%) в цитограмах виявлена картина, на підставі якої дано заключення про наявність ендоцервікозу, у 11 (12,5%) виявлена картина лейкоплакії, у 4 (4,6%) спостерігалася картина запального процесу.
У 8 (9,1%) жінок цитограма була без особливостей.
Цитологічна картина дисплазії спостерігалася у 28 (31,8%) хворих. З них у 8 (9,1%) була виявлена картина легкої дисплазії, у 9 (10,2%) - помірна дисплазія, у 11 (12,5%) хворих картина відповідала важкому ступеню дисплазії.
У 6 (6,8%) хворих при дослідженні поверхневого зішкрібу з шийки матки були виявлені цитограми лейкоплакії з атипією клітин.
У 18 (20,4%) жінок цитограми відповідали раку: у 9 (10,2%) хворих - цитограми ранніх форм раку, у 9 (10,2%) - мікроскопічні картини плоскоклітинного раку шийки матки.
3.2. Цитологічне дослідження хворих з початковими формами раку шийки матки.
При дослідженні цитологічних препаратів хворих раннім раком шийки матки з більшості дається заключення про наявність раку.
Чим більш розповсюджений злоякісний процес, тим частіше цитолог має можливість виявити атипові клітинні елементи. Розвиток мікроінвазивного раку, як правило, відбувається на фоні передінвазивного (двофазний варіант) і у вигляді винятку, минаючи цю фазу, на фоні дисплазії (однофазний варіант). Мікроінвазивний рак характеризується клінічними збільшенням ознак злоякісності, клітинного атипізму, структурних змін епітеліального пласту.
При передінвазиному раці співпадання цитологічного та гістологічного діагнозу відмічено у 69,6% хворих, при мікроінвазивному раці - у 77,2% хворих [31].
Таблиця 2.
Дані цитлогічного дослідження хворих з початковими формами раку шийки матки.
Цитлогічне заключення Кількість хворих
передінвазивним раком мікроінвазивним раком
абс. число % абс. число %
Плоскоклітинний рак 11 22 25 32,5
Початкові форми раку 28 56 37 48,1
Дисплазія 3 6 4 5,2
Фонові захворювання 8 16 11 14,2
Всього 50 100,0 77 100,0
Цитологічне дослідження поверхневого зішкрібу з шийки матки і цервікального каналу проведено у 50 хворих передінвазивним і 77 хворих мікроінвазивним раком шийки матки.
При дослідженні цитлогічних препаратів одержані різні типи цитограм.
У 39 (78%) хворих передінвазивним раком і у 62 (80,6%) хворих мікроінвазивним раком дано цитологічне заключення про наявність раку.
Своєрідна мікроскопічна картина - цитограма ранінх форм раку при передінвазивному раці виявлено у 28 (56%) хворих. при мікроінвазивному раці - у 37 (48,1%) хворих.
Цитограми плоскоклітинного раку були виявлені у 11 (22%) хворих з переінвазивним раком і у 25 (32,5%) хворих мікроінвазивним раком.
У решти хворих клітинний склад поверхневого зішкріба з шийки матки не відображав наявності злоякісного процесу. В цитограмах цих хворих: у 3(6%) з переінвазивним раком і 4 (5,2%) з мікроінвазивним раком, була виявлена картина помірної та важкої диспазії. У 8 (16%) хворих і 11 (14,2%) відповідного спостерігалися мікроскопічна картина фонових захворювань. Відсутність даних, які свідчили би про наявність злоякісного процесу, обумовлено, очевидно, незначними розмірами вогнища пораження, локалізацією його в каналі шийки матки, а також тим, що у частини хворих мікроскопічні вогнища раку виникли на фоні дисплазії. Можливо, що у цих хворих атипові клітини глибоко лежачих шарів багатошарового плоского епітелію могли не попасти в цитологічний препарат.
3.3. Зіставлення даних цитологічного і гістологічного досліджень при виявленні в мазках загрожуючої по раку патології шийки матки.
Обов'язкове застосування цитологічного обстеження у всіх жінок старше 20 років дозволяє вирішити питання ранньої діагностики дисплазії, переінвазивного і інвазивного раку шийки матки.
Хоча цитологічний метод

 
 

Цікаве

Загрузка...